2023-08-23 14:48:55

Oma tööandjat on valmis tuttavale soovitama vaid iga neljas

19.02.2021

Oma tööandjat on valmis tuttavale soovitama vaid iga neljas

CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri poolt korraldatud suures tööturu-uuringus, kus osales üle 9700 töövõtja, paluti muuhulgas vastajatel hinnata, kui suure tõenäosusega soovitaksid nad oma tööandja juures töötamist tuttavatele.

Kuigi soovitusprotsent on võrreldes 2019. aasta sügisega pisut tõusnud 23% pealt 26% peale, on siiski näha, et soovituste jagamisega ollakse pigem tagasihoidlikud. Üldse ei ole valmis oma tööandjat soovitama oma tuttavatele pisut vähem kui kümnendik (9%) vastanutest.

Kes siis on oma tööandjaga niivõrd rahul, et on valmis ettevõttesse ka oma sõpru tööle kutsuma?
Kõige enam on valmis jagama tuttavatele soovitusi infotehnoloogiasektori ja rahandus- ning pangandusvaldkonna töötajad. Nendes sektorites on tervelt 39% töötajatest oma tööandjaga niivõrd rahul, et heameelega kutsuvad ka oma sõpru endaga koos töötama.

Samuti on soovitamisvalmidus kõrgem kutsealase tegevusega töötajatel (33%) ja ka haridusvaldkonnas (31%).

Asukohtade lõikes on kõrgeim soovitamisvalmidus Pärnus (28%), tihedalt kannul on Harjumaa ja Tallinn ning ka Viljandimaa (27%). Tartus on samuti veidi rohkem kui iga neljas (26%) töötaja valmis tuttavatele oma tööandja juures töötamist soovitama.

Soovitamine ja lojaalsus käivad käsikäes

Uuringust selgus, et kõrge soovitusvalmidusega töötajad on oma tööandjale viis korda lojaalsemad ja plaanivad vähemalt kaks korda pikemat tööstaaži kui need töötajad, kes ei ole valmis oma tööandjat soovitama.

Tervelt 78% töötajatest, kes olid valmis oma tööandjat soovitama, ei mõelnudki lähiajal töökohavahetusele, samas, kui mittesoovitajate seas oli antud näitaja vaid 15%.

Uuringu tulemustest tuli välja ka see, et kõrge soovitamisvalmidusega töötajatest kavatsesid rohkem kui pooled (51%) töötada ettevõttes kauem kui 5 aastat. Madala soovitusvalmidusega töötajatest plaanis sama pikka tööstaaži vaid viiendik (20%).

Kes ei ole oma tööandjaga piisavalt rahul?

Kõige vähem tahetakse oma tööandja juures töötamist soovitada töötlevas tööstuses, kus alla viiendiku töötajatest (19%) soovitaksid oma tööandjat ka tuttavatele.

Soovitamisvalmidus on madalam ka hulgi- ja jaekaubanduses ning põllumajanduses, kus vaid viiendik töötajatest (20%) oleks valmis kutsuma ka tuttavaid ettevõttesse tööle.

Asukohtade lõikes on soovitustega tagasihoidlikumad Järvamaal töötavad inimesed, kus soovitusvalmiduse näitaja on 14%. Keskmisest tunduvalt madalam on antud näitaja ka Läänemaal (16%) ja Saaremaal (17%) töötavatel inimestel.

Ainuüksi kõrgest palganumbrist ei piisa

Kuigi suurema töötasuga töötajad on rohkem valmis oma tööandjat soovitama, on ka madalama palgaga töötajate seas koguni veerand (25%) aktiivseid soovitajaid. Seega ei sõltu soovitusvalmidus alati pelgast rahanumbrist.

Nii kõrgema kui ka madalama palgaga töötajad, kes oma tööandjat suure tõenäosusega soovitaksid, on keskmisest rohkem rahul töökaaslastega läbisaamisega ehk uuring näitab, kui olulised on head kolleegide vahelised suhted.

Madalama palgaga aktiivsed soovitajad on rohkem rahul meeskonna juhtimise, töö sisu ja töökeskkonnaga.

Kõrgema palgaga töötajad, kes pigem ei soovitaks oma tööandja juures töötamist, ei ole aga rahul tagasiside saamise, koostöö ja info liikumisega.

TOP 5 valdkonda, kus töötajad on valmis oma tööandjat soovitama
1. Infotehnoloogia (39%)
2. Rahandus ja kindlustus (39%)
3. Kutsealane tegevus (33%)
4. Haridus (31%)
5. Muud teenindavad tegevused (28%)

TOP 5 asukohta, kus töötajad on valmis oma tööandjat soovitama
1. Pärnu (28%)
2. Tallinn (27%)
3. Viljandi maakond (27%)
4. Harju maakond (27%)
5. Tartu maakond (26%)

Loe ka: 13 inimtüüpi, keda kohtad igas meeskonnas ja kuidas nendega toime tulla