Tööportaalide statistika

Statistikalehel on välja toodud arvulised näitajad erinevate tööportaalide võrdlemiseks. Loodame, et käesolev Eesti tööportaalide võrdlus on heaks abimeheks, mis aitab võrrelda tööportaalide efektiivsust personaliotsingutel.

 

CVKeskus.ee on Eesti suurima külastatavusega tööportaal

2020. aastal külastati Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee kokku üle 17,1 miljoni korra. Töötukassa lehel tehti umbes 7,6 miljonit külastust ja CV Online lehel 6,4 miljonit. Ka Palgainfo Agentuuri Eesti suurimad tööturu-uuringud kinnitavad, et Eestis alustatakse tööotsinguid CVKeskus.ee tööportaalist.

Alloleval graafikul on välja toodud kolmanda sõltumatu osapoole SimilarWeb poolt avaldatud Eesti tööportaalide statistika.

Tööportaalide külastatavus

Allikas: SimilarWeb.com. SimilarWeb analüüsib enam kui 80 miljoni veebilehe statistikat 60 erinevas riigis. Ettevõtte peakontorid asuvad Londonis, New Yorkis ja Tel Avivis.Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid

Palgainfo Agentuuri poolt 2020. aastal korraldatud värbamispraktikate küsitlusest selgus, et töötajate otsingutel eelistavad Eesti tööandjad kasutada tööportaale. Just tööportaalide kasutamise märkisid oma esimeseks eelistuseks rohkem kui pooled (52%) personalijuhtidest ja -spetsialistidest.

Tööportaalidest kasutatakse enim Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee – siit alustab personaliotsinguid kolm korda rohkem tööandjaid kui ühestki teisest värbamiskanalist. Eesti suurimat tööportaali CVKeskus.ee hindasid tööandjad ka kõige kasutajasõbralikumaks värbamiskanaliks Eestis.

Personaliotsingu kanalid

Allikas: Palgainfo Agentuur: Värbamispraktikate küsitlus 2020.CVKeskus.ee tööportaalis leidub suurim arv tööpakkumisi

Alloleval graafikul on kuvatud keskmine päevane aktiivsete tööpakkumiste arv 2020. aasta jooksul, mida oli tööotsijal võimalik tööportaalide otsingumootoritest leida. Tööportaalide võrdlemisel on näha, et suurim arv tööpakkumisi avaldatakse CVKeskus.ee tööportaalis.

Tööpakkumised

Allikas: Keskmine päevane tööpakkumiste arv tööportaalide kodulehekülgedel olevates otsingumootorites.


Personaliotsingutel küsige julgelt lisainfot meie tööturuekspertidelt:
info@cvkeskus.ee
+372 699 7680