2023-08-23 14:48:55

Kodukontorist isu täis: 39% töötajatest on tüdinenud kodusest rutiinist

23.03.2021

Kodukontorist isu täis: 39% töötajatest on tüdinenud kodusest rutiinist

Veel aasta tagasi unistas paindlikumast töökorraldusest 61% töötajatest, kellele tööandja siis kaugtööd ei võimaldanud. Ootamatult maailma raputanud tervisekriis tõi aga mitmeid muudatusi meie tööellu ning paljudele töötajatele avanes praktiliselt üleöö võimalus proovida esmakordselt ka kodus töö tegemist.
Praegu saavad kaugtööd teha ligi kaks kolmandikku (64%) kontoritöötajatest, selgus CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri tööturu-uuringu tulemustest, kuhu andis oma panuse pea 10 000 töötajat üle Eesti.

Hetkel peamiselt kodus töötavatest inimestest üle kolmandiku (38%) sai varem kodus töötada vaid erandjuhtudel ja pisut rohkem kui igal kümnendal töötajal (12%) puudus see võimalus täielikult.

Kaugtöö peamiste eelistena toodi välja võimalust maandada viirusega seotud terviseriske, teha tööd kerge haiguse või haiguse kahtluse korral, kasutada paindlikumalt oma tööaega ning keskenduda segamatult tööülesannete täitmisele.
Põhjused, miks töötajad soovivad teha kaugtööd
59% töötajatest igatseb kolleegidega silmast silma suhtlemist

Kui varem peeti kodukontorit üldiselt kohaks, kus saab rahulikult ja segamatult oma tööle keskenduda, siis tervisekriis on seda ettekujutust paljuski muutnud. Pereliikmetega koos ninapidi kodus olemine võib meenutada nüüd hoopis avatud tööruumi, kus esineb palju katkestamist ja infomüra, mida ei ole võimalik n-ö välja lülitada.

Kohustusliku kodus töötamise tõttu on üha rohkem hakatud väärtustama võimalust minna kontorisse tööle – seega on saanud kontoris töö tegemisest justkui uus soodustus või lisahüve. Uuringust selgus, et 39% vastanutest soovis saada vaheldust kodusele rutiinile.

Samuti on oluline töötajate jaoks tunda ennast meeskonda kuuluvana, eristada selgemalt töö- ja isiklikku aega ning kasutada kontoris loodud mugavamat töökeskkonda.
Põhjused, miks töötajad soovivad töötada kontoris
Kaugtöö võimalus tõstab rahulolu ja motivatsiooni

Kuigi paljud kodust töötamise eelised on hakanud kaduma, sest inimesed on väsinud, on kaugtöö tegijad siiski keskmiselt rohkem oma tööga rahul ja motiveeritumad kui tööandja ruumides töötavad inimesed.

35% tööandjatest, kes on rakendanud kaugtööd, on märganud töötajate rahulolu kasvu ja 29% töötajate motiveerituse kasvu.

Kuna kodukontoris töötavate inimeste arv on viimase aastaga kiirelt kasvanud, tundub, et kaugtöö on tulnud, et jääda – tõenäoliselt eeldavad paljud töötajad ka pärast tervisekriisi märksa paindlikumat töökorraldust.
Palgainfo Agentuur ja Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee viivad koostöös läbi Eesti suurimaid tööandjate ja töötajate küsitlusi, millega uuritakse tööturukäitumist, palkade ja palgaootuste muutusi. Töötajate uuringus osales kokku 9733 töövõtjat ja organisatsioonide uuringus 541 tööandjat, kes annavad kokku tööd umbes 60 000 töötajale üle Eesti.