2023-08-23 14:48:55

Eesti eelistatuimad personaliotsingu kanalid

16.06.2016

Personaliotsing

Kolmandik tööandjatest leiab, et sobivate kandidaatide leidmisega on olnud viimasel aastal raskusi ning tööandjate hinnangul oli kandidaatide ebapiisavuse oluliseks põhjuseks tööturu üldine olukord ja tööjõupuudus. Lähiaastatel on aga oodata veelgi keerulisemaks muutuvaid personaliotsinguid ning arvestades sellega, et valesti värvatud töötaja suurendab märkimisväärselt tööjõukulu, muutub sobiva personaliotsingu kanali valik tähtsamaks kui kunagi varem.
Palgainfo Agentuuri poolt 2015. aasta novembrikuus korraldatud tööturu uuringus, kus osales 306 tööandjat ja 13 270 töötajat, valiti välja Eesti tööandjate ja tööotsijate poolt eelistatuimad kanalid, mida kasutatakse töö- ja personaliotsingute läbiviimiseks. Töö- ja personaliotsingute kanalite pingerea koostamisel osutus esimeseks valikuks nii tööandjate kui ka tööotsijate seas ülekaalukalt CV Keskuse tööportaal. Ka CV Keskuse tööpakkumistele kandideerimiste arv näitab, et möödunud aastal oli tööotsijate aktiivsus tööportaalis rekordiliselt kõrgel tasemel ning kandideeriti enam kui 10% rohkem kui 2014. aastal.
Keerukamaks muutunud personaliotsingutest lähtuvalt on tööandjad muutmas ka oma värbamisstrateegiaid. Nt on on palgainfo avalikustamine tööpakkumistel kerkinud rekordkõrgele tasemele. Konkurentsivõimeline palk on endiselt üks peamisi tegureid sobiva töötaja leidmisel ning avaliku palganumbriga tõstavad tööandjad kiirelt kandidaatide arvu. Möödunud aastal avaldati CV Keskuse tööportaalis koguni 29,4% rohkem avaliku palganumbriga tööpakkumisi kui 2014. aastal. Palganumbri avalikustamine parandab arvatavasti ka ebavõrdsust tööturul, kergitades naiste palgaootust, mis täna on pea 30% madalam kui meestel,“ kommenteeris CV Keskuse turundusjuht, Henry Auväärt.