2023-08-23 14:48:55

85% tööandjatest plaanib 2019. aastal värvata lisatööjõudu

10.04.2019

85% tööandjatest plaanib 2019. aastal värvata lisatööjõudu

Kuigi 2/3 tööandjatest nendib, et töötajate leidmine on aastaga veelgi keerulisemaks muutunud, plaanib enamik (85%) siiski sel aastal uusi töötajaid värvata, selgus 2019. aasta esimeses kvartalis Palgainfo Agentuuri ja Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee poolt korraldatud tööandjate värbamispraktikate küsitluse tulemustest.
Pea iga teine (45%) tööandja plaanib värvata töötajaid uutele loodavatele ametikohtadele. Veelgi suurem värbamisvajadus tuleneb töötajate asendamisest – rohkem kui pooled (64%) küsitluses osalenud tööandjatest märkisid, et nad kavatsevad võtta tööle uusi töötajaid ära läinud või ajutiselt eemalolevate töötajate asendamiseks.

Lisaks on aasta-aastalt kasvanud nende tööandjate osatähtsus, kes tunnetavad selgelt tööjõupuudust. Kui 2018. aasta alguses hindas 74% küsitlusele vastanutest, et nende organisatsiooni seisukohalt on tööturul vajalikke töötajaid ebapiisavalt, siis käesoleval aastal andis sama hinnangu 78% vastanutest. Seega on tööjõupuudus aastaga veelgi teravnenud ja vajalike töötajate leidmine muutunud keerukamaks.
Kuidas kavatsevad Eesti tööandjad tööjõupuudusega toime tulla?
Enam kui iga teine tööandja (57%) on tööjõupuuduse tõttu langetanud oma nõudmisi töötajate värbamisel ja plaanib tööle võtta ilma vajaliku ettevalmistuseta inimesi ning ise nad välja koolitada. Ka põhipalga tõstmises näeb lahendust 56% vastanud tööandjatest. Samuti on enam kui pooled (55%) tööandjad panustanud viimase aasta jooksul värbamistegevustesse.
Lisaks on võrreldes varasemate aastatega märksa enam neid, kes on kaasanud välistööjõudu ja plaanivad seda teha ka 2019. aastal ning seda rohkem just väljastpoolt Euroopa Liitu.

„Küsitluse tulemused näitavad selgelt, et konkurents töötajate pärast muutub 2019. aastal veelgi teravamaks ning surve välistööjõu kasutamiseks tugevneb. Mõningast leevendust tööjõupuudusele võivad tuua koondamised tegevusaladel, kus ettevõtted ei pea enam palgasurvele vastu ning kolivad Eestist ära. Samas võtab töötajate ümberõpe aega ning töötajate ametite eelistused ei pruugi sobida tööandjate vajadustega,“ kommenteeris küsitluse tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

„Kuna uute töötajate leidmine muutub järjest keerulisemaks ja kulukamaks, siis muutub nii tööjõukulude kui ka olemasolevate ja potentsiaalsete töötajate käitumise analüüsimine kriitiliseks eduteguriks konkurentsivõime säilitamisel. Küsitluse tulemused näitavad aga, et ligi pooled (48%) küsitlusele vastanud tööandjad ei olnud värbamistegevuste tõhusust analüüsinud ja 60% ei olnud analüüsinud, kui palju maksab nende organisatsioonile töötaja asendamine,“ lisas Kadri Seeder.
Tööpakkumiste arv on aastaga kasvanud rohkem kui 10%
Käesoleva aasta kahel esimesel kuul on tööandjad avaldanud üle 10% enam tööpakkumisi kui aasta tagasi samal perioodil. Tööandjate värbamisaktiivsus on suurendanud ka töövõtjate huvi uute tööpakkumiste vastu ja Eesti tööportaale on 2019. aasta kahe esimese kuuga külastatud juba üle nelja miljoni korra.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt tõi tööturu trende kommenteerides välja, et Eesti tööturg on sattunud muutuste keerisesse, kus töötajate leidmine on keeruline, kuid samaaegselt tuleb üha enam pingutada ka olemasolevate töötajate lojaalsena hoidmise nimel.

„Kuigi olukord tööturul on pingeline, suurenevad päev-päevalt Eesti töötajate valikuvõimalused hea töökoha leidmisel. Teisalt tuleb aga töövõtjatel valmis olla töövahetusega kaasnevate uute oskuste ja teadmiste omandamiseks ehk ümberõppeks,“ lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitles tööandjaid märtsis 2019. aastal ja uuringusse andis oma panuse 598 organisatsiooni esindajat, kes annavad tööd umbes 60 000 inimesele.