2023-08-23 14:48:55

Millest tuleneb soov vahetada töökohta?

16.06.2016

Miks töötajad lahkuvad?

Enam kui 4800 vastajaga CV Keskuse uuringust selgus, et eestlase soov vahetada töökohta tuleneb peamiselt ebasobivast palganumbrist.

Kui tänavu jaanuaris tehtud uuringust selgus, et enam kui 40% töötajatest peab töökohta vahetama, kuna neil lõppeb tööleping või kaob töökoht, siis värske uuringu eesmärk oli välja selgitada, mis põhjustel töötajad ise soovivad ettevõtetest lahkuda. Tuleb välja, et koguni 30,6% meestest ning 22,2% naistest lahkus oma eelmiselt töökohalt ebasobiva palga tõttu. Uuringust selgus, et mida kauem on töötaja samal töökohal püsinud, seda suuremaks töölt lahkumise teguriks muutub ebasobiv palk. Vastajatest, kes olid oma ametikohal töötanud alla aasta, lahkusid 25,6% just ebasobiva palga tõttu. Vastajatest, kes olid aga töötanud samal positsioonil 6-10 aastat, lahkusid sama teguri tõttu 29,3%.

Mis oli peamiseks põhjuseks, miks otsustasid lahkuda oma eelmiselt töökohalt?

„Kuigi keskmine brutopalk kasvas aasta esimeses kvartalis 7,3%, näitab värske uuring, et endiselt on töövõtjate soovide ning tööandjate poolt pakutava vahel suured erimeelsused,“ kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse turundusjuht, Henry Auväärt. „Seisame täna silmitsi olukorraga, mis ei näi jätkusuutlikuna. Kui töötajatest pea pooled (47,5%) ei ole tööandja poolt pakutavaga tegelikult rahul, olgu selleks siis ebasobiv palk (27,9%), ebasobivad töötingimused (13,7%) või konfliktid ülemuse endaga (5,9%), siis ei saa me oletada, et nad on motiveeritud seatud tingimustel töötama. Näen, et taoline olukord annab tugeva konkurentsieelise ettevõtetele, kes suudavad oma töötajatele pakkuda konkurentsivõimelist palka ning sobivaid töötingimusi,“ leiab Auväärt.

Enim lahkuvad ebasobiva palgataseme tõttu oma ametikohalt lihttöölised (30,9%), spetsialistid (26,5%), madalama astme juhid (19,1%) ning ametnikud (18%). Tippjuhtidel on suurimaks töölt lahkumise teguriks konfliktid ülemusega (13,2%) või ebasobivad töötingimused (13,2%).

Kui Sul avaneks võimalus, kas vahetaksid töökohta?

Lisaks leidis 37,9% töötajatest, et kui neil avaneks täna võimalus, siis nad vahetaksid töökohta. Koguni 56,6% töötajatest on olenevalt pakkumisest valmis kaaluma töölt lahkumist. „Mitmes valdkonnas on täna tööturul puudus spetsialistidest. Taoline olukord, kus tööandja ei suuda töötajale pakkuda soovitud tingimusi, annab aluse lihtsalt töötajate üleostmiseks,“ leiab Auväärt. „Kuigi meie lõunanaabrite keskmine palgatase jääb Eesti omale alla, väidab lätlastest 12,4%, et nad on rahul oma töökohaga ning pigem ei soovi lahkuda. Eestis on sama näitaja kõigest 4,8%.“ Eestlastest on enim töökohta valmis vahetama lihttöölised (41,2%), ametnikud (39,7%) ning spetsialistid (36,3%).