2023-08-23 14:48:55

Eesti tööandjad reastasid parimad töötajate otsingukanalid

11.04.2019

Eesti tööandjad reastasid parimad töötajate otsingukanalid

2019. aasta esimeses kvartalis korraldatud Palgainfo Agentuuri värbamispraktikate küsitluse tulemustest selgusid Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid ja töötajate leidmise viisid.
Koguni 76% Eesti tööandjatest täidab vabu ametikohti avalike konkursside abil. Tööpakkumiste avaldamisele järgneb töötajate tööle soovitamine (56%). Võrreldes 2018. aasta küsitlusega, on märkimisväärselt langenud konkursivälised päringud ehk töötajad ei paku end ise enam aktiivselt ilma avalikult üles pandud töökuulutuseta tööle – kui 2018. aasta uuringus tõi iga teine tööandja välja (51%), et nende organisatsiooni on töövõtjad end konkursiväliselt tööle pakkunud, siis 2019. aastal märkas sellist lähenemist vaid 39% tööandjatest. Samas on see ka igati loogiline, kuna tööpakkumiste avaldamine ehk avalike konkursside arv on aastaga kasvanud. Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee avaldati 2019. aasta I kvartalis 10% enam tööpakkumisi kui aasta tagasi samal perioodil.

Lisaks on 39% tööandjatest kasutanud töötajate leidmiseks sihtotsingut, 36% tööandjatest tõid välja endiste töötajate naasmise ja 29% püüdsid värvata vabanenud ametikohtadele töötajaid ettevõttesiseselt. Ka praktikaprogrammide arv on aastaga kasvanud ja tänavu on praktikapakkumiste avaldamisest huvitatud iga viies tööandja (20%), mida on võrreldes 2018. aastaga 4 protsendipunkti võrra enam (2018. aastal 16%). Renditööjõu kasutamise tõi välja 16% tööandjatest.

Eesti tööandjate eelistatuimad personaliotsingu kanalid 2019

Eesti tööandjad valisid taaskord eelistatuimaks personaliotsingu kanaliks Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee. Tööandjate eelistusi kinnitab ka tunduvalt suurem tööpakkumiste avaldamise arv – 11. aprilli seisuga olid tööandjad CVKeskus.ee tööportaalis avaldanud pisut vähem kui 4000 ehk pea kaks korda (87%) rohkem tööpakkumisi kui üheski teises Eesti tööportaalis. Ka töövõtjate huvi on tööpakkumiste vastu olnud erakordselt kõrge ja esimeses kvartalis 2019. aastal külastati CVKeskus.ee tööportaali pea 3 miljonit korda.

Teise töötajate leidmise kanalina tõid tööandjad välja enda tutvusvõrgustiku ja kolmandana tööportaali CV-Online. Lisaks selgus, et sotsiaalmeediat eelistab töötajate leidmisel kõigest 7% tööandjatest. Kuigi sotsiaalmeediakanalite kasutamine töötajate värbamiseks on veidi kasvanud, hindasid vastajad sotsiaalmeediakanalite kasutusmugavust värbamisel tööportaalidega võrreldes oluliselt madalamaks.

Palgainfo Agentuur küsitles tööandjaid märtsis 2019. aastal ja uuringusse andis oma panuse 598 organisatsiooni esindajat, kes annavad tööd umbes 60 000 inimesele.