2023-08-23 14:48:55

10 küsimust, mida töötajalt lahkumisintervjuu ajal kindlasti küsida

24.08.2020

10 küsimust, mida töötajalt lahkumisintervjuu ajal kindlasti küsida

Töötajate edasiliikumine on loomulik nähtus tööturul – aastatega on keskmine tööstaaž märkimisväärselt vähenenud ja pikemat kui 5-aastast ühel kohal töötamist plaanivad praegusel ajal vähesed töövõtjad.

Hea töötaja lahkumisel tuleb aga kiiresti tegutseda, sest tarvis on kiirelt leida uus vähemalt sama hea kolleeg, ajada korda vajalikud dokumendid, leppida kokku asjade üleandmine, otsida lõpukingitus ja mõelda, kuidas tulla toime jooksvate ülesannetega sel ajal, kui ametikoht on täitmata.

Kuigi korraga on kõike palju, millega tegeleda, pakub töötaja töökohavahetus ettevõttele väärtuslikku võimalust vaadata hetkeks peeglisse ja saada teada, kuidas asjad tegelikult lähevad. Just seetõttu tasub võtta teadlikult aega ja pidada töötajaga lahkumisintervjuu. Tasub meeles pidada, et temast saab ettevõtte saadik ja tunded, millega kolleeg mujale liigub, jäävad teda saatma ka järgnevas töökohas ning uutel intervjuudel.
Siin on 10 kasulikku küsimust, mida lahkuvalt töötajalt kindlasti küsida ja mille põhjal ettevõtte arengut paremini planeerida.
1.Miks otsustasid uut tööd otsima hakata?
Küsides sellist pealtnäha lihtsat küsimust, saab tihtipeale igalt inimeselt erineva vastuse. Vahel võib see olla seotud kolleegi enda elumuutustega, mil vaja näiteks leida tööd kodule lähemal, kuid võib olla otseselt seotud ka juhtimise või ettevõtte kultuuriga.

2.Mis ajendas Sind lõplikult uut tööpakkumist vastu võtma?
Siinkohal saab paremini aimu sellest, mida teised ettevõtted pakuvad ja milliseid muudatusi või hüvede lisamist tasuks kaaluda ka enda ettevõttes. Kui töötaja vastab näiteks, et liigub mujale kõrgema töötasu pärast, tuleks kriitiliselt hinnata, kas praegune tasustamise süsteem on veel piisavalt ajakohane või tuleks seda lähimal ajal üle vaadata.

3.Kas said vajaliku väljaõppe ja tuge alguses, kui ettevõttega liitusid?
Esimesed nädalad ja kuud on uue töötaja jaoks määrava tähtsusega, sest just siis saab ta paremini aimu ettevõtte toimimisest, enda ülesannetest ja ootustest oma tööle. Kui jätta kolleeg aga omapäi asju avastama, pakkumata ettevõttepoolset tuge, võib see viia tema kiire lahkumiseni. Seega kuula hoolikalt, mis tagasisidet töötaja sellele küsimusele annab ning ole valmis kohandama oma uue kolleegi sisseelamise programmi.

4.Kas Sinu tööle olid seatud piisavalt selged eesmärgid?
Pimeduses kompamine ja teadmatus, mille alusel tööd hinnatakse, tekitab töötajatele sageli stressi. Lisaks ei soovi nad olla vaid väikesed mutrid suures masinavärgis, tundmata, et neist midagi sõltuks. Seega, kui veel ei ole, siis tasub panna paika konkreetsed eesmärgid ja nende mõõtmisega seonduvad tingimused, et töötajad teaksid täpselt, kuidas saavad omalt poolt panustada ettevõtte edusse.

5.Kas Sul olid kõik (töö)vahendid olemas, et olla enda töös edukas?
Vastus sellele küsimusele aitab Sul paremini vältida tulevikus apsakaid samale kohale inimese palkamisel ja tema hoidmisel. Seega ole valmis kuulama heietusi arvuti mittetöötamise, ebapiisava väljaõppe või millegi muu kohta, mis annab Sulle väga hea ülevaate kitsaskohtadest, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

6.Kas said otseselt juhilt piisavalt tagasisidet oma tööle ja tunnustust? Kas jäid juhtimisega rahule?
Lahkuvalt töötajalt juhtimise kohta uurimine on kriitilise tähtsusega, sest just see tagasiside aitab Sul lahendada olulisi murekohti. Samuti annab see Sulle võimaluse paremini ennetada järgmiste talendikate töötajate mujale liikumist. Kuna ka tunnustus ja tagasiside tehtud tööle on töötajate jaoks üliolulised, siis kuula tähelepanelikult, mis infot lahkuv töötaja Sulle jagab.

7.Kuidas kirjeldaksid ettevõtte kultuuri? Kas tundsid ennast olevat osana meeskonnast?
Kui kolleeg ei pidanud juhuslikult tegema tööd täiesti üksinda, siis suure tõenäosusega puutus ta kokku ka teiste meeskonnaliikmetega. Kuna koostöö teiste töötajatega ja meeskonda kuulumise tunne on peaaegu igaühe jaoks oluline ja tihtipeale motiveerib lausa ettevõttesse pikemaks ajaks jääma, tasub kindlasti mõõta n-ö meeskonna temperatuuri.

8.Kui saaksid midagi muuta ettevõtte toimimises, siis mis see oleks?
Töötajatel on tihtipeale välja kujunenud arvamus selle kohta, kuidas võiksid asjad ettevõttes teisiti korraldatud olla – tasub anda neile võimalus mõtteid jagada. Lisaks ajendab see küsimus lahkuvat töötajat rääkima peamisest põhjusest, miks ta ettevõttest on otsustanud ära liikuda.

9.Mida me oleksime saanud teha paremini, et Sind ettevõttes hoida?
Otsene küsimus eeldab otsest vastust, mille lahkuv töötaja Sulle ilmselt ka annab. See on hea tagasiside, mida analüüsida ja annab võimaluse olemasolevate töötajate jaoks vajadusel asju parandada.

10.Kas oleksid valmis teatud aja pärast uuesti meie ettevõttega liituma?
Mis peaks muutuma ja mis tööd Sa ennast tegemas näeksid? Uuri järele, kas töötaja näeks end uuesti selles ettevõttes töötamas. See annab hea info tema tunnete ja soovide kohta, kuid samas võib tuua esile ka olulise hinnangu ettevõtte mainele. Lisaks saad teada, kas uue sobiva töövõimaluse korral oleks Sul luba temaga ühendust võtta.

Kiired värbamisküsimused aitab lahendada CVKeskus.ee värbamisekspertide uus personaliotsingu teenus ekspressvärbamine »