2023-08-23 14:48:55

60% meie digitalentidest oleks valmis kodumaalt lahkuma

11.09.2019

60% meie digitalentidest oleks valmis kodumaalt lahkuma

Rahvusvahelisest uuringust selgus, et Eesti digitalentidest on ligi kaks kolmandikku valmis kodumaalt lahkuma ja järgnema töökohale mõnes välisriigis. Sihtriigina on Eesti aga rahvusvaheliste IT-talentide silmis populaarsuselt alles 52. kohal, edestades siiski nii Lätit kui ka Leedut.
The Boston Consulting Group ja maailma juhtivaid tööportaale ühendav liit The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee, ühendasid jõud ning korraldasid ühe maailma suurima tööjõu liikuvuse uuringu Decoding Global Talent, et mõista tööturgu kujundavaid trende. Enam kui 360 000 töötajaga uuringust selgus, et tööturul kõrgelt hinnatud IT-oskustega talentidest on tervelt 2/3 (67%) valmis töö nimel kolima välisriiki. Eestis on digitalentidest 60% valmis haarama töökoha välismaal.

„Nõudlus IT valdkonna oskustega spetsialistide järele on Eesti tööturul märkimisväärselt kasvanud. Statistikaameti andmetel on IT-sektoris hõivatute arv aastaga kerkinud 10% ja vabu ametikohti oli mainitud valdkonnas tänavu teises kvartalis viiendiku (22%) võrra rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Lisaks IT-sektorile on digitalente tarvis aga ka paljudes teistes valdkondades, mis liiguvad kiirelt tööde digitaliseerimise suunas (nt turundus ja tööstus). Eesti suurimas tööportaalis CVKeskus.ee on hetkel üle 300 tööpakkumise, mis nõuavad kõrgel tasemel digitaalseid oskuseid,“ kommenteerib olukorda tööturul CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Uuringu tulemused näitavad, et valmisolek töö nimel koduriigist lahkuda on IT-oskustega talentidel keskmisest märksa kõrgem. Seega ei konkureeri Eesti tööandjad digitalentide nimel mitte ainult riigisiseselt, vaid ka rahvusvahelisel tööturul. Veelgi enam, kuna Skandinaavia riigid on IT valdkonna tippspetsialistide silmis sihtriikidena meist enam kui kaks korda atraktiivsemad, ei tasu loota ega karta, et talendid iseenesest Eestisse tuleksid – tuleviku tööjõu kaasamine nõuab meie tööandjatelt ka edaspidi suuri pingutusi,“ lisab Henry Auväärt.
Eesti on digitalentide seas Baltikumi eelistatuim sihtriik
Euroopa digitalentide silmis on eelistatuim sihtriik ootuspäraselt Ameerika Ühendriigid, millele järgneb Saksamaa ja Kanada. Esikümnes on kuus Euroopa riiki. Meie põhjanaabrid soomlased on edetabelis 21. kohal, Balti riikidest on Läti 64. ja Leedu 75. kohal ning Eesti paigutub eelistatud sihtriigina nende ette 52. kohale.

„Eesti kõrgharitud digitalentidest on töö nimel valmis välismaale kolima 60%, mis peaks meie tööandjaid kindlasti valvsaks muutma,“ leiab Henry Auväärt. „Eesti IT-sektori talentide silmis on eelistatuim sihtriik samuti USA. Soovitud sihtkohtade teiselt kohalt leiame Saksamaa, kolmandalt Suurbritannia ning neile järgnevad Põhjamaad Rootsi ja Soome. Eesti digitalentide soovitud sihtriikide esikümnesse mahuvad veel Hispaania, Kanada, Norra, Austraalia ja Holland.“
Mida peavad digitalendid töökoha puhul kõige olulisemaks?
Digitalendid hindavad kõrgelt head töö- ja eraelu tasakaalu, samas, kui ülejäänud (mitte-digitalendid) töötajad peavad kõige olulisemaks suhteid kolleegidega. Lisaks on IT valdkonna tippspetsialistide jaoks väga oluline oma oskuseid ja teadmisi arendada ning võimalused karjääriredelil liikuda.

IT-oskustega talendid peavad oluliseks ka häid suhteid kolleegidega, rahalise kompensatsiooni suurust (sh palk ja boonused), häid suhteid otsese juhiga, tööandja stabiilsust, huvitavat tööd, tunnustamist tehtud töö eest ning loovat ja innovatiivset töökeskkonda.

Mis on töökoha puhul kõige olulisem

Kes on digitalent?
Digitalentidena käsitleti uuringus erinevate sektorite töötajaid, kellel olid head digivaldkonna oskused. 80%-l digitalentidest oli omandatud kõrgharidus ja kaks kolmandikku olid mehed. Enim levinud oskused olid IT valdkonna tippspetsialistidel andmete kaevandamises ja analüütikas, programmeerimises, veebiarenduses, digiturunduses (sh analüütika) ja mobiilirakenduste arendamises.

Märksa vähem leidus talente, kellel oli oskusi digitaalses disainis (sh kasutajakogemuse UX ja kasutajaliidese UI disain), tehisintellekti arendamisel (sh masinõpe), robootikas, automaatikas või agiilsetes tööviisides.

“Viimasel ajal on tööturul eriti kõrgelt hinnas just tehisintellekti ja masinõppega seotud oskused. Uuringus joonistus välja, et taolised oskused on aga üpriski harukordsed – kõigest 14%-l digitalentidest olid mainitud valdkonnas head teadmised,” tõi uuringust välja Henry Auväärt.
Millised on Eesti digitalentide eelistatuimad välisriigid?
1. Ameerika Ühendriigid
2. Saksamaa
3. Suurbritannia
4. Rootsi
5. Soome
6. Hispaania
7. Kanada
8. Norra
9. Austraalia
10. Holland
Kuhu Euroopa digitalendid sooviksid töö nimel kolida?
1. Ameerika Ühendriigid
2. Saksamaa
3. Kanada
4. Austraalia
5. Suurbritannia
6. Šveits
7. Prantsusmaa
8. Hispaania
9. Jaapan
10. Itaalia

21. Soome
52. Eesti
64. Läti
75. Leedu
Rahvusvahelise uuringu Decoding Global Talent autoriteks on The Boston Consulting Group ja maailma suurimaid tööportaale ühendav liit The Network, kuhu kuulub ka Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee. Oma panuse vastuste näol andis 366 139 töötajat ja 6180 värbamiskonsultanti 197-st riigist. Eestist osales uuringus 3489 töötajat.