2023-08-23 14:48:55

JUHEND: Kuidas hoida kaugtööd tegevat töötajat motiveeritud ja kaasatuna?

26.03.2020

Kuidas hoida kaugtööd tegevat töötajat motiveeritud ja kaasatuna?

Mitte kunagi varem ei ole nii paljud tööandjad kohustuslikus korras pidanud tegelema kodust töötamise võimaldamisega ja muutma senist töötamise viisi. Kaugtöö nõuab nii töötajatelt kui ka tööandjatelt pisut teistlaadi lähenemist kui igapäevaselt koos kontoris töötades.
Mida pead tööandjana kindlasti silmas pidama, et tagada töötajate produktiivsus ja tulemuste täitmine ka kodukontorist?
Kaugtööga kaasnevad väljakutsed
Ootamatu kaugtööga seoses kerkivad pinnale mitmed väljakutsed, mida ei ole võimalik eirata. Töötajatel tuleb hakkama saada tööülesannetega igapäevase pereelu keskel ja lapsed muutuvad paratamatult mõneks ajaks koosolekute üheks osaks. Seda tuleb mõista, aktsepteerida ja tööandjana toetada. Miks mitte võtta järgmine kord hetk keset tõsist vestlust ja öelda tere väikesele uudishimulikule tegelasele, kes suure innuga ennast ema või isa sülle püüab pressida. Tema on praegu töötaja tööelu osa, seega on ta ka terve ettevõtte osa.
Kuidas saavad juhid töötajaid toetada?
Esiteks ei tohi alahinnata suhtlemise olulisust. Suhtlemise puudumisel tekivad mitmed probleemid, kuna töötajad tunnetavad, et neid ei informeerita. Veelgi enam, vaatamata sellele, et kõik töötajad on väga erinevad, on inimestel siiski üks ühine joon – me vajame suhtlemist.

Eriti oluline on kiire ja põhjalik infovahetus siis, kui ettevõttes toimuvad ümberkorraldused või valitseb mingis osas teadmatus.
Kuidas suhtlemist toetada?
Hea oleks leppida kokku kindlad ajad, millal peetakse üks-ühele vestlusi ja millal meeskonnakoosolekuid. Oluline on siinkohal paika panna ajakava või struktuur, et töötaja saaks oma tööd planeerides koosolekutega arvestada. Nii on tal võimalik ka ette valmistada küsimused, mida ta soovib Sinuga läbi arutada. Soovitame suhelda töötajatega vähemalt üks kord päevas ja kõige parem oleks kasutada videokõne võimalust, kuna ainult nii on võimalik näha töötaja emotsioone. Vältida tuleks ainuüksi kirjavahetusi. Kirjavahetust või „Chati“ on pigem mõistlik kasutada kiirete küsimuste lahendamisel. Oleme koostanud eraldi loetelu tarkvaradest, mida on võimalik videokõne pidamisel kasutada. Leiad selle siit .
Eesmärgid paika
Selleks, et töötaja püsiks töölainel, peab ta väga konkreetselt aru saama, millised on talle seatud eesmärgid. Seetõttu tasub need ühiselt kirja panna ja teatud aja tagant vaadata üle, kui kaugele ühe või teise asjaga jõutud on. Anna kindlasti töötajale märku, et kuigi ta teeb tööd tavapärasest töökohast eemal, oled endiselt valmis vajadusel temaga asju arutama – tuleb vaid eelnevalt aeg kokku leppida.

Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee ühine tööturu-uuring toobki välja, et enamasti on kaugtööd harrastavatel töötajatel eesmärgid tööandjatega paremini kokku lepitud.
Aita aega planeerida
Kuigi ajaplaneerimine võib tunduda esmapilgul lihtne – paned kõik asjad to-do listi kirja ja hakkad neid järjest muudkui tegema – võib olla keeruline toime tulla ülesannete tähtsuse järjekorras ritta seadmisega. Eriliselt raske võib olla reel püsida aga siis, kui pidevalt tuleb uusi ülesandeid juurde, mis paiskavad nimekirja pidevalt segi. Selleks, et aidata töötajal prioriteete seada ja hoida fookus selgena, tasub uusi tööülesandeid jagades panna kirja ka tähtaeg, mis ajaks peab see tehtud saama.
Julgusta ja paku emotsionaalset tuge
Tänases ootamatus olukorras tuleb juhtidel tähelepanelikumalt kui kunagi varem kuulata töötajate muresid ja probleeme ning hoida silm peal stressitasemel. Aeg-ajalt on mõistlik ka lihtsalt küsida töötajalt, et kuidas tal kaugtöö töökorraldus tundub ja kuulata muresid ning toetada teda.
Tehke midagi lõbusat
Kindlasti ei tohiks alahinnata ka meeskonnavaimu üleval hoidmist. Kaugtööd tehes on kerge sukelduda oma tööülesannetesse ja unustada kõik muu. Samas vajab ka meeskonnatunne turgutamist.

Kõige lihtsam on eraldada meeskonnakoosolekute algusest mõned minutid tööväliste vestluste tarbeks. Lisaks tavapärastele koosolekutele, tasub teha koos ka midagi meelelahutuslikku – näiteks õnnitlege ühiselt videokõne abil töökaaslast sünnipäeva puhul, korraldage viktoriin, tehke venituspaus, jagage pilte oma päevast või miks mitte süüa ekraani taga ühiselt lõunat!

Selline vahepala aitab korraks mõtted tööst eemale viia ja tekitab hulganisti häid emotsioone, mis aitavad veelgi suurema innuga eesmärkide täitmist jätkata – ka tavapärasest keskkonnast eemal olles. Veelgi enam, aitab see hoida meeskonna ühtekuuluvustunnet.