2023-08-23 14:48:55

4 nõuannet, mis aitavad kaadrivoolavust vähendada

12.06.2019

4 nõuannet, mis aitavad kaadrivoolavust vähendada

Igas ettevõttes tuleb suuremal või vähemal määral ette olukordi, kus osad töötajad soovivad edasi liikuda ning lahkuvad. Kui töötaja ettevõttest ära läheb, toob see lisaks teadmiste väljavoolule kaasa ka ajalise ja rahalise kulu. Praegusel tööturul liiguvad töötajad ühelt töökohalt teisele kiiremini kui kunagi varem. Seepärast tuleb tööandjatel erilise hoolega panustada kaadrivoolavuse vähendamisse ja anda endast kõik, et talendid ettevõttes võimalikult kaua püsiksid.

Jagame Sinuga 4 nõuannet, kuidas võita töötajate pikemaajalisem lojaalsus.
1. Palka õigeid inimesi
Töötajate hoidmine algab juba värbamisprotsessis, mil valid enda ettevõttesse uut kolleegi. Ilmselt püüad eelkõige jälgida, et inimese oskused vastaks tööalaselt vajalikele tingimustele, mis on igati arusaadav. Aga kuidas on lood tema väärtushinnangute ja iseloomuga? Kas need sobivad teie ettevõtte kultuuriga?

Selleks, et luua toimiv meeskond, on vaja, et töötajate põhiarusaamad oleksid piisavalt sarnased. Kandidaadilt nende kohta info saamiseks esita tööintervjuul küsimusi erinevate situatsioonide näidetega ja uuri, kuidas tema ühes või teises olukorras käituks. Lisaks tee kindlasti võimalikele tulevastele töötajatele töökohas väike ringkäik ja loo neile võimalus mõista, kas nad kujutaks ennast ette selles kohas töötamas. Pea meeles, et inimene, kes ei sobitu meeskonda, muutub üsna kiiresti üksikuks ja õnnetuks ning tema teise kohta edasi liikumine ei anna ennast ilmselt pikalt oodata. Mis aga tähendab, et kogu protsess algab uuesti algusest… Veelgi enam, valesti värvatud töötajad võib kergesti lõhkuda ka olemasoleva meeskonna koostoimimise.
2. Paku õiglast palka ja lisahüvesid
Inimeste jaoks on oluline, et töö eest saadav tasu kataks nende põhivajadusi ja jääks alles ka veidi enamaks. Senikaua kuni töötaja ei teeni piisavalt, et katta eluks vajaminevaid kulutusi, püsib õhus pidev võimalus töötaja lahkumiseks.

Selleks, et teada, milliseid palku peaks töötajatele pakkuma, tuleb viia ennast kurssi tööturul samadel ametikohtadel pakutavate töötasudega. Lisaks hoiavad töötajaid ettevõttes teatud hüved. Olgu see siis sporditoetus, paindlik tööaeg, tervisepäevad, lapsetoetus või miski muu – selgita välja, mis on oluline just Sinu töötajate jaoks ja paku seda.
3. Täna töötajaid ja jaga tagasisidet
Sinu ettevõtte töötajad vajavad motiveerimist ja tunnustamist. Kui töötaja saab hakkama mingi erakordse asjaga või lõpetab tähtsa projekti, siis kindlasti õnnitle teda. See näitab, et paned tema tööd tähele ja hindad tema pingutusi.

Kui inimene saab hakkama aga tõeliselt tulutoova tehingu või tuleb lagedale suurepärase ideega, siis tasub mõelda ka lisaks kiitmisele tema veidi suuremale premeerimisele.
Selle eesmärgiks on luua motiveeriv ja positiivne töökeskkond, kus töötajad tunneks end hinnatud ja vajalikena. Tegelikult on kiitmine ja tänamine kõige lihtsam ja mõjusam meetod, kuidas töötajaid ettevõttes hoida.
4. Loo võimalusi areneda
Ükskõik kui väga inimesele ka enda töö ei meeldiks, võib see muutuda mingi aja pärast veidi üksluiseks. Selleks, et aga hoida häid inimesi ettevõttes, võta enda südameasjaks pakkuda neile võimalusi areneda. Näita, millised võimalused on tal õppida uusi oskusi ja saada juurde vastutust. Areng on igal ametikohal oluline. Ole töötajatele suunanäitajaks, võimalda neile koolitusi ja see tasub ennast kuhjaga ära. Parimad juhid on endale võtnud eesmärgiks, et töötaja peab edasi liikudes olema targem ja osavam kui meeskonnaga liitudes, mitte tühjaks pigistatud sidrun, kes pidevalt samu ülesandeid täites on lihtsalt läbi põlenud. Viimase juhi alluvuses ei soovi talendid töötada ja taoline info liigub pisikesel Eesti tööturul üsna kiiresti.