2023-08-23 14:48:55

Uuring: kui suurt palka on toimetulekuks vaja?

12.01.2021

Kui suurt palka on toimetulekuks vaja?

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt läbiviidud tööturu-uuringus, milles osales üle 9700 töötaja, paluti vastajatel hinnata, kui hästi võimaldab nende töötasu majanduslikult toime tulla. Hästi äraelamiseks on töötajate sõnul tarvis teenida 1500-eurost netopalka, keskmiselt saab hakkama aga ka 1156 euroga. Ametirühmade lõikes on olukord siiski väga erinev.
Viimase kuue aastaga on töötajate palgaga toimetulek selgelt paranenud, isegi kolmekordistunud. Kui 2014. aastal tuli oma töötasuga hästi või väga hästi toime veidi üle 10% vastanutest, siis 2020. aastal sügisel oli neid kolm korda rohkem ehk ligi kolmandik (31%) kõikidest vastanutest. Töötasuga toimetulekut ei suutnud peatada ka tervisekriis – 2019. aastal tulid palgaga hästi toime 24% töötajatest.

Vähemalt keskmiselt (sh hästi) hindasid oma toimetulekut tervelt 86% töövõtjatest ja halvasti tulid palgaga toime 15% töötajatest.

Kui palju tuleb siis hästi äraelamiseks teenida?

Uuringust selgus, et majanduslikult hästi tulevad toime inimesed, kes teenivad üle 1500 euro kätte, keskmiselt saavad hakkama töötajad 1156-eurose netopalgaga ning oma toimetulekut halvasti hindasid vastajad, kes teenisid alla 1000 euro.

Ootuspäraselt näeme ametirühmade lõikes erinevusi, kuid käärid on väga suured – näiteks kui juhtidest tulevad hästi toime töötajad, kes teenivad keskmiselt 2100 eurost netopalka, siis teenindus- ja müügitöötajad saavad hästi hakkama ka 931-eurose netotöötasuga.
Tööportaalide külastatavus