2023-08-23 14:48:55

Kui palju peab Eestis teenima, et hästi toime tulla?

11.09.2019

Kui palju peab Eestis teenima, et hästi toime tulla?

Enam kui 9000 töötaja osalusega Eesti suurimast tööturu-uuringust selgus ootamatult, et vaatamata kiirele palgakasvule, ei ole töötajate hinnangul nende majanduslik toimetulek aastaga paranenud. Kui palju peab siis Eestis toimetulekuks teenima?
Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee korraldatud tööturu- ja palgauuring näitab, et töötajate majanduslik toimetulek ei ole vaatamata kiirele palgakasvule aastaga paranenud. Kui 2018. aastal hindas oma toimetulekut keskmiseks, heaks või väga heaks 80% küsitlusele vastanud töötajatest, siis tänavu 79%.

Palgaga hästi toime tulemiseks tuleb töötajate sõnul teenida üle 2000 euro. Vastajad, kes hindasid oma toimetulekut keskmiseks teenisid 1431 eurot brutotöötasu.

Maakondade lõikes (vt all olevat graafikut) on Eestis toimetuleku kohapealt aga väga suured käärid – kui Tallinnas tulevad palgaga toime 82% töötajatest (vastajad, kes hindasid, et tulevad palgaga toime keskmiselt, hästi või väga hästi), siis näiteks Jõgevamaal vaid kaks kolmandikku töötajatest (62%).

Kes tulevad oma töötasuga kõige paremini toime?

Kõige paremini tulevad ootuspäraselt töötasuga toime juhid, sh valdkonnajuhid ja esmatasandijuhid, tippspetsialistid ning keskastmespetsialistid, kellest enamik hindas oma toimetulekut keskmiseks, heaks või väga heaks. Antud ametirühmades ületab nende töötajate, kes oma palgaga toime tulevad, töötasu 2300 euro piiri.

Kui palju tuleb erinevates maakondades teenida, et palgaga toime tulla?

Asukohtade lõikes tulevad kõige paremini oma palgaga toime Tallinnas töötavad inimesed, kus majanduslikult toimetulevate töötajate keskmine töötasu on ülekaalukalt kõrgeim Eestis – 1874 eurot. Pealinnale järgnevad pisut üllatuslikult Raplamaa töötajad, kellest samuti 82% tulevad oma palgaga toime, vajades selleks aga keskmiselt 1338 eurot ehk enam kui 500 eurot vähem kui Tallinnas.

Kolmandana on palgaga toimetulek kõrgeim Tartus, kus tuleb majanduslikult toime 79% töötajatest, vajades selleks keskmiselt 1518 eurot kuus. Kõige kehvemini tulevad oma palgaga toime Jõgevamaal töötavad inimesed, kellest vaid 62% hindasid, et tuleb majanduslikult oma palga keskmiselt, hästi või väga hästi toime – Jõgevamaal tuleb toimetulekuks teenida vähemalt 1310 eurot.

Kõige vähem on aga toimetulekuks vaja teenida Valgamaal – majandusliku toimetuleku keskmine piir on seal 1122 eurot. Kahjuks madal toimetuleku piir aga ei päästa, kuna palgaga tulevad Valgamaal keskmiselt, hästi või väga hästi toime vaid 65% töötajatest.

Kui palju peab Eestis teenima, et palgaga toime tulla

Igal teisel töötajal esineb rahamurede tõttu pinget ja stressi

Kehv toimetulek on seotud ka pingete ja stressiga. Üle poolte (52%) töötajatest tunnistasid, et neil esineb pingeid ja stressi rahaga seotud murede tõttu. Pea iga viies töötaja (19%) kogeb rahamuredega seotud pingeid sageli. Enim esineb rahaga seotud pingeid kehvasti toimetulevatel töötajatel, kellest ligi pooled kogevad pingeid sageli. Samuti esineb neil sagedamini töö ja tervisega seotud stressi.

Sõltumatu uuringute agentuur Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee korraldavad kaks korda aastas Eesti suurimat tööturu- ja palgauuringut, mille käigus küsitletakse tööandjaid ja töövõtjaid. 2019. aasta kevadel korraldatud tööandjate küsitluses osales 523 organisatsiooni esindajat ning töötajate küsitlusele vastas 9350 töötajat ja tööotsijat. Stressi ja pingeid puudutavaid küsimusi aitas välja töötada tööpsühholoogia teenuseid pakkuv firma PE Konsult.

Loe ka: Töötajad soovivad teenida 1705 eurot kätte