2023-08-23 14:48:55

Kui palju on palgaootused lähikuudel langenud?

16.06.2020

Kui palju on palgaootused lähikuudel langenud?

Hiljutisest Palgainfo Agentuuri ja tööportaali CVKeskus.ee poolt korraldatud suurest, üle 11 000 osalejaga, töötajate küsitlusest selgus, et töötajate palgaootus on langenud 13%. Kui eelmisel kevadel soovisid töötajad teenida 1500 eurot kätte, siis sel kevadel on töötajate palgasoov töökoha vahetamisel 1300 eurot (mediaan).
Kõige rohkem on langenud mittehõivatute palgaootus - 1220 eurolt 1000 eurole. Tervisekriis ja sellest tulenevad ebakindlad olud tööturul on avaldanud mõju nii töötajate ootustele oma elukvaliteedile kui ka palgasoovidele. Olemasolevatest töökohtadest hoitakse rohkem kinni ja palgasooviga ollakse tagasihoidlikum.

„Tervisekriis avaldas ootuspäraselt mõju ka tööturule ja mõned kuud tagasi kadus praktiliselt üleöö suur osa tööpakkumistest. Kuna valikuvõimalusi oli vähem, kasvas konkurents ühe ametikoha nimel hüppeliselt ja töö leidmine muutus pingelisemaks. See aga mõjutas omakorda ka töövõtjate ootusi,“ kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Maikuu teises pooles hakkasid pinged tööturul pisut taanduma, sest tööpakkumiste arv näitas kiiret kasvu, mis jätkus ka juunikuu esimeses pooles,“ lisab Henry Auväärt „Kandideerijate arv püsib siiski endiselt kõrge, sest kriisile eelneva ajaga on tööturul selgelt rohkem vaba tööjõudu.“

Pea iga viies töötaja kogeb tööstressi
Lisaks selgus uuringust, et pingete ja stressi kogemine ning oma töö ja rahalise olukorra pärast muretsemine on töötajate seas sagenenud.

Tööga seotud muresid tuleb tihti ette 18% töötajatel ning raha pärast esineb pingeid 19% töötajatel. Eelmise kevadega võrreldes on tööga seotud pinged kasvanud – aasta tagasi koges tööstressi 14% töötajatest.

Kui lihtsamate tööde tegijad muretsevad rohkem raha ja tervise pärast, siis juhtide pinged ja stress on seotud sagedamini tööga. Kõige rohkem kogevad stressi tööga mittehõivatud inimesed.

„Rahaga seotud muresid tuleb sagedamini ette neil, kel on laene ning kes tulevad majanduslikult kehvemini toime. Samuti suurendab rahaga seotud pingeid ja stressi töötasu langus,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuur juht Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur ja tööportaal CVKeskus.ee korraldasid töötajate ja tööotsijate küsitluse mais 2020 (küsitlusele sai vastata kuni 10. juunini 2020). Küsitlusele vastas 11 007 inimest.

5 soovitust, kuidas töötajaid pingelisel ajal toetada

1. Jaga regulaarselt infot ettevõttes toimuva kohta
2. Kaasa töötajaid tulevikuplaanide aruteludesse
3. Küsi tagasisidet ja ettepanekuid (ning vasta neile)
4. Toeta ning jaga kontakte psühholoogilise, finantsilise ja juriidilise abi saamiseks
5. Suuna või paku töötajatele täiend- või ümberõpet

Loe ka: 25% tööandjatest on langetanud põhipalkasid
Otsisõna:
töökohavahetus
tööturu-uuring
palgasoov
tööturg
töötasu
palgaootus
tööstress
pinged tööl
ootused
Palgainfo Agentuur
palgauuring