2023-08-23 14:48:55

82% tööotsijatest sooviksid töötada kodukontorist

16.06.2016

82% tööotsijatest sooviksid töötada kodukontorist

CV Keskuse tööportaali küsitluse tulemusel selgus, et enamus vastanutest sooviksid aeg-ajalt töötada kodust. Peamiseks põhjuseks kodukontoris töötamisel oli vastanute arvates väiksem ajakulu, kuna ei peaks kulutama aega tööle sõitmisele ning ummikutes istumisele. 32% vastanutest leidis, et aeg-ajalt kontorist eemal töötades oleksid nad produktiivsemad ning 14% arvas, et kodukontoris töötades oleksid nad loovamad.
Kõigest 10% vastanutest arvas, et kodus ei saaks nad tööle keskenduda ning 6% ei saaks kodukontoris töötada töö iseloomu tõttu.
Kuigi kaugtöö võimalus on mitmes valdkonnas levinuks saamas, ei võimalda kõik ametid siiski väljaspool kontorit töötada. Näib, et paindlikum töökoht on muutumas tähtsamaks just noorematele põlvkondadele, kes taluvad rutiini märksa vähem ning lähenevad tööelule loovamalt. Tööturule ongi sisenemas juba uus põlvkond, keda kutsutakse Z-generatsiooniks. Kui tänased, alla 30-aastased töötegijad püsivad ühel ametikohal juba vähem kui 2 aastat, on raske ennustada, missugused muutused tööturul kaasnevad uue põlvkonna sisenemisega. Töö peamine eesmärk ei ole noortele enam ainult töötasu teenimine, vaid tööst on saamas hobi ning personalijuhtide peamiseks ülesandeks saab lähiaastatel olema noorte talentide lojaalsuse tagamine. Selleks peavad tööandjad muutuma paindlikumaks ning kodukontoris töötamise võimaluse märkimine tööpakkumisele võib muuta tööandja nii mõnegi noore spetsialisti silmis märksa ihaldusväärsemaks.
Küsitlusele andis oma panuse 1223 tööotsijat üle Eesti.