2023-08-23 14:48:55

Iga neljas tööandja plaanib lähiajal palgatõusu

13.05.2019

Iga neljas tööandja plaanib lähiajal palgatõusu

Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee värskest tööandjate küsitlusest selgus, et rohkem kui pooled (59%) tööandjad on viimase kuue kuu jooksul tõstnud töötajate põhipalkasid ja rohkem kui iga neljas (27%) plaanib palgatõusu järgmise kuue kuu jooksul.
Vaatamata kiirele palgatõusule, on aastaga tööandjate kavatsus põhipalkasid tõsta veelgi suurenenud – kui möödunud kevadel plaanis palgatõusu 23% tööandjatest, siis tänavu juba 27%. Nii toimunud kui kavandatud põhipalkade tõus jääb enamasti 5–6 protsendi piiresse.

Hiljuti avaldatud Statistikaameti andmed näitavad, et palgatöötaja keskmine brutotulu kasvas möödunud aastal 6,8%, kerkides 1234 eurole. Seega on brutotulu kasvanud alates 2011. aastast. CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt lisab, et kuigi palgad on aasta-aastalt kiirelt kasvanud, ei ole endiselt kolmandik töötajatest oma palgaga rahul. „Aastatega on kasvanud ka elukallidus, mistõttu on kuni 10%-list palgatõusu paljudel töötajatel keeruline tunnetada.“

Keskmine brutotulu on aastaga kasvanud 6,8% ehk 79 eurot, mis on ligilähedane Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel neljaliikmelise pere nädalase toidukorviga (75,34 eurot).

Henry Auväärt lisab, et uuringud peegeldavad ka tõsiasja, et kõikide töötajate palgad igal aastal ei kasva. „Ka paljude pikema tööstaažiga töötajate palk ei ole oluliselt muutunud, kuna palgataset kergitatakse rohkem uutel kui olemasolevatel töötajatel.“

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder leiab tööandjate plaane kommenteerides, et põhipalkasid surub jätkuvalt üles vajalike töötajate puudus, mis sunnib tööandjaid värbama uusi töökäsi teistest organisatsioonidest. „Töökoha vahetamise üheks tingimuseks on reeglina ikkagi parem palgapakkumine.
Kindlasti lähtutakse põhipalkade muutmisel ka organisatsiooni majandustulemustest, elukalliduse muutusest ja turu palgatasemetest, mistõttu korrigeerivad mitmed organisatsioonid kõigi töötajate palku regulaarselt,“ lisas Kadri Seeder.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas tööturu- ja palgauuringut, milles osaleb tavaliselt üle 500 tööandja ning üle 10 000 töötaja. 2019. aasta kevadine tööandjate küsitlus korraldati aprillis ja uuringusse panustas üle 500 tööandja, kes annavad hinnanguliselt tööd rohkem kui 45 000 töötajale. Uuringus on paremini esindatud suurema töötajate arvuga organisatsioonid.
Otsisõna:
värbamine
kõrge palk
palgatõus
tööjõupuudus
palgasoov
tööturg
töötasu
palgaootus
ootused
Palgainfo Agentuur
parem töö
parem tööpakkumine