2023-08-23 14:48:55

Uuring: 89% töötajatest soovib ka edaspidi paindlikku töökorraldust

27.04.2021

Uuring: 89% töötajatest soovib ka edaspidi paindlikku töökorraldust

Rahvusvahelisest tööturu-uuringust Decoding Global Talent 2021, kus osales rohkem kui 200 000 töötajat 190 riigist selgus, et tervisekriisi tõttu eriti laialdaselt levinud kaugtöö tegemise võimalus on tulnud, et jääda.

Kui paindlikku töökorraldust töötajad edaspidi sooviksid ja kuidas on erinäoline aasta uue töökoha valimist mõjutanud?
Hübriidne töökorraldus võidab südameid

Kui enne tervisekriisi oli kaugtöö tegemine paljudele kättesaamatu, siis nüüdseks on suur osa töötajatest sellega kohustuslikus korras pidanud tutvuma. Uuringust selgus, et enamik töötajaid (89%) soovib ka tulevikus töötada vähemalt ühe päeva nädalas väljaspool töökohta.

Balti riikides on aga töötajad kaugtööga nii ära harjunud, et rohkem kui pooled (51%) inimestest eelistaksid ka edaspidi töötada kaks-kolm päeva kontorist väljas ja ülejäänud aja ettevõtte ruumides.

Täielikult asukohavaba töökorraldust pooldaks pisut alla viiendiku (18%) vastajatest ja 14% vastajatest ei sooviks üldse edaspidi kaugtööd teha.
Missugust töökorraldust töötajad sooviksid?
Mille alusel töötajad endale uut töökohta valivad?

Ootuspäraselt mõjutas möödunud aasta ka tegureid, mida inimesed töö puhul oluliseks peavad. Paindliku töökorralduse kõrval hinnati kõrgelt töö kindlustunnet ja võimalust töötada finantsiliselt stabiilse tööandja heaks.

Kõige olulisemaks pidasid vastajad aga meeldivaid suhteid kolleegide ja tööandjaga ning head töö- ja eraelu tasakaalu. Ühtlasi pidasid töötajad väga oluliseks konkurentsivõimelist töötasu ja seda, et neid tehtud töö eest tunnustataks. Veel hinnati kõrgelt võimalust areneda ja teha ettevõttes karjääri, õppida juurde uusi oskusi ning loomulikult ka seda, et töö ise oleks põnev.

Lisaks selgus uuringust, et töötajatele on olulisemaks muutunud tööandja väärtushinnangud, mis peavad ühtima töötaja veendumustega. Nimelt välistab enam kui iga teine tööotsija (52%) kandideerimisel tööandjad, kes ei vasta tema veendumustele võrdõiguslikkuse, jätkusuutliku keskkonna ja vastutustundliku ettevõtluse teemadel.

10 kõige olulisemat tegurit töökoha valikul
Koht / Omadus/tegur
 
1. Head suhted kolleegidega
2. Head suhted otsese juhiga
3. Hea töö- ja eraelu tasakaal
4. Konkurentsivõimeline töötasu
5. Tööandja finantsiline stabiilsus
6. Tunnustamine tehtud töö eest
7. Stabiilne ja kindel töökoht
8. Eneseareng ja võimalus õppida uusi oskusi
9. Karjäärivõimalused
10. Huvitav ja põnev töö

Decoding Global Talent on rahvusvaheline tööturu-uuring, mille viisid läbi Boston Consulting Group ja maailma juhtivaid tööportaale ühendav võrgustik The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee. Uuringus osales 208 807 töövõtjat 190 riigist. Rohkem kui kaks kolmandikku uuringus osalenutest (71%) olid kõrgharidusega.