2023-08-23 14:48:55

25% tööandjatest on langetanud põhipalkasid

22.05.2020

25% tööandjatest on langetanud põhipalkasid

Eriolukorrast tulenevad piirangud ja majanduse jahenemine on selgelt mõjutanud ka senist kiiret palgakasvu trendi, selgub Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri poolt läbi viidud tööandjate kiirküsitlusest.
Veerand tööandjatest langetasid viimastel kuudel (veebruar – aprill 2020) töötajate põhipalkasid ja 61% tööandjatest ei olnud uuringu hetkeks veel palgatasemeid muutnud.

Organisatsioonides, kus põhipalkasid oli viimastel kuudel langetatud, tehti seda reeglina kõikide töötajate puhul, teistel juhtudel osades töötajate gruppides, veidi sagedamini juhtidel.

Lisaks tõi 14% tööandjatest välja, et nemad on viimastel kuudel töötajate põhipalkasid tõstnud ja seda sagedamini spetsialistide ning oskustööliste ametirühmas. Rohkem oli põhipalkasid tõstnud vastajaid panganduse ja kindlustuse tegevusalalt, riigiasutustest, tervishoiust ja sotsiaalhoolekandest ning jaekaubandusest. Põhipalkade kasv jäi sagedamini 5–10% piiresse.

Enim on palgad langenud toitlustuse ja turismiga tegelevates ettevõtetes
Uuringus osalenud majutuse, toitlustuse ja turismiettevõtetest oli töötajate põhipalkasid langetanud 62% vastajatest. Rohkem oli põhipalkade vähendajaid ka meedia ja ajakirjanduse, haldus- ja abitegevuste ning kultuuri-, spordi-, meelelahutuse ja vaba aja tegevusaladel. Põhipalkade langus jäi sagedamini 21–30% piiresse, aga mitmetes ettevõtetes oli see ka suurem.

Missugused on tööandjate palgaplaanid lähikuudeks?
Lähikuudel (aprill–juuni 2020) kavatseb töötajate põhipalkasid tõsta 5% tööandjatest ja 16% plaanib palkasid vähendada. Üle pooled (53%) põhipalkasid muuta ei kavatse ning 27% ei oska öelda, kas nad muudavad lähiajal põhipalkasid.

Enamikus organisatsioonides, kus plaanitakse põhipalkade langust, puudutab see kõiki töötajaid. Kavandatud langus jääb sagedamini 21–30% piiresse.

Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldasid tööandjate kiirküsitluse aprillis 2020 ja sellele vastas 698 tööandjat erinevatelt tegevusaladelt ja piirkondadest.

Loe ka: Hooajatöödele kandideerijate arv kahekordistus