2023-08-23 14:48:55

Ära kingi konkurendile töötajaid ehk kuidas värvata efektiivsemalt

10.04.2019

Ära kingi konkurendile töötajaid ehk kuidas värvata efektiivsemalt

Praegusel Eesti tööturul ei ole enam haruldus, kui hommikul kandideerib tööotsija sobivale tööpakkumisele, lõunal läheb juba töövestlusele ja õhtul sõlmib töölepingu. Tundub üllatav ja pisut ekstreemne? Teatud valdkondades ei olegi lihtsalt enam teisiti võimalik.

Kuna kaalukauss on läinud mõningates valdkondades töövõtjate poole kaldu, julgustab taoline trend töötajaid hea töökoha otsingutel. Tööandjatelt nõuavad muutused tööturul aga leidlikumat lähenemist töötajate otsingutel. Sellises pingelises võistluses heade töötajate pärast on eriti oluline mitte lasta tekkida värbamisprotsessis tõrkeid ja selle tõttu niisama “kinkida” konkurendile talente.
Selleks, et mitte jääda ilma headest kandidaatidest, lähtu järgnevatest soovitustest:
Tutvuge kandidaatide CV-dega jooksvalt
Kandideerimine tööpakkumisele tähendab, et töövõtjas on tekkinud suur huvi Teie ettevõttes töötamise vastu. Kandideerimistele järgnevatel päevadel on ülioluline ka tööandja poolt näidata, et huvi on mõlemapoolne. Liiga tihti esineb olukordi, mil ettevõte hakkab tegelema kandidaatidega alles protsessi lõpus või paar nädalat hiljem pärast tööpakkumise avaldamist. Kui jõutakse aga selleni, et hakata sobivaid kandidaate vestlusele kutsuma, selgub, et mitmed on juba endale uue töökoha saanud või ei olegi enam antud pakkumisest huvitatud.

Palgainfo Agentuuri värbamispraktikate küsitlus näitabki, et vähem kui pooled tööandjad (28%) kontakteeruvad kõikide kandideerijatega kohe pärast kandideerimisavalduse laekumist.

Pingelisel tööturul on ülioluline hoida värbamisprotsessil silm peal ja kas või korra päevas tutvuda laekunud infoga. Vastasel korral olete juba algusest peale 1:0 kaotusseisus.

Kui kohe ei ole võimalik anda kandidaadile konkreetset infot sobivuse/mittesobivuse kohta, võiks anda talle vähemalt teada, millal saadetakse vaheinfot kõigile. Tööturu-uuringu tulemused on näidanud, et lausa 44% töövõtjatest katkestavad kandideerimise põhjusel, et neile ei antud konkursi käigu kohta tagasisidet.
Ärge lükake intervjuusid teadmatusse kaugusesse
Liiga sageli venivad värbamisprotsessid lausa mitme kuu pikkusteks, kuna siis, kui on tarvis kandidaatidega kohtuda, on mõnel otsust tegeval juhil puhkus või ootamatu haigestumine või töölähetus või veel mingi muu põhjus. Ja siis lükkuvadki intervjuud muudkui edasi, sest kord ei sobi ettevõttele, teine kord kandidaadile ja lõpuks võib töövõtja hoopiski öelda, et läheb mujale.

Sellise olukorra vältimiseks soovitame panna juba enne tööpakkumise avaldamist paika mitu võimalikku kuupäeva, mil oleksid vajalikud isikud valmis potentsiaalsete uute kolleegidega tutvuma. Hiljem saab ju aja vabastada, kuid kohtumisi täis kalendrisse panna midagi juurde võib osutuda parajaks pähkliks. Samuti on oluline paindlikkus – intervjuude tegemiseks ei pea alati tingimata viibima samas ruumis. Siinkohal tulevad meile ju appi erinevad head tehnoloogilised võimalused.

Lisaks soovitame saata ka kandideerijale töövestluse päeva hommikul meeldetuletuse koos vajaliku info ja teadmisega, et olete endiselt temast huvitatud ja ootate vestlust. Värbamispraktikate küsitluse tulemusel edastab taolise meeldetuletuse kõigest 4% tööandjatest – seega on siin väga hea võimalus konkurentide seast silma paista.
Otsustage kiiremini
Otsustamatus ja venitamine on kõige suuremad vaenlased värbamisprotsessis. Tihtipeale on heal kandidaadil korraga laual mitu pakkumist ja siin kehtib sageli reegel – kes kiirem, see kandidaadiga. Loomulikult võib vahel lõppotsuse tegemine jääda mitmete ettenägematute põhjuste taha kinni, kuid siiski tuleb anda endast maksimumi, et sobiv kandidaat saaks võimalikult kiiresti vastuse kätte. Samuti on väga oluline hoida kandidaati pidevalt kursis asjade edenemisega.
Andke kõigile tagasisidet
On igati loogiline, et arsti juures pärast analüüside andmist jääme ootame vastust, kas kõik on korras või tuleb veelkord visiidile minna. Tahame tagasisidet ka siis, kui kõik on hästi. Kui aga vastust ei tule, jääme teadmatusse ja ootele, millal võime negatiivse uudise osaks saada. Sama olukorra võib üle kanda ka värbamisprotsessi – kui ei anta tagasisidet, siis töövõtja satub teadmatusse ja tema kandideerimiskogemus Teie ettevõttega jääb meelde negatiivsena. Seepärast on lubamatu kirjutada tööpakkumisele väljend „kontakteerume vaid sobivate kandidaatidega“.

Tagasiside andmist võiks lugeda ka elementaarse viisakuse alla ning kui vaadata asja laiemalt, siis iga lõppvoorust välja jäänud kandidaat või tema tuttav võib osutuda valituks ehk kunagi tulevikus. Selleks, et lisaks uue töötaja leidmisele kujundada ka positiivselt ettevõte mainet, tasub kindlasti panustada töövõtjatele tagasiside andmisesse.

Täna edastavad kandideerimise protsessi lõpus kõikidele kandideerijatele personaalse tagasiside kõigest pisut rohkem kui pooled (57%) tööandjad.