Tööportaalide statistika

Statistikalehel on välja toodud arvulised näitajad erinevate tööportaalide võrdlemiseks. Loodame, et käesolev Eesti tööportaalide võrdlus on heaks abimeheks, mis aitab võrrelda tööportaalide efektiivsust personaliotsingute valdkonnas.

 

CVKeskus.ee on Eesti suurima külastatavusega tööportaal

Alloleval graafikul oleme välja toonud kolmanda sõltumatu osapoole, SimilarWeb.com poolt avaldatud Eesti tööportaalide statistika. Külastatavuse võrdlus näitab, et Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee külastatakse aastas üle 14 miljoni korra ja koguni 7 miljonit korda rohkem kui lähimat konkureerivat tööportaali.

CVKeskus.ee konkurentidest kordades suuremat külastatavust kinnitavad ka Eesti juhtiv teabe- ja uuringuteenuste pakkuja Kantar Emori Interneti baasuuringu tulemused ja sõltumatu uuringute agentuuri Palgainfo Agentuur poolt korraldatavad Eesti suurimad töövõtjate iga-aastased uuringud, kus osaleb üle 10 000 töötaja üle Eesti.

 

Tööportaalide külastatavus

Allikas: SimilarWeb.com. SimilarWeb analüüsib enam kui 80 miljoni veebilehe statistikat 60 erinevas riigis. Ettevõtte peakontorid asuvad Londonis, New Yorkis ja Tel Avivis.CVKeskus.ee tööportaalis leidub suurim arv tööpakkumisi

Alloleval graafikul on kuvatud aktiivsete tööpakkumiste arv 2019. aastal, mida oli tööotsijal võimalik tööportaalide otsingumootoritest leida.
 

Tööpakkumised

Allikad: Aktiivsete tööpakkumiste arv on võetud tööportaalide kodulehekülgedelt. Kuna mitmed väiksemad tööportaalid avaldavad ka teineteise tööpakkumisi ja dubleerivad seeläbi tööturul olevaid pakkumisi, siis tööandjate eelistatuimatest kanalitest tegeliku ülevaate saamiseks tõime graafikul välja kolmes suurimas tööportaalis tööandjate poolt reaalselt avaldatud tööpakkumiste arvu.Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Palgainfo Agentuuri 2019. aastal 598 organisatsiooni esindaja seas korraldatud värbamispraktikate küsitlusest selgus, et tööandjate hinnangul on nende eelistatuim personaliotsingu kanal CVKeskus.ee. Tööandjate eelistusi kinnitab konkureerivate tööportaalidega võrreldes ka tunduvalt suurem tööpakkumiste avaldamiste arv.

Personaliotsingu kanalid

Allikas: Palgainfo Agentuur: Värbamispraktikate küsitlus 2019. Kõrgharidusega tööotsijate eelistused tööotsingutel

Palgainfo Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis, kuhu annab tavaliselt oma panuse üle 10 000 töötaja. 2018. aasta sügisel korraldatud tööturu-uuringu andmetel on CVKeskus.ee kõrgharidusega töötajate jaoks kõige olulisem tööotsingu kanal.

Kõrgharidusega tööotsijate eelistused tööotsingutel

Allikas: Palgainfo Agentuuri tööturu-uuring Sügis-Talv 2018/19.


VIP tööpakkumised