2023-08-23 14:48:55

Kaks kolmandikku töötajatest on rahulolematud juhtimiskvaliteediga

13.11.2018

Kaks kolmandikku töötajatest on rahulolematud juhtimiskvaliteediga

CVKeskus.ee värskest uuringust selgus, et kaks kolmandikku töövõtjatest on rahulolematud juhtimiskvaliteediga. Rohkem kui kolmandik töötajatest oleksid valmis leppima isegi palgalangusega, kui see tooks kaasa juhtimiskvaliteedi paranemise.
„Enam kui 1200 töötaja küsitlemisel selgus, et uue ja parema ülemuse nimel oleks rohkem kui iga kolmas töötaja (36%) valmis leppima väiksema palgaga,“ kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

13% töötajatest oleksid parema juhi nimel valmis saama kuni 5% vähem palka ja 11% küsitlusele vastajatest kuni 10% väiksemat töötasu. 20%-lise palgalangusega oleksid valmis leppima 6% ja 30%-lise palgalangusega samuti 6% töötajatest. Lisaks leidsid 30% vastanutest, et nemadki on juhtimiskvaliteediga rahulolematud, kuid parema ülemuse saamiseks nad veel palgalangusega ei riskiks.

„Hea juhtimiskvaliteediga tööandjatel on praegusel keerulisel tööturul väga tugev konkurentsieelis, kuna hinnatud juht lihtsustab nii personaliotsinguid kui ka aitab toime tulla tugevneva palgasurvega. Ettevõtted, kes endale head ülemust lubada ei suuda, peavad maksma talendi eest kõrgemat hinda,“ lisas Henry Auväärt.

Vanuse kasvades muutub juhtimiskvaliteet olulisemaks

Kuni 39-aastaste töötajate seas on parema juhi nimel valmis palgalanguseks 33% uuringule vastanutest. 40-aastaste ja vanemate töötajate seas on antud näitaja aga juba 42%. Eraldi võib välja tuua ka vanuserühma 56–72-aastased töötajad, kus hea ülemuse saamise eesmärgil on palgalanguseks valmis pea pooled (48%) töövõtjad.
Sektorite lõikes on juhtimiskvaliteediga kõige rahulolematumad tööstus- ja tootmissektori, transpordi- ja logistika, müügi- ja assisteerimisvaldkonna töötajad. Mainitud valdkondades on juhtimiskvaliteediga rahulolematud enam kui 70% vastanud töötajatest. Kõige enam on oma juhtidega rahul infotehnoloogiasektori töötajad.

Kas oleksid valmis parema juhi nimel leppima palgalangusega?

Jah, oleksin valmis saama kuni 5% vähem palka – 13%
Jah, oleksin valmis saama kuni 10% vähem palka – 11%
Jah, oleksin valmis saama kuni 20% vähem palka – 6%
Jah, oleksin valmis saama kuni 30% vähem palka – 6%
Vaatamata kehvale juhtimiskvaliteedile ei ole ma valmis palgas kaotama – 30%
Olen juhiga rahul – 34%

CVKeskus.ee küsitlusele vastas 1231 töövõtjat üle Eesti.