Reklaambännerid tööportaali lehel

CVKeskus.ee on Eesti populaarseim tööportaal, mida külastatakse aastas üle 17 miljoni korra.

Lisaks tööpakkumiste avaldamisele on tööportaalis võimalik avaldada ka reklaambännereid (mõõtudes 250x250 px ja 1000x150 px). Bänneritega on Teil võimalus jõuda nii tööandjate (personalijuhtide ja -spetsialistideni) kui ka erinevate valdkondade spetsialistide, kontoritöötajate, teenindus- ja müügitöötajate, oskus- ning lihttöölisteni.

Kes on tööportaali külastaja?
78% tööportaali külastajatest on tööga hõivatud ja 9% üliõpilased/ õpilased.
57% külastajatest on vanuses 30–59 eluaastat ning 40% vanuses 15–29.

CVKeskus.ee tööportaali külastatakse aastas 9,5 miljoni võrra rohkem kui ühtegi teist tööportaali Eestis.
Erinevate tööportaalide külastatavusstatistika võrdluse leiate siit »

Küsige julgelt lisainfot erinevate reklaamvõimaluste kohta tööportaalis!

 

Olete otsimas töötajaid?
Parimad lahendused tööpakkumise avaldamiseks ja töötajate leidmiseks leiate siit »

 

 

VIP tööpakkumised