2023-08-23 14:48:55

Uudised ja artiklid

Märksõna: palgainfo agentuur

Статьи на русском языке (RUS)

ОПРОС: Активность на рынке труда гарантирует более высокую зарплату

Работники с отличной профессиональной подготовкой и опытом работы, которые сменили место работы за последний год, зарабатывают почти на одну пятую больше, чем те, кто более десяти лет работает у одного и того же работодателя. Насколько больше зара...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

Кто в Эстонии зарабатывает больше членов Рийгикогу?

В ходе исследования рынка труда с участием 10 000 человек, которое провели CVKeskus.ee и Агентство по исследованию зарплат, выяснились уровни зарплат талантов. Сколько зарабатывают в Эстонии лучшие в своей сфере разработчики, менеджеры по продажам, с...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

На каких должностях зарплата выросла больше всего?

Среди популярных должностей рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а зарплаты разработчиков программного обеспечения вновь начали расти. Из проведенного агентством по исследованию зарплат и круп...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

2/3 работников готовы обучиться новой профессии

Как выяснилось в ходе международного исследования рынка труда Decoding Global Talent 2021, в котором участвовало более 200 000 работников из 190 стран, 68 % работников готовы сделать поворот в карьере и обучиться новой профессии. О каких работах люди...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

Iga neljas tööandja plaanib lähiajal palgatõusu

Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee värskest tööandjate küsitlusest selgus, et rohkem kui pooled (59%) tööandjad on viimase kuue kuu jooksul tõstnud töötajate põhipalkasid ja rohkem kui iga neljas (27%) plaanib palgatõusu jär...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

Kui palju on palgaootused lähikuudel langenud?

Hiljutisest Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee poolt korraldatud suurest, üle 11 000 osalejaga, töötajate küsitlusest selgus, et töötajate palgaootus on langenud 13%. Kui eelmisel kevadel soovisid töötajad teenida 1500 eurot kätte, siis s...
Loe edasi
23.07.2024
Värbamine

Eesti eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Kolmandik tööandjatest leiab, et sobivate kandidaatide leidmisega on olnud viimasel aastal raskusi ning tööandjate hinnangul oli kandidaatide ebapiisavuse oluliseks põhjuseks tööturu üldine olukord ja tööjõupuudus. Lähiaastatel on aga oodata veelgi k...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

45% работников недовольны льготами, предлагаемыми работодателем

Как показали результаты исследования, проведенного агентством по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur и предприятием CVKeskus.ee, несмотря на то, что большинство организаций (70%) предлагают своим работникам всевозможные льготы, более половины опр...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

Молодежь желает зарабатывать более 1400 евро нетто

Из исследования рынка труда и заработной платы, проведенного Агентством по Исследованию Зарплат и CVKeskus.ee, в котором приняло участие 9067 работников и соискателей, выяснилось, что молодежь желает зарабатывать более 1400 евро нетто. Желание мол...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

UURING: Aktiivsus tööturul tagab kõrgema palga

Hea erialase ettevalmistuse ja kogemusega töötajad, kes on viimase aasta jooksul töökohta vahetanud, teenivad pea viiendiku rohkem kui üle kümne aasta ühe tööandja juures töötanud inimesed. Kui palju rohkem lühema tööstaažiga töötajad teenivad? ...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

40% работодателей планируют повысить зарплаты работникам

В ходе проведенного свежего исследования CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат выяснилось, что 40% работодателей планируют в ближайшее время повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места желают создать 39% предприятий, 70% рабо...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

Palgaootus on kasvanud 8,3%

Palgainfo Agentuuri tööturu- ja palgauuringu värsked tulemused näitavad, et koos töötasuga kasvavad ka palgaootused. Keskmine netopalga ootus on aastaga kasvanud 8,3% (1456-eurole). Mediaan netopalga ootus, millest pooled töötajad soovivad rohkem ja ...
Loe edasi
23.07.2024
Статьи на русском языке (RUS)

Каждый второй работник не видит связи между своим трудовым вкладом и оплатой труда

По данным исследования, проведенного порталом CV Keskus.ee и агентством по исследованию зарплат Palgainfo Agentuur, более половины трудящихся не видят никакой связи между усилиями, которые они прикладывают для выполнения работы, и оплатой труда. В ис...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

Kas palgaralli hakkab läbi saama?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest küsitlusest selgub, et palgaralli on selleks aastaks pidurdumas – suurem osa küsitluses osalenud tööandjaist lähiajal palgatõusu ei plaani. 57% küsitluses osalenud tööandjatest nentis, et ei kavatse oma ...
Loe edasi
23.07.2024
Uudised

Kui kõrge on lojaalse töötaja hind?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringust, milles osales 9067 töötajat ja tööotsijat, selgus, et tervelt 68% töötajatest on avatud uutele tööpakkumistele ja enam kui iga viies (22%) plaanib lähiajal töökohavahetust. 2017. aastaga võrrel...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

Uuring: kui suurt palka on toimetulekuks vaja?

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt läbiviidud tööturu-uuringus, milles osales üle 9700 töötaja, paluti vastajatel hinnata, kui hästi võimaldab nende töötasu majanduslikult toime tulla. Hästi äraelamiseks on töötajate sõnul tarvis teenida 1500-e...
Loe edasi
23.07.2024
Palk

25% tööandjatest on langetanud põhipalkasid

Eriolukorrast tulenevad piirangud ja majanduse jahenemine on selgelt mõjutanud ka senist kiiret palgakasvu trendi, selgub Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri poolt läbi viidud tööandjate kiirküsitlusest. Veerand tööandjate...
Loe edasi
23.07.2024
Värbamine

Kuidas saada töötajate magnetiks?

Võidujooksus heade töötajate pärast saavutavad paremad tulemused need tööandjad, kes kõiki värbamiskanaleid efektiivselt kasutada oskavad ning suudavad olla piisavalt atraktiivsed potentsiaalsete töötajate ligimeelitamiseks. Kui tööotsijatel on võima...
Loe edasi
23.07.2024