2023-08-23 14:48:55

20 huvitavat lahendust, kuidas motiveerida oma töötajaid ilma palka tõstmata

16.06.2016

On tekkinud väär arusaam, et rohkem raha võrdub õnnelikum töötaja. Selline väär arusaam võib raisata Teie, kui ettevõtte juhi, väärtuslikku aega, tulu ja töötajaid ning võib isegi seada ohtu Teie töö. Raha jääb küll alatiseks peamiseks motivatsioonivahendiks ja kindla kompensatsiooniplaaniga saad meelitada ja hoida oma väärtuslikumaid töötajaid. Aga põhiline on see, et rahaline tasu ei ole alati ainus lahendus ja paljudel juhtudel isegi mitte parim lahendus.

Sageli kulutatakse igasugused preemia- ja boonustasud lihtsalt ära ja sellega asi unustatakse. Mis kõige hullem, selle raha eest ei osteta tavaliselt midagi suurt, pigem kulub see raha tavapärastele asjadele nagu söök, jook, riided. Nii lihtsalt see raha läinud ongi. Üks alternatiivlahendus, kuidas maksta oma töötajatele preemia- või boonusrahasid, on anda kingitusi läbi kataloogi punktisüsteemi. Teie boonusplaani struktuur võib jääda samaks, kuid selle asemel, et Te töötajatele raha välja maksate, võite neid premeerida võrdväärsete punktidega. Neid punkte võivad töötajad kasutada selleks, et osta omale sobivaid kingitusi või reise laiast kataloogi valikust. Ja mis kõige parem, ettevõtte jaoks ei maksa see mitte midagi.

Kui püsiv kompensatsiooniplaan on paigas, siis tuleks üle vaadata ka mitterahalised motiveerimise võimalused.

Siin on Teile 20 lahendust:

1. Tunnustamine ja tähelepanu, kui töötaja on midagi saavutanud. Teie tunnustus on töötajale oluline. Enamik juhte ei tunnusta piisavalt, sest neid endid ei tunnustata väga sageli. Seetõttu ei tule osadel ettevõtte juhtidel tunnustamine loomulikul teel. Kui see kehtib ka Teie kohta, siis peaksite loobuma sellest vabandusest justkui halvast harjumusest. Hakake tunnustama! Tunnustamine on täiesti tasuta!

2. Aplodeerige – see on samuti tunnustuse vorm, kuid väga spetsiifiline vorm. Aplodeerige oma töötajale, kui ta on saavutanud midagi väga erilist. Kus? Millal? Vastus on, ükskõik kus ja ükskõik millal. Koosolekutel, tööajavälistel kokkusaamistel, kontoris, töövahetuse lõpus, töövahetuse alguses ja kui on põhjust, siis ka töö ajal. Lisaks on töötaja kiitmisel võimalus kasutada autahvleid ja trofeesid. Olge loominguline ja andke eriliste saavutuste eest unikaalseid autasusid.

3. Personaalne juhendamine. Juhendamine on töötaja arendamine. Teie ainus kulu on aeg. Kui Te kulutate aega töötaja arendamiseks, siis see näitab Teie hoolivust töötajate suhtes. Ja pidage meeles, Teie töötajaid ei huvita niivõrd Teie teadmised, niikaua kuni nad teavad, et Te hoolite oma töötajatest. Üljuhul võiks töötajaid juhendada avalikult. Kui te tunnustate või julgustate töötajat teiste ees, siis teiste jaoks toimib see loomuliku stiimulina, et näha ja kuulda, mis seal toimub.

4. Koolitamine – kas koolitusi saba kunagi palju? Kas on võimalik üle treenida? Ei ja veelkord ei. Liiga paljud juhid ütlevad "Olen juba koolitanud oma töötajaid" või "Mul on väga head töötajad, nad vajavad vaid väikest koolitust". Koolitusi ei ole kunagi liiga palju. Planeerige "tune- up" koolitusi. Neid koolitusi peaksid läbi viima Teie või siis järelvaataja koos töötajaga, kes omab häid oskusi õpetamise vallas. See võtab kindlasti aega, kuid sellist tüüpi koolitused parandavad Teie töötajate esinemisoskust ja suurendavad Teie äri produktiivsust pidevalt.

5. Karjääriredel – Teie töötajad peavad teadma, mis võimalused on neil karjääriredelil edasi liikumiseks. Üldjuhul unustatakse pöörata tähelepanu sellele küsimusele, kuigi tegemist on äärmiselt olulise küsimusega töötajate üleüldises motiveerimissüsteemis. Määrake kindlaks oma organisatsioonisisesed karjääritegemise võimalused. Kas Te edutate töötajaid ettvõtte sees? Loodame, et saate vastata sellele küsimusele jaatavalt. Kuigi teatud asjaolud nõuavad, et Te paistaksite ka väljastpoolt silma andekana, peaksid alati esimesena arvesse võtma siiski oma töötajaid. Nii toimides saadate väljapoole positiivseid märke, et Teie ettevõttes on olemas võimalused karjäärialaseks arenguks.

6. Ametinimetused – ametinimetustest rääkimine mõjutab otseselt töötajate enesehinnangut. See, kuidas inimene tunneb, kuidas teda tööjuures tajutakse, on oluliseks komponendiks üldises suhtumises, tunnetuses ja moraaliküsimuses. Kujuta ette tööajavälist kokkusaamist, kus osalevad ka Teie töötajad. Kindlasti tulevad jutuks tööasjad. Kas Teie töötaja tunneks uhkust või piinlikkust, kui ta peaks mainima oma ametinimetust. On oluline tunda uhkust selle üle, kes Sa oled ja mis tööd Sa teed. Uhkuse tunne oma positsiooni üle on püsiva edu aluseks. Seega olge loominuline töönimetuste väljamõtlemisel. Küsige ka oma töötajate arvamust ja nendepoolseid ideid.

7. Töökeskkond – hiljutised uuringud antud valdkonnas näitasid, et tulemused võivad olla üsna ebatäpsed. Tööandjatel paluti järjestada pingerida, mis nende arvates motiveerib töötajaid kõige rohkem. Ka töötajatel paluti järjestada tegurid, mis motiveerivad neid kõige rohkem. Tööandjad asetasid töötingimused tähtsuse järjekorras eelviimasele kohale. Mida aga ütlevad töötajad? Töötajad asetasid töötingimused lausa teisele kohale. See näitab, et töötajad hindavad töökeskkonda töö valikul väga oluliseks.

Kas Teie töötajate kontor näeb hea välja? Kas nende kontori seintel on pildid, laual lilled ja muud sellised asjad, mis tekitavad töötajale mõnusama ja hubasema tunde? Kas neil on oma tööpostil liikumiseks piisavalt ruumi või on nad seal kui "kilud karbis"? Milline on mööbel töökeskkonnas? Kas töölaud on paraja suurusega ja töötool mugav ja ergonoomiline? Kas töötajatel on olemas kõik vajalikud vahendid, et tagada maksimaalne töö tegemine? Kas tööruumi temperatuur on paigas, et suvel ei peaks töötaja tundma end kui Amazoni džunglis ja talvel kui Põhjapoolusel?

8. Kohene kiitmine – see kuulub samuti tunnustamise juurde, kuid siin on põhiküsimus ajastamisel. Kui kedagi on põhjust kiita, siis ära lükka seda edasi! Kiitimine tõstab töö efektiivsust. Kiida töötajat saavutuse eest, mis on värskelt kõigil meeles.

Ka töötajate omavaheline kiitmine on oluline. Minge ja öelge oma kollegile või ka töökaaslasele, keda Te ei pruugi nii hästi teada, et tema esitlus oli väga hea või kiitke teda heade müügitulemuste eest. Kiitke koheselt inimest tema pingutuste ja tegemiste eest!

9. Juhtivad rollid – paku töötajale heade saavutuste eest juhtivat rolli. See aitab Teil tulevikus lihtsamini vajadusel töötajaid edutada, sest Te juba teate, kes saavad juhtivatel rollidel hästi hakkama. Juhtivad rollid annavad paljudele töötajatele motivatsiooni juurde. Hea võimalus juhtivate rollide jagamiseks on näiteks lühikesed koosolekud. Kasutage oma töötaja tugevusi ja oskusi koosoleku juhtimisel ja läbiviimisel.

Teine võimalus on määrata koosoleku juhtimine töötajale, kes on äsja läbinud mõne koolituse. Ta saab jagada saadud teadmisi ja olulisemat informatsiooni teiste töötajatega. Laske oma töötajatel juhtida väiksemaid projekte, et tagada ettevõttesisene progress.

10. Meeskonnvaim – tehke kogu kolleektiivist pilt, kus oleksite ka Teie, ettevõtte juht, peal ja riputage see pilt nähtavale kohale. Paljudele inimestele meeldib näha ennast meeskonna osana. Võtke oma kollektiiviga osa võimalikult paljudest ühisüritustest. Kui töötajad peavad ühiselt jõudma teatud eesmärgini, siis see kindlasti täiustab meeskonnavaimu. Sest nad peavad üksteist aitama, et jõuda lõppu.

Üks väga mõjus ja huvitav tegevus on ka eemärkide kollaaži loomine sõnaga "meeskond". Iga töötaja peab ütlema sõna, mis tal seondub sõnaga "meeskond". Iga väljaöeldud idee kirjutatakse üles ja nii kujuneb välja kollaaž meeskonnale orienteeritud sõnadest. Seda tuleks teha kogu meeskonnaga, kus ei pea olema ühte kindlat juhti.

11. Tunnustamine juhtiva isiku poolt – see on salajaseks relvaks. Just nagu salajase relva puhul, on ka tunnustamisel kõige olulisemaks ajastus. Kui seda tehakse liiga tihti, siis kaotab tunnustamine oma väärtuse. Ja kui seda tehakse vaid eriliste juhtude ja harvade saavutuse eest, siis selle väärtus jahtub. Eelnevalt on juba juttu tulnud üldisest tunnustamisest ja selle positiivsest mõjust Teie töötajatele. See positiivne mõju tõuseb kohe paari pügala võrra veel, kui tunnustus tuleb otse juhilt. Jäta oma töötajale teade omapoolse tunnustusega. Kui soovite lisada veel üht motivatsiooniastet, siis helistage töötajale või grupile isiklikult või lausa minge tunnustage inimest personaalselt.

12. Ühised koosviibimised – planeeritud ühisetegevused parandavad meeskonnavaimu, mis lõppkokkuvõttes avaldab positiivset mõju kogu töökeskkonnale. Volbriöö pidustused, piknikud, filmiõhtud, suvepäevad, jõulupeod on vaid mõned näited üritustest, mis toob töötajad kokku ja kus saab nautida mõnusalt aega. Võimalus on atiivselt aega veeta ka sportlikel üritustel osalemisega.

13. Igapäevane rõivastus Antud teema puhul on eelkõige silmas peetud B2B firmasid, mitte B2C firmasid, kuna ettevõtted, kes igapäevaselt klientidega kokku puutuvad, ei saa teha palju muudatusi oma igapäevases tööriietuses. Seega, kasutage ära erinevaid tähtpäevi, et kanda kogu kollektiiviga tähtpäevale vastavat rõivastust. Näiteks, Eesti Vabariigi aastapäeva eelnädalal kandke meie lipu trikoloori värvi riideid, enne jõule kandke päkapikumütse või lihtsalt midagi punast. Võimalus on määrata igale töötajale puhkuse-eelne riietus, nii saab ta nautida oma viimast tööpäeva.

Ka suured spordisündmused on hea võimalus toetada oma lemmikmeeskonda vastava rõivastusega, kandes lemmikmeeskonna värvides või lemmikmeeskonna logoga särki. Selline spontaanne igapäevariietus tekitab palju emotsioone, tekitab üllatusmomente ja tagab töötajate rõõmsa olemise, mis on hea vaheldus argisele tööpäevale või töönädalale.

14. Vabad päevad – korraldage võistlus, kus töötajatel on võimalus teenida vaba päev. Töötajad on valmis võistlema 15-30 minuti vaba aja eest sama palju, kui nad oleksid nõus seda tegema rahalise auhinna nimel. Ja enamasti eelistavad töötajad vaba päeva rahale, kui neil selline võimalus vaid anda. Seadke mingid eesmärgid, mis oleksid töötajatele reaalselt saavutatavad. Kui püstitatud eesmärgid saavutatakse, kas siis individuaalselt, meeskonnaga või kogu personaliga, siis tasustage neid vaba päevaga. Võimaldage töötajatel varem lahkuda, hiljem tööle jõuda, pikendada lõunapausi või andke rohkem pause.

15. Välised seminarid – sellised seminarid on motiveerivaks vahepalaks. Saatke üks või kaks töötajat välisseminarile. Tehke plaan, kuidas need töötajad saaksid pärast kõige paremini anda edasi saadud teadmisi ka teistele töötajatele. Nii saavad kõik haritud ühe seminari hinna eest.

16. Täiendav vastutus – kindlasti on igas organisatsioonis mõni töötaja, kes tuleb toime täiendava vastutusega. Juhtide ülesandeks on selliseid töötajaid ettevõttes märgata ja kohaldada lisavastutus vastavalt sellle töötaja tugevustele ja soovidele.

17. Teemavõistlus – tähtpäevad, sport, kultuur on vaid mõned näited, mille põhjal on võimalik teemavõistlusi korraldada. Kõige huvitavamad teemavõistlused on need, kus saab sobitada erinevaid teemasid.

18. Stressijuhtimine – selle teema kohta on mitmeid häid artikleid ja raamatuid. Tehke oma töötajatele need materjalid kättesaadavaks. Teadvustage oma töötajad selle materjali olemasolust ja julgustage neid sellekohast informatsiooni lugema.

Võimaluse korral viige ettevõttes läbi koolitus stressijuhtimise tehnikatest. Et mitte kulutada selleks tööaega, kasutage näiteks ära töötajate lõunapausi ja kutsuge välisesineja sellel teemal rääkima. Kuna stress on meie kõigi igapäevane mure, siis iga võimalik hetk on sobiv selle teema arutamiseks.

19. Pitsa-, puuvilja- või koogipäevad – sellised päevad aitavad lõhkuda igapäeva rutiini ja aitab töötajatel püsida motiveerituna. Inimestele on juba loomu poolest omane ootusärevus ja see omakorda sunnib inimesi pingutama.

20. Meened, sümbolid – jagage meeneid töötajatele, kes paistavad millegagi silma. Kasutage autasustamiseks erinevaid meeneid, et inspireerida ja suurendada töötaja tööd. Meene, mis töötajale antakse, võiks iseloomustada tema tööd, mida ta on saavutanud. Näiteks võib meeneid jagad töötajale, kes on osutunud kuu parimaks töötajaks või kes on teinud uue müügirekordi. Samas võib meene sümboliseerida ka seda, kuidas seda töötajat ettevõttes tajutakse. Nii võib näiteks anda meene kõige rõõmsamale töötajale või töötajale, kes innustab kogu meeskonda.