2023-08-23 14:48:55

Kuidas öelda ettevõttesisesele kandidaadile „ei“?

14.02.2019

Kuidas öelda ettevõttesisesele kandidaadile „ei“?

Personalispetsialisti või tööandjana oled suure tõenäosusega puutunud kokku olukorraga, mil kuulutad välja konkursi vabanenud või uuele ametikohale ning sellele kandideerib lisaks teistele tööotsijatele juba samas ettevõttes töötav kolleeg. Kuna lõppvaliku tegemisel kaalutakse kõiki argumente ja valitakse välja parimatest parim, siis võib juhtuda, et tuleb majasisesele kandidaadile anda eitav vastus. Kui võõrale tööle kandideerinud inimesele on seda teha üldiselt lihtsam, siis kolleegile, keda tunned juba aastaid, võib antud uudise edastamine osutuda parajaks väljakutseks.
Kuidas siis oleks kõige mõistlikum sellist olukorda lahendada ilma, et tõukaks kolleegi otsingutele väljaspoole ettevõtet?
Räägi kolleegiga silmast silma
E-kirja saatmine on küll mugav ja lihtne lahendus, kuid seda ei tasuks kasutada kehvade uudiste edastamiseks kolleegile, kes on kandideerinud Sinu poolt välja kuulutatud pakkumisele. Tasub leida aeg, kus saate mõlemad istuda maha ja rääkida tehtud otsusest ausalt ja põhjalikult. Kuna tegu ei ole kõige meeldivama infoga, siis on selle juures väga oluline jälgida oma hääletooni, kehakeelt ja näoilmeid, mis kõik mõjutavad seda, kuidas kolleeg antud uudist vastu võtab. Usu meid, see, et leiad oma tihedas päevagraafikus aega kolleegi jaoks, tähendab talle palju.
Selgita otsuse põhjuseid
Selleks, et saaksid jagada kolleegile infot põhjuste kohta, miks tema seekord antud positsioonile valituks ei osutunud, tuleb võtta ettevalmistuseks aega. Soovitame panna punktid kirja ning mõelda kriitiliselt, mida tasub öelda ja mida mitte. Vahel on abi ka sellest, kui põrgatad oma mõtteid mõne teise osakonnas töötava personalitöötajaga. On oluline, et käsitleksid mitte ainult tehtud otsust, vaid ka selle tagamaid. Kolleegi huvitavad eelkõige põhjused, miks sai just selline otsus vastu võetud. Kõige suurem erinevus majasisese kandidaadi ja majavälise kandidaadi vahel on see, et kolleegiks olnud inimene on (suure tõenäosusega) tõestanud, et ta sobib sellesse meeskonda. Seega ei ole tegemist isikuomadustega, mis alt vedasid, vaid pigem uueks tööks vajalikud oskused jäid vajaka. Seetõttu ongi oluline olla aus ja anda otsest tagasisidet, mis aitaks kolleegil jõuda teadmiseni, mis oskused ja teadmised vajavad täiustamist.
Küsi kolleegi ambitsioonide kohta
Võib juhtuda, et kolleeg kandideerib tööpakkumisele valedel põhjustel. Võib-olla tunneb ta, et praegusel ametikohal on n-ö lagi ette tulnud ja ta soovib vaheldust. Seega ei pruugi tema kandideerimine olla läbimõeldud karjääritee seisukohast, vaid pigem justkui väike appihüüe personaliosakonna suunas. Just seetõttu on oluline arutada kolleegiga tema tegelikke sihte, kuhu ta ühel päeval ideaalis jõuda sooviks. Hea oleks uurida, kellena ta näeb ennast mõne aasta pärast antud ettevõttes, mis tööülesanded panevad tema silmad särama, keda ta tööalaselt imetleb jms. Vastuse leidmine nendele küsimustele ja kolleegi nendele mõtlema suunamine aitab tal endal paremini aru saada oma soovidest ja loob personalispetsialistile võimaluse pakkuda õigele inimesele õigeid väljakutseid.
Teisalt võibki kolleegi tänane töökoht olla end ammendanud ja talle tulebki leida uusi väljakutseid ettevõttes, kuna suure tõenäosusega alustab ta peagi kandideerimist ka teistele tööpakkumistele.
Räägi tulevikus avanevate võimaluste kohta
Kui oled kursis täpsemalt sellega, kuhu ettevõte pikemas perspektiivis liigub, keda kavatsetakse juurde värvata või milliseid ametikohti ümber kujundada, siis võiksid seda loa olemasolul ka kolleegiga jagada. See aitaks teil koos mõelda, mis suunas peaks töötaja end arendama selleks, et järgmiseks korraks luua endale paremad uuele ametikohale saamise võimalused.
Tunne kolleegi edusammude vastu huvi
Kuigi töötempo on kõigil kiire ja uued värbamised tulevad peale, tasub mingi aja tagant uurida kolleegilt, kuidas tal läheb. See näitab, et hoolid tema arengust ja heaolust. Selleks, et mitte seda tähtsat toimingut ära unustada, lisa endale kohe pärast tagasiside andmise kohtumist kalendrisse paari kuu pärast meeldetuletus.