2023-08-23 14:48:55

Kas palgaralli hakkab läbi saama?

17.05.2018

Kui suurt palgatõusu tööandjad lähiajal plaanivad?

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri värskest küsitlusest selgub, et palgaralli on selleks aastaks pidurdumas – suurem osa küsitluses osalenud tööandjaist lähiajal palgatõusu ei plaani.
57% küsitluses osalenud tööandjatest nentis, et ei kavatse oma organisatsioonis järgmise kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid muuta.

„Samas näitab aga värske uuring, et palgatõusu pidurdumine võib olla kõigest ajutine nähtus, kuna viimase kuue kuu jooksul on paljud organisatsioonid juba põhipalkasid tõstnud. Tõenäoliselt võetakse palkade tõstmise küsimus taas päevakorda sügisel, mil ettevõtted hakkavad valmistuma iga-aastaseks töötasude korrigeerimiseks. Pea iga neljas (23%) küsitletud tööandja plaanib aga palgatõusu ka järgmise poole aasta sees," ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Viimase kuue kuu jooksul on töötajate põhipalkasid tõstnud rohkem organisatsioone kui sügisel seda plaanis, kinnitab ka Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. „Oktoobris 2017 kavatses lähima kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid tõsta 44% uuringus osalenud organisatsioonidest, kuid aprillis küsitlusele vastanud organisatsioonidest olid põhipalkasid viimase kuue kuu jooksul tõstnud rohkem kui pooled (62%). Kuna mõlemale küsitlusele vastasid suures osas samad organisatsioonid, siis võib öelda, et mitmed, kes ei osanud veel sügisel põhipalkade muutust prognoosida, on töötasusid siiski tõstnud. Uuringu tulemused näitavad, et kõige enam mõjutavad tööandjate otsust muuta või mitte muuta põhipalkasid organisatsiooni majandustulemused ja tööjõuturu olukord.“

Tööjõuvajaduse kasv aga jätkub

74% küsitletuist vastas, et plaanib järgneva poole aasta jooksul palgata lisatööjõudu, mida on pisut enam kui sügisel (72%) ja tuleneb tõenäoliselt hooajalisest tööjõuvajadusest. Uusi töökohti plaanib lähima kuue kuu jooksul luua 45% tööandjatest.

Kas Teie organisatsioonis kavatsetakse järgmise kuue kuu jooksul töötajate põhipalkasid muuta?
Kavatseme tõsta – 23%
Ei kavatse muuta – 57%
Ei oska öelda – 19%

Kas Teie organisatsioonis on viimase kuue kuu jooksul töötajate põhipalgad muutunud?
On tõusnud – 62%
Ei ole muutunud – 37%
On langenud – 1%
Ei oska öelda – 2%

Küsitlesime aprillikuus tööandjaid, kes annavad tööd umbes 50 000 inimesele, et teada saada ettevõtjate lähima kuue kuu palkade muutmise plaane.
Otsisõna:
palgatõus
tööjõupuudus
väärtus tööturul
palgaootus
Palgainfo Agentuur
tööjõuvajadus
värbamisplaanid
töökohtade loomine
uued töökohad