2023-08-23 14:48:55

Alustava juhi 7 väljakutset ja kuidas nendega toime tulla

14.09.2020

Alustava juhi 7 väljakutset ja kuidas nendega toime tulla

Palju õnne uue vastutusrikka ameti puhul! Juhiks saamine on samaaegselt kindlasti nii põnev kui ka veidi hirmutav. Kindel on see, et juhiks ei saada ainuüksi ametinimetuse muutumisega, vaid juhiks kasvatakse. See on hea võimalus areneda nii isiklikul kui ka professionaalsel tasemel ning edu võtmeks on eelkõige püsivus. Tähtis on hoida sihti silme ees ja mitte unustada, et Sind valiti põhjusega.
Siiski erineb juhi roll suuresti juba harjumuspäraseks kujunenud argipäevast. Jagamegi Sinuga seitset põhilist väljakutset, millega tuleb rinda pista ja kuidas nendega edukalt hakkama saada.
Tegijast liidriks muutumine
Kui eelnevalt tegid tööd spetsialisti tasemel ja keskendusid detailidele, siis nüüd pead vaatama hoopis suuremat pilti ja usaldama detailid teistele. Varem oli Sinu sihiks saavutada Sulle seatud eesmärgid, nüüd on aga põhiline ülesanne aidata teistel tulemusi saavutada. Selle asemel, et teha tööd kellegi eest ära, pead hoopis aitama neil mõista, mis ja miks tuleb ära teha. See, kuidas nad lõpptulemuseni jõuavad, jäta nende otsustada.

Eksperdi nipp: Juhina ongi Sinu rolliks eelkõige juhatada töötajad õigele rajale ning pakkuda neile vajalikud teadmised, töövahendid ja tuge. Selleks loo võimalus kiireks infovahetuseks, paku töötajatele tööriistu, mis aitaks neil paremini aega ja eesmärke seada ning jaga pidevalt ülevaateid ettevõtte näitajatest.

Saavutamise pingega toimetulek
Esmakordselt n-ö juhi kingadesse astumine võib panna Sind esitama endale liiga kõrgeid nõudmisi. Suure tõenäosusega tunnetad suurt pinget näidata lühikese ajaga kõigile, et suudad suuri asju ära teha. Siinjuures ei tasu unustada, et Sind valiti sellele ametikohale põhjusega ning päriselt juhiks saamine ja eesmärkide täitmine võtabki aega.

Eksperdi nipp: Kui allud omakorda teisele juhile, siis pane temaga konkreetselt eesmärgid paika, mille poole pead liikuma. Samuti võta endale piisavalt aega, et mõelda põhjalikult läbi, kuidas ja mis tegevustega neid plaanid saavutada. Pea meeles, et hea ettevalmistus on juba pool võitu.

Meeskonna ja nende valupunktide tundma õppimine
Täiesti uut meeskonda juhtima asudes vajad kindlasti aega, et saada paremini aimu, milline on igaühe isiksus, nende tugevused, nõrkused, oskused ja eesmärgid. Suuna oma tähelepanu teadlikult sellele, et kuulata, jälgida ja rääkida töötajatega – mida paremini Sa neid tundma õpid, seda oskuslikumalt suudad neid ka juhtida.

Eksperdi nipp: Parim valik on alguses leppida kokku üks ühele kohtumisi, et saaksite segamatult suhelda. Just isiklikum lähenemine paneb paljusid rohkem avanema ja Sul on lihtsam jõuda n-ö inimese tuumani.

Produktiivsuse tagamine ja eesmärkide paika panemine
Juhina vastutad Sa oma meeskonna tulemuste eest – ükskõik, kui head või mitte nii head need ka poleks. Seetõttu on väga oluline osata panna inimesed eesmärkide nimel tööle ja kasvatada produktiivsust. See võib olla päras pähkel, sest igal töötajal on ju omad soovid ja töötamise harjumused. Siinkohal ongi oluline luua igaühe jaoks õiged tingimused ja leida üles „nupud“, millele vajutades suudaksid ja tahaksid nad endast maksimumi anda.

Eksperdi nipp: Igapäevaselt oleks hea kohe hommikul võtta 10 minutit ja käia meeskonnaga üle päeva ülesanded. Nii püsib eesmärk silme ees ja kõik teavad, millega keegi antud päeval tegeleb. Individuaalselt aitaks aga produktiivsuse kasvule kaasa igakuised üks ühele kohtumised, kus saab jagada tagasisidet ja soovitusi, kuidas midagi paremaks muuta. Pidev tagasiside jagamine aitab eesmärkide saavutamisele suuresti kaasa.

Emotsionaalse intelligentsuse arendamine
Juhina puutud kokku igapäevaselt erinevate inimestega, seega on teiste n-ö lugemis- ja tunnetamisoskus üks olulisemaid, mida oma liidriks kasvamise teekonnal kindlasti arendama peaksid. Kuigi ettevõtte juhtimine keerleb suurel määral numbrite, tabelite ja graafikute ümber, ei tohiks ära unustada neid, kes neid numbreid loovad. Empaatia, oskuslik emotsioonidega toimetulek ja pehmed väärtused on need, mis panevad meeskonnaliikmeid Sind austama.

Eksperdi nipp: Loe teemaalaseid raamatuid, kuula ettekandeid, vaheta kogemusi teiste juhtidega ja mis kõige tähtsam – praktiseeri erinevaid harjutusi, mis aitaks Sul paremini töötajaid tunnetada. Kui aga ajapikku näed, et oledki pigem numbrite inimene, siis otsi endale abiline, kellele meeldib just inimestega tegeleda ja neid rõõmsana hoida.

Pidev tagasiside kogumine ning jagamine
Kuigi meeskonnalt tagasiside küsimine võib tunduda alguses väga hirmutavana, on see ülimalt tähtis, kuna aitab mõista paremini, kuidas sobib Sinu juhtimisstiil töötajate ootustega. Lisaks sellele, et saad häid juhiseid, mida peaksid arendama, suurendab see ka meeskonna kaasatust. Pidev ja julgustav tagasiside küsimine näitab töötajatele, et hindad arengut ning loob suurema usalduse Sinu ja Sinu meeskonna vahel.

Eksperdi nipp: Võta kasutusele sobiv tööriist, mis aitaks Sul töötajatelt iga teatud aja tagant tagasisidet koguda, et ükski oluline teema Sinust mööda ei lipsaks. Selleks, et nad julgeksid aga tõest hinnangut ja teavet jagada, peaks olema tagatud turvaline keskkond, kus tagasisidet saab jätta anonüümselt.

Uute ja ka lahkuvate töötajatega tegelemine
Uue meeskonnaliikme valimine on väga vastutusrikas ülesanne. Kuigi töötajat otsides keskendutakse eelkõige tema oskustele, tasuks nende kõrvalt pöörata ka põhjalikumat tähelepanu sellele, milliseid väärtusi ta endaga meeskonda kaasa toob ja kas need ühtivad juba olemasolevatega. Vastasel korral ei pruugi inimene endale ebasobivas keskkonnas pikemaks ajaks paigale jääda ja juba üsna varsti tuleb hakata taaskord uue personaliotsinguga tegelema.

Kui tegu on aga lahkuvate töötajatega, peab meeskond olema sellega kursis. Mida põhjalikumalt suudad ülesanded ära jagada ja hoida kõiki infoväljas, seda parem.

Eksperdi nipp: Uut töötajat otsides ei tohiks karta küsida nõu ka näiteks personaliosakonnalt või miks mitte ka oma meeskonnalt. Töötaja lahkumise puhul tuleb aga selleni viinud põhjuseid võimalikult hästi ka teistele kommunikeerida.