2023-08-23 14:48:55

Kui suurt palgatõusu tööandjad lähiajal plaanivad?

18.10.2017

Kui suurt palgatõusu tööandjad lähiajal plaanivad?

Uurisime juba üheksandat järjestikust sügist tööandjatelt, kas ja kui suurt palgatõusu nad plaanivad ning missugused on Eesti ettevõtjate lähiaja värbamisplaanid.
Tööandjate hinnangul survestab keerulisemaks muutunud olukord tööturul neid palku üle vaatama – pea igas teises ettevõttes (46%) kavatsetakse tõsta lähiajal töötajate palku. Möödunud aastal samal ajal plaanis palgatõusu kolmandik (33%) tööandjatest.

Enamasti puudutab palgatõus teatud töötajate gruppe või üksikuid töötajaid. Kõigil oma organisatsiooni töötajatel soovib aga lähiajal põhipalka tõsta 16% vastanud tööandjatest. Tööandjate poolt tehtavad palgamuudatused jäävad enamasti 10% piiridesse.

Soovile palku korrigeerida avaldab mõju ka töötajate kasvanud palgaootused ja rahulolematus oma praeguse põhipalgaga. Kevadel korraldatud Palgainfo Agentuuri, Eesti suurima tööportaali CV Keskus ja teiste partnerite uuringu andmetel on rahulolematus kasvanud tänavu 39%-le.

72% tööandjatest kavatseb värvata lisatööjõudu

Lisaks selgus tööandjate küsitlemise käigus, et igas teises ettevõttes tahetakse luua ka uusi töökohti ja 72% tööandjatest soovivad värvata lisatööjõudu.

Kuna lisatööjõu vajadus on suurem kui uute töökohtade loomise plaan, on tööandjate värbamisplaanides märgata ka vajadust asendada olemasolevaid töötajaid, kes liiguvad uutele töökohtadele. Eesti tööjõuturg on muutunud erakordselt liikuvaks – nimelt selgus kevadel korraldatud tööturu-uuringus, et koguni 72% vastanutest on avatud uutele tööpakkumistele.

„Vabade ametikohtade arv võib järgmisel poolaastal kasvada, kuna tööjõupuudusest tulenevalt jääb Eesti tööturg lisatöökohtade täitmisega lihtsalt hätta. Mitmetele töötajate gruppidele, keda on raske asendada, annab tööjõupuuduse süvenemine võimaluse tööandjaid töötingimuste osas veelgi survestada,“ leiab CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Palgatõusu tunnetavad aga eelkõige töötajad, kes on vahetanud töökohta või liikunud uuele ametipositsioonile.“

Tänase seisuga on uuringus osalenud erinevatest piirkondadest ja tegevusaladelt üle 500 tööandja, kes annavad tööd umbes 40 000 inimesele.