2023-08-23 14:48:55

Lühiülevaade: Mis toimub tööturul ja millised on tööandjate plaanid?

27.07.2020

Mis toimub tööturul ja millised on tööandjate plaanid?

Vaatamata suve haripunktile, on tööturg kiirelt elavnemas. Tööpakkumiste arv on tervisekriisi põhjaga võrreldes kerkinud 60% – 70% ja jõudnud seega ka ligilähedaselt samale tasemele eelmise aastaga. Hea märgina on lisaks enamikele sektoritele jõudsalt ennast taaskäivitamas ka turismi ja toitlustuse valdkond.
Mis valdkondades on tööpakkumiste arvud taastunud?
Viimane kuu on enamikes sektorites, sh turismi valdkonnas, tööturule leevendust toonud, kuna tööpakkumiste arvud on kiirelt kasvama asunud.

Enamikes valdkondades, kus töökohti on palju ja värbamisplaanid olid vahepeal nii-öelda sundpuhkusel, on alates juunikuust olnud näha kasvavat nõudlust töötajate järele – seda trendi on näha nii turismisektoris, toitlustuses, müügivaldkonnas kui ka klienditeeninduses. Pisut aeglasemalt kasvab nõudlus tööstuses ja transpordisektoris, kuid ka mainitud valdkondades on viimane kuu näidanud tugevaid märke tööpakkumiste arvu taastumisest.

Ametirühmade lõikes pidasid kriisile selgelt paremini vastu spetsialistidele suunatud tööpakkumised, mis vähenesid tervisekriisi ajal pea kaks korda vähem kui abitöölistele ja teenindussektori töötajatele mõeldud töökuulutused.

Pea pooled tööandjad plaanivad lähikuudel värvata
CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri poolt korraldatud värskest tööandjate uuringust, kuhu andis panuse 589 organisatsiooni esindajat, selgus, et pea pooled tööandjad (43%) kavatsevad lähikuudel palgata uusi töötajaid ja 15% luua uusi töökohti.

Milistele töödele enim kandideeritakse?
Huvi tööpakkumiste vastu on hüppeliselt kasvanud kõikides valdkondades ja ametirühmades. Kandideerimiste arv juunikuus, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, pea kolmekordistus.

Lisaks populaarsena püsivatele teenindussektori tööpakkumistele, on selgelt kasvanud huvi ka spetsialistide tööpakkumiste vastu, mis loob tööandjatele suurepärased võimalused väravata töötajaid, keda on varem olnud keeruline leida. Näiteks tippspetsialistidele suunatud tööpakkumistele laekus juunikuus koguni 63% rohkem kandideerimisavaldusi kui eelmisel aastal.

Eelmise kuu kõige tahetum amet oli e-poe spetsialist (sh e-poe klienditoe spetsialist, müügispetsialist või administraator), kuhu keskmiselt kandideeris ühele ametikohale 283 tööotsijat.

Mitmeid kuid populaarsena püsinud kauba komplekteerijatele suunatud tööpakkumised jäid ka sel korral tööotsijate huviorbiiti ning ühele ametikohale saatis CV keskmiselt 216 inimest. Mitmete hotellide ja restoranide taasavamine tõstis tahetud ametite esikolmikusse administraatori tööpakkumised, kus leidus keskmiselt 168 kandideerijat.

Kaupluste taasavamisest alates on tööotsijad näidanud suurt huvi ka teenindussektori vastu ja klienditeenindaja ametikohale kandideeris juunikuus keskeltläbi 167 tööotsijat. Suurima kandideerijate arvuga klienditeenindaja konkursil osales aga tervelt 919 tööotsijat.

Millised on tööandjate palgaplaanid?
Tööandjate palgaprognoosid näitavad, et suurem palgalangus on ilmselt möödas, sest enamik tööandjatest (70%) ei kavatse töötasu muuta. Palku kavatseb vähendada vaid 3% tööandjatest, mida on võrreldes tervisekriisi algusega tunduvalt vähem – tol korral kavatses töötasusid langetada 16% tööandjatest. 18% ettevõtetest tõidki välja, et nad juba on viimastel kuudel palku kahandanud.

Loe ka: Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid 2020