2023-08-23 14:48:55

10 peamist põhjust, miks töövõtjad kandideerimise katkestavad

26.03.2019

10 peamist põhjust, miks töövõtjad kandideerimise katkestavad

Tööturu-uuringu tulemused näitavad, et Eesti töövõtjad ootavad tööturu läbipaistvamaks muutumist. Nimelt selgus uuringust, et vähene info pakutava töötasu kohta on peamine põhjus, miks kandideerimine pooleli jäetakse – iga teine kandideerimise katkestanud tööotsija loobus just puuduliku palgainfo tõttu.

Lisaks tõid 44% töövõtjatest kandideerimise katkestamise põhjusena välja ebapiisava tööandjapoolse tagasiside jagamise ja 37% loobusid, kuna palgainfo jäi puudulikuks ka värbamisprotsesside järgmistes etappides. Enam kui kolmandik kandideerimise pooleli jätnud töövõtjatest leidsid lisaks, et tööandja ei kontakteerunud nendega lubatud ajal (36%) või et töövestlusel saadud teave erines suurel määral tööpakkumises kirjeldatust (34%). 27% töövõtjatest katkestasid kandideerimise ka põhjusel, et kandideerimise protsess oli ajaliselt liiga pikk.

10 peamist põhjust, miks töövõtjad kandideerimise katkestavad
Sulgudes on % kandideerimise antud põhjusel katkestanud töövõtjatest

1. Töökuulutuses puudus info, millist töötasu pakutakse (50%)
2. Mulle ei antud konkursi käigu kohta tagasisidet (44%)
3. Ma ei saanud piisavalt infot töö tasustamise kohta (37%)
4. Minuga ei võetud lubatud ajal ühendust (36%)
5. Töövestlusel saadud info töö kohta erines kuulutuses kirjeldatust (34%)
6. Ma ei saanud piisavalt infot töötingimuste kohta (30%)
7. Kandideerimise protsess oli ajaliselt liiga pikk (27%)
8. Minu järelepärimisele konkursi käigu või tulemuste kohta ei vastatud (23%)
9. Konkursil lubatud tähtaegadest ei peetud kinni (22%)
10. Organisatsiooni esindaja jättis endast töövestlusel halva mulje (21%)

Eestis on kolmandik tööpakkumistest avaliku palganumbriga, Lätis on aga palganumbri avaldamine tööpakkumisel kohustuslik.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee värske statistika näitab, et praegusel ajal avaldavad tööandjad palgavahemiku umbes kolmandikul tööpakkumistest.
Kõiki avaliku palganumbriga tööpakkumisi saab vaadata siit.

Valdkondade lõikes toovad tööandjad kõige meelsamini pakutava palga välja hariduse ja teaduse ning riigi- ja avaliku sektori tööpakkumistel, kus vähemalt 40% tööpakkumistest on avaliku palganumbriga. Vähemalt kolmandik tööpakkumistest on töötasu välja toodud ka korrakaitse- ja turva-, ehituse- ja kinnisvara- ning turunduse- ja reklaamivaldkondades. Kõige vähem soovitakse töötasu suurus avalikult tööpakkumisele märkida infotehnoloogia ja finantssektori tööde puhul.

Võrreldes Lätiga, on aga lõunanaabrite tööandjatel alates 2018. aasta novembrikuust seadusest tulenev kohustus tuua pakutav palgavahemik välja kõikidel tööpakkumistel.

„Kuigi huvi tööpakkumiste vastu on rekordiliselt kõrge, tunnetavad suurem osa tööandjatest üha keerukamaks muutuvaid personaliotsinguid. Seepärast on tööandjatel ülioluline mõista, kuidas on töövõtjate ootused tänasel tööturul muutunud ja miks kandideerimine pooleli jäetakse“, leiab Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

„Töötasu avalikustamine tööpakkumisel on olnud kasvav trend, mis muudab tööjõuturgu läbipaistvamaks ja õiglasemaks. Samuti suurendab see kandideerimiste arvu ja sealhulgas ka sobivate töötajate huvi tööpakkumiste vastu. Lätis on alates möödunud aasta novembrikuust, mil muudeti palgavahemiku avalikustamine tööpakkumistel kohustuslikuks, märgata hüppelist kandideerimiste kasvu,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder leiab, et kuigi viimasel ajal räägitakse palju pehmete väärtuste olulisusest töötajate hoidmisel ja värbamisel, ei tähenda see, et töötasu vähem tähtis oleks. „Töötaja tahab ikkagi teada, kui palju ta palka saama hakkaks.“

„Palgainfo Agentuuri uuringud näitavad, et mida kehvemini inimene oma töötasuga toime tuleb, seda väiksema palgatõusu pärast on ta valmis töökohta vahetama. Samas meelitab oluliselt suurem palgapakkumine ka oma sissetulekuga rahulolevaid töötajaid töökohta vahetama,“ ütles Kadri Seeder.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee küsitlevad tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.

Loe ka: 6 nõuannet, kuidas väheste vahenditega motivatsiooni kõrgel hoida