2023-08-23 14:48:55

Miks palgata vanemaealisi inimesi tööle?

16.06.2016

Tööjõupuudus suureneb Eestis aasta-aastalt. Tööandjad, kes hindavad vanemaealisi töötajaid ja oskavad neid rakendada sobivatele ametikohtadele, suudavad ära hoida võimalikke tööjõuga seonduvaid puudujääke ja probleeme. Paljud vanemaealised töötajad soovivad vanaduspensioni ikka jõudes edasi töötada, seda küll osalise koormusega või vähendatud töökohustustega. Tihtipeale vahetatakse senine töö mõne teise töö vastu, mis ei ole nii stressirohke ja ülemäära kurnav. Samas ei maksa arvata, et nad soovivad teha just kõige lihtsamat ja ebahuvitavamat tööd. Eakamatel töötajatel on nii mõndagi ettevõttele ja kaastöötajatele pakkuda. Nad teavad täpselt oma väärtust ettevõtte jaoks ja soovivad anda oma kogemusi ja teadmisi edasi. 

Miks palgata vanemaealisi:

•  Nad on usaldusväärsemad
•  Nad on lojaalsemad
•  Nad on innukamad uute asjade õppimisel
•  Neil on olemas kogemused ja oskused
•  Nad oskavad klientidega paremini suhelda
•  Võime töötada minimaalse järelvalveta
•  Nende jaoks omab raha vähem tähtsust, kui töö tasakaal ja paindlikkus
•  Paindlikum töögraafik ja suurem iseseisuvus on samuti omased vanemaealistele töötajatele

Võimalikud vead, mida tehakse vanemaealise töötaja palkamisel:

•  Kvalifitseeritud ja kogenud vanemaealisele töötajale pakutakse lihttööd, ainuüksi sellepärast, et nad soovivad osalise tööajaga tööd
•  Jäetakse tutvustamata ettevõtte poolt pakutavaid hüvesid
•  Vanemaealistesse töötajatesse suhtutakse kui asendustöötajatesse
•  Vanemaealistesse töötajatesse suhtustakse eelarvamustega, arvates, et vanemaealised ei tee tööd nii produktiivselt, jäävad sagedamini haigeks või neid on kulukam ülal pidada.

Kuidas palgata vanemaealisi töötajaid?

Vanemaealiste töötajate arvutioskused paranevad pidevalt ja seega oskavad nad kasutada tööportaale, lisada CV-sid ja kandideerida huvipakkuvatele tööpakkumistele. Tööandjana võid töötaja peale pensioniikka jõudmist edasi hoida, pakkudes töötajale osalise tööajaga või paindliku graafikuga tööd. Samuti on võimalik ühendust võtta juba pensionile jäänud endiste töötajatega. Anna oma töötajatele ja klientidele teada, et oled tööjõudu otsimas. Inimestelt-inimesele levib informatsioon võrdlemisi kiiresti ja toimib eriti hästi just vanemaealiste inimeste puhul.

Tööandjana peaksid rohkem pöörama tähelepanu vanemaealiste töötajate töölevõtmisest saadavale kasule. Vanemaealised töötajad peaksid omakorda uurima rohkem, millised ettevõtted on valmis palkama vanemaealisi töötajaid ja oskavad tunnustada nende inimeste oskusi, kogemusi ja teadmisi, mis on omandatud pikaajalise tööstaažiga. Rahvastik vananeb ja pensioniealiste inimeste osakaal samuti. Tööandjad võiks rohkem rakendada väärtuslikke ja oskustega töölisi.