2023-08-23 14:48:55

Kes teenivad Eestis Riigikogu liikmetest suuremat palka?

12.04.2019

Kes teenivad Eestis Riigikogu liikmetest suuremat palka?

Enam kui 10 000 osalejaga tööturu-uuringust selgusid talentide palgatasemed. Kui suurt palka teenivad Eestis oma ala parimad arendajad, müügijuhid, ehitajad ja teiste ametialade esindajad? Kes teenivad rohkem kui Riigikogu liikmed?
Värskelt valitud Riigikogu liikmete palk hakkab olema 4009 eurot. Võrdluseks on Eesti presidendi palk 6168 eurot, peaministril 6168 eurot ja ministrid teenivad 5243 eurot. Aastane palgakasv jääb neil 8% piiridesse.

Ametikoht / Brutopalk
President - 6 168 €
Peaminister - 6 168 €
Minister - 5 243 €
Riigikogu liige - 4 009 €

Mis ametialade esindajad teenivad rohkem kui kõrgemad riigiteenijad?

Riigikogu liikmetest enam on Eestis võimalik teenida oma ala parimatel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juhtidel – kümnendiku kõrgemalt tasustatud töötajate piir on neil 4170 eurot.

Lisaks on aastaga märkimisväärselt kasvanud parimate müügijuhtide ja tarkvaraarendajate palgatase ning liikunud 4000-eurose brutopalga piiri lähedale. Enim teenivate müügijuhtide palgatase on 3902 €, finantsjuhtidel 3832 € ja tarkvaraarendajatel 3818 €. Seega on müügi-, infotehnoloogia- ja finantsvaldkonna parimatel hea võimalus teenida praegusel tööturul Riigikogu liikmetest suuremat töötasu.

Kõrget palka on aga võimalik Eestis teenida ka mitmetel teistel elualadel – näiteks teenivad oma ala parimad ehituse projektijuhid enam kui 3600-eurost brutokuupalka (3627 €), müügi tippspetsialistid 3600 € ja turundusjuhid 3500 € brutokuupalka. Enam kui 3000-eurost brutokuupalka teenivad ka oma ala parimad personalijuhid (3190 €).
Brutopalga protsentiil 90 ehk kõrgeimalt tasustatud 10% piir.
Ametikoht / Protsentiil 90 (brutopalk)

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht - 4 170 €
Müügijuht - 3 902 €
Finantsjuht - 3 832 €
Tarkvaraarendaja - 3 818 €
Ehituse projektijuht - 3 627 €
Müügi tippspetsialist - 3 600 €
Turundusjuht - 3 500 €
Personalijuht - 3 190 €
Mehaanikainsener - 2 760 €
Süsteemiadministraator - 2 653 €
Raamatupidaja - 2 400 €
Ülikooli õppejõud - 2 289 €
Peakokk - 1 826 €

Oma palgaga on rahul kolmandik töötajatest

Kuigi töötasud on viimastel aastatel kiirelt kasvanud, on palgaga rahul kõigest kolmandik (35%) töötajatest ja see avaldab tööandjatele endiselt survet palgatasemete korrigeerimisel.

Arvatavasti näeme kõrgepalgaliste talentide seas mitmeid IT-sektori ja müügi- ning ehituse valdkonna töötajaid seepärast, et antud ametitele on tänaselt tööturult väga keeruline asendajat leida. Seetõttu tuleb sobiva töötaja värbamiseks ka senisest kõrgemat töötasu pakkuda.

„Kõrgest palgast siiski alati talentide meelitamiseks ei piisa. Kui töötaja rahulolu tase on palgaga saavutatud, tuleb tema üleostmiseks teha juba märkimisväärne – uuringute järgi umbes 30%-line – ülepakkumine. Kuna paljud tööandjad ei suuda nii suure palgatõusuga kaasa minna, proovitakse suurendada ametikoha atraktiivsust nii paindlike töövõimaluste kui ka osaluse ja aktsiaprogrammidega,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Uuringu metoodika

Erinevate ametialade tipptegijate ehk kõrgemalt tasustatud töötajate palka analüüsides võtsime arvesse protsentiili. See on palganumber, millest 90% töötasudest on madalamad ja 10% veel kõrgemad.

Palgastatistika pärineb Palgainfo Agentuuri töötasude online-andmebaasist ja palgainfo on kogutud Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee poolt korraldatud tööturuküsitluse abil. Uuringus osales 10 946 töötajat ja tööotsijat ning 505 tööandjat.