2023-08-23 14:48:55

Tööandjate ja töötajate esimene valik tööturul

16.06.2016

Eestk eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Tänavune Palgainfo Agentuuri tööturu-uuring näitas, et tööandjate hulk, kes tunnetab tööjõupuudust, on kasvanud. Seda tähtsamaks muutub aga õige personaliotsingute kanali valik tööturul, kuna tulemusteta otsingu puhul võivad värbamiskulud üsna kulukaks osutuda.

Töö- ning personaliotsingute kanalite pingrea koostamisel osutus esimeseks valikuks nii tööandjate kui ka tööotsijate seas ülekaalukalt CV Keskuse tööportaal. Ka CV Keskuse värske tööpakkumiste arvu võrdlus näitab, et hetkel on CV Keskuse tööportaalis koguni 73,6% rohkem Eesti tööandjate töökuulutusi, kui lähimas konkureerivas tööportaalis (arvestamata sõsarportaale Lätis, Leedus ning tasuta kanalitest imporditud kuulutusi).

Tööandjate jaoks olulisemad töötajate otsingu kanalid

Töötajatelt ja tööandjatelt küsiti, milliste kanalite kaudu nad peamiselt tööd või töötajaid otsivad. Kanalid paluti järjestada olulisuse järgi. Vastajatele kuvati valikus olnud kanaleid suvalises järjekorras, et vältida etteantud järjestuse mõjutusi.

Tööandjad kaasati uuringusse peamiselt Palgainfo Agentuuri kontaktandmebaasi kaudu, seega tööandjate eelistused tööportaalidest mõjutatud ei olnud. Veerand (25%) tööandjatest järjestas esimeseks eelistuseks töötajate otsingul CV Keskuse.
.

Jättes arvestamata need tööotsijad, kes said uuringus osalemise kutse CV Keskuse tööportaali kaudu, eelistasid siiski ka teiste kanalite kaudu kogutud tööotsijad esimese valikuna endiselt just CV Keskuse tööportaali. Tänavu mais korraldatud Palgainfo Agentuuri uuringus osales 320 tööandjat ja 13 396 töötajat.