2023-08-23 14:48:55

8 keerulist töötaja tüüpi – kuidas nendega toime tulla?

16.06.2016

Olgu tegemist väikese alustava ettevõttega või suure organisatsiooniga, ikka leidub kollektiivis mõni töötaja, kes eristub oma käitumise poolest teistest kaastöötajatest. Need töötajad võivad valmistada peavalu juhtkonnale ja mõjutada kaastöötajate tööd. Siin on 8 töötaja tüüpi ja nõuanded, kuidas nendega toime tulla.

1.Otsustusvõimetu
Töötaja, kes ei suuda vastu võtta kindlaid otsuseid. Tal kulub ka lihtsate otsuste langetamiseks päevi. Isegi, kui ta on jõudnud otsuse vastu võtta, leiab ta, et lahendus ei ole piisavalt hea ning tal kulub veel aega, et uus otsus vastu võtta. Lisaks, kui vastuvõetud otsus ei osutu kõige paremaks, siis ei ole ta aldis tunnistama oma süüd.

Kuidas toimida?
Kehtestage tähtsatele otsustele kindel tähtaeg, mis ajaks peab olema lõplik otsus tehtud ja vaikimisi tehtud otsus, juhuks, kui ei suudeta tähtajaks otsust langetada. Kui saabub tähtaeg, siis keelduge arutamast teisi võimalikke lahendusi.

2. Draamakuningas
Töötaja, kes peab kohe igast võimalikust olukorrast tekitama suure numbri. Ta kasutab vimma, pahameelt ja muid emotsioone sellistes situatsioonides väga oskuslikult. Tema saab sellest olukorrast vaid energiat juurde, samal ajal, kui teised jooksevad energiast tühjaks.

Kuidas toimida?
Kehtestage kindlad käitumisnormid ja käitumismallid, mis ei ole ettevõttes lubatud. Jätke ta vajadusel välja kohtumistest, kui tema käitumine võib osutuda segavaks faktoriks.

3. Võistlusjanuline
Töötaja, kes peab võitma iga hinna eest, hoolimata sellest, kuidas teised ennast tunnevad või mida see endaga kaas toob. Ta ei jäta enne, kui on veendunud, et just tema on võitja ja teised on kaotajad.

Kuidas toimida?
Püüdke teda suunata ja anda mõista, et oluline on kogu meeskonna võit, mitte ühe inimese võit. Boonussüsteem oleks soovitatav ümber muuta nii, et see soodustaks kogu meeskonna koostööd, efektiivsust ja võitu.

4. Negatiivse energia püüdja
Töötaja, kes ei pea kinni autoriteedist ega sotsiaalsest moraalist. Tema ei pea kinni tähtaegadest, sest on veendunud, et tema ei pea järgima reegleid. Oma käitumisega tekitab ta olukordi, kus ta ei mõista oma tegude mõju.

Kuidas toimida?
Selliseid töötajaid tuleb osata juhtida läbi „õige“ vastase või töörolli. Üllataval kombel võivad sellised inimesed olla just väga head klienditeeninduse või õigusvaldkonna alal, kuna nad peavad kartmatult silmitsi seisma  ettevõtte bürokraatia ja autoriteediga.

5. Keevavereline
Ta plahvatab alati, kui asjad ei suju nii, kuidas tema ette on näinud. Ta karjatab välja oma mõtted koosolekutel, telefoni teel või ütleb otse näkku. Hiljem tunneb ta end tihtipeale halvasti ja vabandab.

Kuidas toimida?
Selline käitumine võib mõjutada kaastöötajate tööd. Tõstke enda intensiivsust, vastasel korral Teid ei kuulata üldse ja keelduge leppimast ebaprofessionaalse käitumisega. Vajadusel lahkuge ruumist ja tulge tagasi, kui ta on maha rahunenud.

6. Sotsiaalmeedia ekspert
Ta on veendunud, et tal on kasulik päevad läbi onlines olla ja „luua suhteid“ klientidega. Ta võib 2-minutilisest müügikõnest teha 45 minutit kestva arutelu.

Kuidas toimida?
Seadke talle mõõdetavad eesmärgid – kindel hulk häid müügivihjed mingi kindla perioodi jooksul või kindel kõnede arv päevas. 

7. Viivitaja
Ta võtab projekti töösse, kuid ei suuda seda lõpuni viia. Võib juhtuda, et kui projekt on lõpetatud, siis vajab ta kohe puhkust, et end stressist maandada.

Kuidas toimida?
Lahenduseks määrake talle vahe-eesmärgid, kasvõi igapäevaselt ja seadke tagajärjed selle mittetäitmisel.

8. Loov geenius
Ta on legend – enda arvates. Ta räägib alati oma imelistest minevikuseikadest ja saavutustest ja veel imelisematest tulevikuplaanidest. Kahjuks aga ei suuda ta täita isegi oma igapäevaseid tööülesandeid.

Kuidas toimida?
Andke talle lahendamiseks keeruline projekt, kus ta peab detailselt selgitama iga projekti etappi.