2023-08-23 14:48:55

Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid 2020

22.05.2020

Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid 2020

Palgainfo Agentuur viib kord aastas Eesti tööandjate seas läbi värbamispraktikate uuringut, et selgitada välja peamised trendid personaliotsingutel. Uuringust joonistuvad välja tööandjate eelistatuimad värbamiskanalid, mille kaudu tööandjad endale töötajaid otsivad.
Töötajate otsingutel kasutatakse enim tööportaale
Eesti tööandjad kasutavad personaliotsingutel enim tööportaale, mille märkisid oma esimeseks eelistuseks rohkem kui pooled (52%) personalijuhtidest ja -spetsialistidest.

Tööportaalidest kasutatakse enim Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee – siit alustab personaliotsinguid kolm korda rohkem tööandjaid kui ühestki teisest värbamiskanalist. Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee hindasid tööandjad ka kõige kasutajasõbralikumaks värbamiskanaliks Eestis.

Lisaks tööportaalidele tõi pisut rohkem kui kümnendik (11%) tööandjatest välja, et nad leiavad töötajaid tuttavate kaudu. Uuringust joonistub aga selgelt välja, et tuttavate abi kasutatakse personaliotsingutel üha vähem – antud kanal on aastaga langenud kolm protsendipunkti. Seega korraldatakse värbamisel üha rohkem avalikke konkursse.

Ka otsepakkumiste saatmist ja kandideerijate otsepöördumisi eelistab teistele värbamiskanalitele umbes kümnendik (11%) tööandjatest. Organisatsioonisiseseid konkursse eelistab teiste värbamiskanalitega võrreldes 7% tööandjatest ja sama palju tööandjaid seadis oma esimeseks valikuks ka sotsiaalmeedia (Facebook, LinkedIn, Instagram jt).

Lisaks on 6% tööandjatest harjunud alustama personaliotsinguid hoopiski oma ettevõtte kodulehe kaudu ja 4% kasutab eelkõige personaliotsingufirmasid. Vaid 2% tööandjatest märkis oma esimeseks eelistuseks värbamisel tööpakkumiste avaldamise ajalehtedes.
Tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid
Otsisõna:
värbamine
kandidaadid
kuidas saada kandidaate
avalik konkurss
tööportaal
Palgainfo Agentuur
töötajate otsing
personaliotsing
personalispetsialist
personaliotsingu kanalid
personalijuht
värbaja