2023-08-23 14:48:55

Kuidas muuta töötajad veelgi produktiivsemaks /töökamaks?

16.06.2016

Kindlasti nõustub iga tööandja väitega, et õnnelik ja rahulolev töötaja on motiveeritum ja seeläbi töökam. Töö tootlikkus sõltub sellest, kuidas töötajatesse suhtutakse ja kuidas neid motiveeritakse tööd tegema. Kui töötajad tunnevad, et neid tunnustatakse, toetatakse ja peetakse headeks töötajateks, siis nad teevad oma tööd õhinaga ja produktiivsemalt. Suurendades töötajate produktiivsust, suurendate oma äri kasumlikkust. Siin on Teile mõningad nõuanded, kuidas muuta töötajad töökamaks.

1. Tunne oma töötajaid
Suhtu oma töötajatesse hästi, mitte lihtsalt kui tavalistesse töö tegijatesse. Kutsu töötajaid eesnime pidi ja vaata neile alati vesteldes silma. Leia aega, et oma töötajatega lähemalt tutvust teha, õppides tundma nende väärtusi, huvisid, oskusi ja võimeid. Sa võid üllatuda ja avastada oma inimestes vajalikke oskusi ja võimeid. Tundes oma töötajaid, oskad neid paremini mõista ja samas tunnevad töötajad, et neid väärtustatakse. Nii, et kuula oma töötajaid hoolikalt.

2. Koolita oma töötajaid
Paku töötajatele arenemisvõimalusi ja täienda nende oskusi pidevalt. On mitmeid võimalusi, kuidas seda teha, näiteks jaga töötajatele oma kogemusi ja teadmisi, korralda koosolekuid, saada koolitustele või suurenda nende vastutusala.

3. Suhtle avameelselt
Sõnasta oma ootused töötajate suhtes selgelt ja arusaadavalt. Kui vähegi võimalik, hoia oma töötajaid kursis ettevõttes toimuvaga ja räägi kindlasti asjadest, mis otseselt mõjutavad nende tööd. Kui Sa ootada oma töötajatelt ausat ja avatud suhtlemist, siis ole neile eeskujuks ja suhtle nendega samamoodi. Lisaks kasutage omavaheliseks suhtluseks võimalikult palju kanaleid, et info liiguks sujuvalt ja kiirelt.

4. Innusta oma töötajaid
Selgita oma töötajatele visiooni, kuhu Sa soovid meeskonnatööga jõuda ja mida saavutada ja kindlasti selgita, kuidas seda saavutada. Kaasa oma töötajaid diskussioonidesse, et nad saaksid avaldada ka oma arvamust.

5. Tunnusta töötajate saavutusi
Kui Sa tunnustad töötajate saavutusi, siis näitad, et Sa hoolid oma töötajatest. Tunnustus võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline. Lisaks anna oma töötajatele tagasisidet nende töö kohta. Eriti innustav on töötajatele positiivne tagasiside ja see annab töötajatele aimu, et nad teevad oma tööd hästi ja on õigel lainel. Ära unusta suhtuda kõikidesse töötajatesse võrdväärselt.

6. Püstita õiged eesmärgid
Ükskõik, kas püstitatavad eesmärgid on konkreetsele töötajale või mõne projekti jaoks, sea alati nutikad eesmärgid. Eesmärgid, mis on täpsed, mõõdetavad, saavutatavad, reaalsed ja ajakohased. Õiged eesmärgid on olulised, et saavutada head tulemused. Kui töötajad teavad täpselt, mida neilt ooodatakse, siis neil on kindel siht, mida püüda.

7. Paku töötajatele toetust, mida nad vajavad
Veendu, et Sinu töötajatel on olemas kõik vajalikud vahendid, et oma tööd maksimaalselt teha. Kui töötajatel on küsimusi, siis selgita neile asja. Kui õpetad töötajatel uusi asju, siis tee kõik võimalikult selgeks, võimalusel jaga ka kirjalikke materjale.

8. Paranda töökeskkonda
Puhtam, korrapärasem ja avaram töökeskkond innustab töötajaid moraalselt ja suurendab nende motivatsiooni tööd teha. Mõtle, kas Sinu ettevõttes vajaksid tööruumid remonti või vajate koguni uusi ruume.

9. Jägi töötajate töökoormust
Paljud ettevõtted on oma ridasid vahepeal vähendanud ja tihtipeale teeb üks töötaja mitme inimese tööd. Kui Sinu töötajad teevad pidevalt ületunde ja pikkasid tööpäevasid, siis kindlasti vähendab see üldist töö kavliteeti. Lisaks, kui töötaja on suurest töökoormusest pidevalt väsinud ja stressis, siis langeb kindlasti ka töö produktiivsus. Sellised töötajad võivad kaaluda lausa töölt lahkumist. Nii, et hoia oma töötajaid. Hea juhtimine eeldab seda, et Sa tead millal oma töötajale öelda, et nüüd on aeg maha võtta ja puhata.