2023-08-23 14:48:55

Suured plaanid: 73% tööandjatest hakkab otsima uusi töötajaid

27.04.2021

73% tööandjatest hakkab otsima uusi töötajaid

Tööandjate seas läbi viidud värbamistrendide uuringu esmastest tulemustest selgus rõõmustav uudis – lausa 73% tööandjatest soovib 2021. aastal täiendada oma meeskonda uute kolleegidega. Veelgi enam, rohkem kui kolmandik (34%) tööandjatest plaanib luua ka uusi töökohti, mis on kõrgeim näitaja alates 2020. aasta kevadel alanud tervisekriisist.

Tööpakkumiste arvu jõulist kasvu on juba ka tööportaalis märgata – praeguseks avaldatakse CVKeskus.ee tööportaalis nädalas pea 40% rohkem tööpakkumisi kui aasta alguses ja hiljuti avaldatud plaan piiranguid vähendada, on seda trendi veelgi kiirendanud.
Mis on aga tööandjate jaoks kujunenud suurimaks takistuseks ja millise tervisekriisist tingitud trendiga tuleks kandideerijatel ära harjuda?

Töökoht on, aga töötegijat mitte

Organisatsioonide küsitlemisel tuli ilmsiks tõsiasi, et kuigi töötute arv on kasvanud, ei ole rohkem kui poolte (56%) tööandjate arvates Eesti tööturul piisavalt pakkuda vajalikke töötajaid.

Tervisekriis on aga tööjõupuudust selgelt siiski leevendanud, sest näiteks 2019. aasta talvel tunnetas tööjõu vähesust tervelt 78% tööandjatest. Veelgi enam, kui 2019. aastal leidis 17% tööandjatest, et vajalikke töötajaid on tööturul piisavalt, siis 2021. aasta märtsis oli samal seisukohal juba 27% uuringus osalenud tööandjatest.

Endiselt on kõige keerulisem leida tipp- ja keskastme spetsialiste ning oskustöölisi. Kergem on aga praegu tööturult leida lihttöölisi, müügi- ja teenindustöötajaid ning ka kontoriametnikke, mis peegeldab selgelt, keda tervisekriis on Eesti tööturul enim mõjutanud.

Esmamulje loomine ekraani vahendusel

Nii enda kui ka kandideerijate turvalisuse tagamiseks ja tervise hoidmiseks on pidanud paljud tööandjad möödunud aasta jooksul muutma oma seniseid värbamise meetodeid ning kohanema uutmoodi intervjuude pidamisega.

Pea kolmandik tööandjatest tõi uuringus välja, et 2020. aastal sagenes värbamisel videointervjuude kasutamine. Praegugi lisavad tööandjad usinalt tööpakkumistele virtuaalse värbamise (sh tööintervjuu) infot, et julgustada kandideerima ka neid inimesi, kes ei soovi intervjuuks kodust lahkuda.

Värbamispraktikate puhul prognoosisid tööandjad 2021. aastaks kasvavat vajadust suurendada videointervjuude kasutamist värbamisel (30% tööandjatest) ja tegeleda organisatsiooni maine kujundamisega (32% tööandjatest).

Selleks, et oskaksid ennast videointervjuuks hästi ette valmistada, koostasime Sinu jaoks ka väikese spikri, mille leiad siit.

Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee ja sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur viivad koostöös läbi tööandjate ja töövõtjate küsitlusi. Värbamispraktikate uuringu eesmärk oli selgitada välja, millised olid suundumused töötajate värbamisel 2020. aastal ja missugused on organisatsioonide värbamisplaanid 2021. aastal. Uuringu esmased tulemused põhinevad tagasisidel, mis on saadud pea 400 tööandjalt, kes annavad kokku tööd umbes 50 000 inimesele üle Eesti.