2023-08-23 14:48:55

Mis aladel on Eestis suurim ning väikseim palgasurve?

16.06.2016

Suurimad käärid tegelike töötasude ja palgaootuste vahel on maalritel, bussijuhtidel ja teenindusasutuste juhtidel, oma sissetulekuga on enim rahul tarkvara testijad, selgus Palgainfo Agentuuri analüüsist.

Kadri Seeder, Palgainfo Agentuuri juht: Kui vaadata ametialati töötajate palkasid ja palgaootusi, saab tuua välja suurema ja madalaima palgasurvega ametikohad. Vaadates üllatavalt väikest palgasurvet IKT-sektoris võib öelda, et seal ongi palgad muutumises – töötajad ütlevad, et nende palgad on kasvanud ja ka edasise kasvu osas ollakse optimistlikud. Ehitussektori suurimad käärid tööandjate poolt pakutavate palkade ja töötajate poolt oodatavate palkade vahel võivad viidata sellele, et ehitajad teenivad tegelikult rohkem, kui näitavad ametlikud palgad.

„Ka CV Keskuse viimasest tööturu-uuringust selgus, et infotehnoloogia ning e-kaubanduse sektoris on palgad muutumises ja palkade tõstmise osas ollakse optimistlikud. Koguni 49% antud sektori vastanutest plaanis järgmise poolaasta jooksul palkasid tõsta“, lisas CV Keskuse turundusjuht, Henry Auväärt. „Hariduse ning logistika- ja transpordisektoris olid palgatõusu plaanid tööturu-uuringus pigem jahedad. Alla 31% antud sektorite vastanuntest plaanis palgatõusu. Seepärast ei ole vähemalt esimeses poolaastas oodata ei hariduse ega logistika- ja transpordisektoris palgasurve vähenemist.“

Kõige suurema palgasurvega ametid:
1. Maaler
2. Bussi- või trammijuht
3. Juht teenindusasutuses
4. Kaupluse juhataja
5. Juht haridus- ja koolitusalal
6. Ülikooli või kõrgkooli õppejõud
7. Turvatöötaja
8. Kokk
9. Tegevusjuhendaja
10. Kraana, tõstuki vm tõsteseadmete juht
11. Tööstuse töödejuhataja
12. Köögiabiline

Kõige madalama palgasurvega ametid:
1. Tarkvara testija
2. Finantskontroller
3. Mootorsõiduki mehaanik ja/või lukksepp
4. Infotelefonide operaator
5. Tarkvara arendaja
6. Turundusjuht
7. Süsteemianalüütik
8. Üldehitaja
9. Kontoriametnik
10. Kelner või ettekandja, saaliteenindaja
11. Finantsanalüütik
12. Tootejuht

Allikad: Palgainfo Agentuur, koostatud töötajate poolt öeldud netotöötasude ja netotöötasu ootuste põhjal. CV Keskuse tööturu-uuring 2013.

Palgainfo Agentuur ja Äripäev ootavad Teid töötasustamise teemadel arutama palgafoorumile „Palgafoorum 2014: Kuidas palgasurves kasumlikkust tõsta?“ 26. märtsil 2014 Tallinnas KUMU auditooriumis.