2023-08-23 14:48:55

77% eestimaalastest on valmis kodust töötamise nimel töökohta vahetama

23.07.2018

77% eestimaalastest on valmis kodust töötamise nimel töökohta vahetama

Enam kui 2000 vastajaga uuringust selgus, et enamik töötajatest (77%) on valmis tööd vahetama juhul, kui palk jääks samaks, kuid avaneks võimalus töötada ka aeg-ajalt kodust.
Pea pooled (41%) vastanutest võtaksid kõhklematult kohe uue töö samal ametikohal vastu, kui sellega kaasneks võimalus vajadusel kodust tööd teha. Lisaks oleksid antud tingimusel lähiajal töökohavahetuseks valmis 36% vastanutest. Kõigest 7% vastanutest märkisid, et nende tööandja võimaldab juba praegu töötada vajadusel kodukontorist.

„Loomulikult on ametikohti, kus kodukontori võimalust ei olegi võimalik tagada ja ka inimtüüpe, kellele kaugtöö ei sobigi. Kodukontor eeldab töötajalt nii ajaplaneerimise kui ka prioriteetide seadmise oskust, iseseisvust, tehnilist nutikust ja usaldusväärsust,“ kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Teisalt tuleb aga juhtidel praegusel ajal tagada viie erineva põlvkonna töötajate rahulolu, mis paratamatult eeldab suuremat töötajate usaldamist ka väljaspool kontorit.“

Kuigi arvatakse, et vaba töögraafik on pigem oluline nooremale põlvkonnale, ei ole erinevused nii suured kui oodata võiks. „Võimalik, et nooremate generatsioonide ootus teha võimalusel tööd väljaspool kontorit, on avaldanud mõju ka vanematele põlvkondadele,“ lisas Henry Auväärt.

Kõige enam on kodukontori nimel kohe tööd valmis vahetama riigisektori töötajad. Kõige rohkem on kodukontorist lubatud töötada juhtidel (18% vastanutest), riigisektori- (13%), finants- (11%) ja infotehnoloogia valdkonna (11%) töötajatel.

Kas vahetaksid praegust töökohta, kui saaksid tööpakkumise, millega kaasneks võimalus töötada kodust (Sinu palk ei muutuks)?

Ei, mul on juba võimalus kodust tööd teha – 7%
Ei, kodust töötamise võimalus ei ole piisav põhjus töökoha vahetamiseks – 16%
Jah, oleksin valmis kodust töötamise võimaluse nimel lähiajal tööd vahetama – 36%
Jah, oleksin kohe valmis tööd vahetama, kui saaksin aeg-ajalt kodust tööd teha – 41%

Uuringus osales 2014 töötajat üle Eesti erinevatest töö valdkondadest. 47% uuringus osalejatest olid kõrg-, 24% kutse-, 23% kesk- ja 6% põhiharidusega.