2023-08-23 14:48:55

Kolm suurt ohtu kaugtöö tegemisel

26.04.2017

Kolm suurt ohtu kaugtöö tegemisel

Palju on räägitud kaugtöö võimaldamise kasulikkusest – töötajad on rahulolevamad, kontorikulud väiksemad ja tööandjal avaneb võimalus palgata spetsialiste sõltumata nende asukohast. Samas tekib alati küsimus kodukontoris töötavate inimeste produktiivsuses. Kas kõigil ikka on võimalus luua endale koht, kus segamatult töötada ja oskus oma aega planeerida nii, et televiisor, lemmikloomad, lapsed ega külmkapp ei hakkaks mõjutama töö efektiivsust?
Selleks, et kaugtöö annaks parimaid võimalikke tulemusi, tuleks kõigepealt pöörata tähelepanu teguritele, mis võivad ootustele hoopiski vastupidiseid tulemusi anda.
Vähene suhtlemine
Kaugtööd võimaldavad tehnoloogilised lahendused võivad kaotada ära inimliku suhtlemise vajaduse. Paljude tööde puhul saab info vahetatud ja töö korralikult tehtud vaid e-kirju vahetades. Seega kaob töökaaslastel vajadus teineteisega telefoni teel või näost-näkku suhelda. Sel viisil kannatavad nii inimsuhted kui ka tagasiside andmise ja saamise kvaliteet.
Üks kaugtöö eelistest on küll võimalus palgata inimesi kõikjalt üle maailma ja keskenduda vaid kompetentsile, kuid sealjuures on lihtne unustada, et Sinu töötajad moodustavad siiski meeskonna ka siis, kui nad ei kohtu igal hommikul kohvimasina juures või ei jaga sama füüsilist kontoriruumi. Töötulemused võivad lihtsasti kannatada, sest Sinu töötajad ei ole tegelikult meeskond, kes ühise eesmärgi nimel igapäevaselt vaeva näeksid.
Suurepäraselt toimiva kaugtöö võimaldamiseks tuleks leida viise, kuidas saaksid töötajad aeg-ajalt siiski oma rõõmudest ja muredest, töistest ja eraelulistest seikadest rääkida. Selle tarbeks võiks korraldada ühiseid üritusi, suurte vahemaade puhul konverentskõnesid ja luua võimalused ühiste vestluste pidamiseks, kus lisaks tööasjadele saaks arutleda kasvõi hiljutiste presidendivalimiste tulemuste teemal.
Alusetu eeldamine
Tuleb arvestada, et igaühe jaoks ei pruugi kaugtöö olla parim võimalik lahendus. Näiteks kui töötaja eluase on nii väike, et kõik töised toimingud peab ära tegema kitsukese köögilaua taga või on kodus kasvamas lapsed, kes ei käi veel ei lasteaias, ei koolis ning tööülesannetele keskendumine on keeruline või ei sobi selline tööformaat lihtsalt konkreetsele inimesele. On neid, kes hindavad rahu ja vaikust ning on kõige produktiivsemad ja õnnelikumad just paindliku kaugtöö puhul, teised aga satuvad kergelt kõikvõimalike segavate faktorite küüsi ja hea aja kasutamise asemel võivad nende tulemused hoopiski kannatada.
Mõju ülejäänud meeskonnale
Igas ettevõttes leidub mõni amet, mille esindajad saaks oma töiseid kohustusi täita ka kodus olles – olgu selleks siis raamatupidaja, kes arveid kinnitab või turundusosakonna liikmed, kes artikleid kirjutavad. Lubades ühel või enamal töötajal kodust töötada, tuleb aga arvestada selle mõju avaldumisega ka ülejäänud töötajatele, kelle töö iseloom kodutööd ei võimalda. Taolises olukorras vajavad töötajad selget kommunikatsiooni, miks mõnel on kaugtöö lubatud, teisel aga mitte. Enne kui otsustad lubada töötajad koju tööle, vaata, et mõne töötaja produktiivsuse tõstmine ei tuleks teiste motivatsioonitaseme arvelt.