2023-08-23 14:48:55

5 nõuannet, kuidas tuua töötajates välja nende tugevused

28.11.2016

5 nõuannet, kuidas tuua töötajates välja nende tugevused

Meeskond, kes Sinuga töötab, on Sinu ettevõtte edu võti ja tähtsaim vara. See, kuidas Sa neid juhid, kui palju annad tegutsemisvabadust või toetust ning jagad tagasisidet, on eesmärkide saavutamisel määrav. Kui plaanid jäävad täitmata, võid süüdistada vaid iseennast, kuna Sinu töö on oma töötajates parim välja tuua. Kuidas siis juhtida oma meeskonda viisil, mis tooks kasu nii töötajale kui ka tööandjale?
Usu oma inimestesse
Tööandja unistus on luua endale meeskond suurepärastest töötajatest, kes on head meeskonnaliikmed, innovatiivsed, kiired, täpsed, räägivad puhtalt näiteks nelja võõrkeelt, on mitmekordse kõrgharidusega või on neil hoopis ette näidata pikaaegne edukas erialane ametitee. Taolise töötaja leidmine näib kui võimatu missioon ning kui Sa ka selle „ainuõige“ üles leiad, ei saa keegi garanteerida, et ta just Sinu juurde ka tööle tuleb.

Kui ideaalse töötaja leidmine ebaõnnestus, ära heida meelt – hea liider suudab pea iga meeskonna toimima panna. Analüüsi, millised on palgatud inimeste tugevused, millised nende nõrkused. Kuidas saaksid nad oma oskusi kõige kasulikumalt ja efektiivsemalt rakendada? Hea meeskonna moodustavad inimesed, kes teevad just seda, mis neil kõige paremini välja tuleb.

Anna võimalus areneda
Kui Sinu töötajad teavad, et neil ei ole ettevõttes mitte mingit arenguperspektiivi, kas siis isiklike oskuste raames või ametikohtade piires, jäävad nad ajapikku justkui paigale seisma ning tõenäoliselt võtavad ühel hetkel vastu otsuse edasi liikuda. Isegi vaatamata sellele, et neile Sinu ettevõttes töötamine tegelikult ju meeldib. Tasub mõelda, eriti noorte tööturule sisenejate või juba tööturul olijate valguses, kas Sul on tänasel päeval neile pakkuda seda, mida nad otsivad või saad Sa luua võimalusi oma töötajatele pidevaks ametialaselt arenemiseks ja enda täiendamiseks?

Kiida neid
Suurepäraste tulemuste saavutamisel ja hea töö tegemisel jääb töötajatel sageli puudu tunnustusest. See ei pea väljenduma tingimata palganumbris, vahel piisab ka headest ja siiralt öeldud tänusõnadest või väikestest žestidest. 

Anna oma meeskonnale otsustusvabadust
Kui Sa tahad olla kursis iga pisemagi otsusega ning öelda alati lõplikku „jah“- või „ei“-sõna, siis vaatamata headele kavatsustele, saadad Sa välja signaale usaldamatusest. Tasub mõelda, kas Sinu meeskonnal on piisavalt otsustusvabadust, et oma kompetentsi piires otsuseid vastu võtta, ilma, et nad peaksid kõige kohta aru andma? Teatud vabaduse andmine on kasulik mõlemale osapoolele – töötajal on võimalik oma haldusalas võtta vastu otsuseid ja vastutust ning tööandjana jääb rohkem keskendumisaega juhtimisküsimustega tegelemiseks.

Luba vigadest õppida
Veal ja veal on vahe, ent ilma vigasid tegemata ei saa alati õppida. Kui saadad välja signaale, et vähimgi eksimus viib vallandamiseni või tööülesannete ümberjaotamiseni, ei anna Sa oma meeskonnale võimalust testida uusi lahendusi või katsetada lootustandvaid ideid. Sinu inimesed teevad oma tööd edasi üldiselt aktsepteeritud viisil, julgemata proovida uusi nüansse, mis võiksid olla Sinu ettevõttele pikemas perspektiivis väga kasulikud. Tasub mõelda, mida Sinu meeskonnas hinnatakse – pealehakkamist ja innovaatilisust või traditsioonilistest lähenemistest kinnipidamist?

Millised on Sinu parimad praktikad oma töötajates talendi väljatoomisel?