2023-08-23 14:48:55

Palgasoov kasvas III kvartalis 5,8%

16.06.2016

Palgasoov kasvas 5,8%

Statistikaamet avaldas kolmanda kvartali palgastatistika, mille järgi palgad on Eestis aastaga kasvanud 7%. Keskmine brutokuupalk oli 2015. aasta III kvartalis 1045 eurot. CV Keskuse palgastatistikast selgub, et tänavu kolmandas kvartalis CV-desse sisestatud keskmine palgasoov oli 1181 eurot, mis on 5,8% suurem kui möödunud aasta 3. kvartalis.
Lõhe palgasoovi ja teenitava palga vahel on aastaga kergelt vähenenud 14,2%-lt 13%-le, kuid palgaootus ületab keskmist brutopalka endiselt enam kui 130 euroga. Seega on palgasurve endiselt suur, kuna kvalifitseeritud tööjõudu napib ning ebasobiv palk on ka üks peamisi põhjuseid, miks tööandja ning tööotsija kokkuleppele ei jõua.
Palgasoovi kasv
Tööjõunappuses, mis on väidetavalt paljude ettevõtete olulisim kasvu piirang, ei ole aga tööandjad suutelised palkasid päris nii kiiresti tõstma, kui tööturu teine osapool seda sooviks. Paljud tööandjad proovivad oma võimalusi tööturul parandada aga alternatiivsete meetmetega, investeerides tööandja kaubamärki ning personali heaolusse,“ kommenteerib CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.

Värskest tööturu-uuringust selgus, et 18,5% tööandjatest plaanib lähikuudel investeerida tööandja kaubamärki ning 31,5% personali arendamisse ja koolitamisse. 27,8% tööandjatest kavatseb parandada töökeskkonda.

Millistes valdkondades on oodata palgatõusu?
Käesoleva aasta sügisel läbi viidud tööturu-uuring tulemusel selgus, et 32,8% tööandjatest plaanib järgmisel poolaastal palgatõusu. Palgatõusu plaan on võrreldes möödunud aastatega kergelt jahenenud. Kõige optimistlikumalt lähenevad palgatõusu plaanidele infotehnoloogia tööandjad, kus enam kui 44% vastanutest plaanib palku tõsta. Keskmisest enam leidub palgatõusu plaane ka logistika- (43%), turismi- (42%), mehaanika- (41%), tööstuse- (39%), müügi- (38%) ning finantssektori (33%) tööandjatel
CV Keskus kogub palgastatistikat pidevalt nii tööpakkumistesse sisestatud palgapakkumistest, kui CV-desse sisestatud palgasoovidest. Käesoleva aasta kolmanda kvartali andmed põhinevad enam kui 10 000 tööotsija palgasoovidel. Tööturu-uuringu andmed koguti aga 2015. aasta oktoobrikuus ning uuringusse andis oma panuse 736 tööandjat. Uuringus osalenud tööandjad on läbilõige Eesti ettevõtetest, nii ettevõtte suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ning piirkonniti. 54% vastanutest olid ettevõtte omanikud või tippjuhid, 26% personalijuhid või värbamisspetsialistid.