Tööportaalide statistika

Statistikalehel on välja toodud arvulised näitajad erinevate tööportaalide võrdlemiseks. Loodame, et käesolev Eesti tööportaalide võrdlus on heaks abimeheks, mis aitab võrrelda tööportaalide efektiivsust personaliotsingutel.

 

CVKeskus.ee on Eesti suurima külastatavusega tööportaal

Aastas külastatakse Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee rohkem kui 18 miljonit korda. Võrdlusena tehti Töötukassa lehel möödunud aastal umbes 6,2 miljonit külastust ja CV Online lehel 5,9 miljonit.

Ka Kantar Emori uuring kinnitab, et CVKeskus.ee on peamine tööotsingukanal Eestis, kust leiab infot tööpakkumiste kohta tervelt kaks kolmandikku töötajatest.

Tööportaalide külastatavus

Allikas: SimilarWeb.com. SimilarWeb analüüsib enam kui 80 miljoni veebilehe statistikat 60 erinevas riigis. Ettevõtte peakontorid asuvad Londonis, New Yorkis ja Tel Avivis.CVKeskus.ee tööportaalis leidub suurim valik tööpakkumisi

Alloleval graafikul on kuvatud keskmine päevane aktiivsete tööpakkumiste arv 2022. aasta jooksul, mida oli tööotsijal võimalik tööportaalide otsingumootoritest leida.

Tööportaalide võrdlemisel on näha, et suurim arv tööpakkumisi avaldatakse CVKeskus.ee tööportaalis.

Tööpakkumised

Allikas: Keskmine päevane tööpakkumiste arv tööportaalide kodulehekülgedel olevates otsingumootorites.


Personaliotsingutel küsige julgelt lisainfot meie tööturuekspertidelt:
info@cvkeskus.ee
+372 699 7680

 


VIP tööpakkumised