Tööportaalide statistika

Statistikalehel on välja toodud arvulised näitajad erinevate tööportaalide võrdlemiseks. Loodame, et käesolev Eesti tööportaalide võrdlus on heaks abimeheks, mis aitab võrrelda tööportaalide efektiivsust personaliotsingute valdkonnas.

Eesti populaarseim tööportaal CVKeskus.ee on esindatud ka Lätis ja Leedus, kandes seal kaubamärki CV Market Group. CVKeskus.ee kuulub ka rahvusvahelisse juhtivate tööportaalide gruppi The Network, mis annab meie klientidele ligipääsu suurimatele tööportaalidele üle maailma. Graafikute loomisel oleme aga arvestanud Eesti tööportaalide statistikat, liitmata sellele partnerportaalide andmeid. Kuigi oleme leitavad ka mujal Baltikumis, ei suurenda Läti ega Leedu sõsarportaalide olemasolu Eesti töökuulutustele kandideerijate arvu ega kvaliteeti. Pigem oleks taoline statistika summeerimine tarbijat eksitav.

 

Külastatavus: CVKeskus.ee on Eesti suurima külastatavusega tööportaal

CVKeskus.ee konkurentidest kordades suuremat külastatavust kinnitavad kolmanda sõltumatu osapoole, SimilarWeb.com statistika, Eesti juhtiv teabe- ja uuringuteenuste pakkuja Kantar Emori viimase kolme aasta Interneti baasuuringu tulemused ja sõltumatu uuringute agentuuri Palgainfo Agentuur poolt korraldatavad Eesti suurimad töövõtjate iga-aastased uuringud, kus osaleb üle 10 000 töötaja üle Eesti.

Alloleval graafikul oleme välja toonud kolmanda sõltumatu osapoole, SimilarWeb.com statistika. SimilarWeb'i peakontorid asuvad Tel Avivis, Londonis ja New Yorkis ning ettevõte analüüsib enam kui 80 miljoni veebilehe statistikat 60 erinevas riigis.

Metrix.Station statistika: Kahjuks on väiksema külastatavusega tööportaal CV Online otsustanud avaldada Metrix.Station lehel ka oma partnerportaalide (.com lõpuga domeen, mis liidab erinevate ettevõtete andmed Lätist, Leedust ja Eestist) summeeritud statistikat. Soovitame tähelepanu pöörata, et Eesti külastatavuse osakaal on seal aga ilusti välja toodud, mis on keskmiselt alla 33%.

Tööportaalide külastatavus

Allikas: SimilarWeb.com


Tööpakkumiste arv Eesti tööportaalides 2017. aastal

Allolevasse statistikasse ei ole me liitnud partnerportaalide (Läti, Leedu, Soome ega teiste riikide) statistikat, kuna need ei ole avaldatud Eesti tööturul olevate tööandjate poolt ja taoliste tööpakkumiste vaatamiseks peab lehe külastaja liikuma hoopiski teise (sh ka teises keeles) tööportaali lehele. Graafikul on kuvatud tööpakkumiste tegelik arv, mida on tööotsijal võimalik tööportaali otsingumootori abil leida.

Kuna mitmed väiksemad tööportaalid avaldavad ka teineteise tööpakkumisi ja dubleerivad seeläbi tööturul olevaid pakkumisi, siis tööandjate eelistatuimatest kanalitest tegeliku ülevaate saamiseks oleme alloleval graafikul toonud välja kolmes suurimas tööportaalis tööandjate poolt reaalselt avaldatud tööpakkumiste arvu.

Tööpakkumised

Allikad: Aktiivsete tööpakkumiste arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt.

 

Uute registreeritud tööotsijate arv 2017. aastal

CV Keskusesse on registreerunud suurim arv Eesti töövõtjaid ja uute kasutajate kasv on kohati kaks korda kiirem kui lähimas konkureerivas tööportaalis. Alloleval graafikul on kuvatud Eesti tööportaalidesse kuu jooksul registreerunud uute tööotsijate arv.

Tööotsijad

Allikad: Kasutajate arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt. Kahjuks otsustas CV Online alates 2017. aasta septembrikuust registreerunud tööotsijate arvu peita.


Eesti eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Palgainfo Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis: 2017. aasta kevadel korraldatud uuringus osales 12 790 töötajat ja tööotsijat ning 342 organisatsiooni. Tööandjate hinnangul on Eesti tööturul eelistatuim personaliotsingu kanal CVKeskus.ee, mida kinnitab ka tunduvalt suurem tööpakkumiste avaldamiste arv.

Tööandjate kaasamine uuringusse toimub Palgainfo Agentuuri kontaktandmebaasi kaudu, mis sisaldab üle 7000 organisatsiooni kontaktandmeid.

Personaliotsingu kanalid

Allikas: Palgainfo Agentuur: Tööturu- ja tasustamise trendid Kevad-suvi 2017. 


Kõrgharidusega tööotsijate eelistused tööotsingutel

Palgainfo Agentuuri poolt 2017. aasta sügisel korraldatud tööturu-uuringu andmetel on CVKeskus.ee kõrgharidusega töötajate jaoks kõige olulisem tööotsingu kanal.

Kõrgharidusega töötajatate eelistused tööotsingutel

Allikas: Palgainfo Agentuuri tööturu-uuring Sügis-Talv 2017/18. 

 

CV Keskuses on suurim Eesti töövõtjate CV-de andmebaas

CVKeskus.ee on Eesti töövõtjate eelistatuim tööotsingu kanal, mida kinnitavad nii Kantar Emori Interneti baasuuringud, Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringud, kolmandate osapoolte külastatavusstatistika (nt SimilarWeb.com) kui ka Eesti töövõtjate CV-de andmebaaside võrdlus.

Allolevasse statistikasse ei ole me liitnud partnerportaalide (Läti, Leedu, Soome ega teiste riikide) CV-de statistikat, kus tööotsijad ei ole huvitatud Eestis avaldatud tööpakkumistest ega valda Eesti tööturul nõutud keeli. 

CV-de arv kategooriates

Allikas: Andmed pärinevad viimati tööportaalide poolt üheaegselt avalikult näidatud CV-de andmebaasidest. Kahjuks ei ole enam praegu võimalik antud võrdlust teha, kuna CV Online on otsustanud peita Eesti töövõtjate CV-de tegeliku arvu.


VIP tööpakkumised