2023-08-23 14:48:55

Kuidas koostada müügiesindaja tööpakkumist? (+ NÄIDIS)

26.10.2017

Kuidas koostada müügiesindaja tööpakkumist?

Kui soovid võita müügiesindaja tähelepanu ja tekitada huvi tööpakkumise vastu, siis tuleb kõrvale heita levinud väljendid ja pakutav töö tulevasele töötajale alustuseks ise maha müüa. Mida tuleb müügiesindaja tööpakkumise koostamisel kindlasti vältida? Missugust infot antud valdkonna töövõtjad töökuulutuselt otsivad?
Lisanipp kandideerijate arvu suurendamiseks:
Ära lae tööpakkumist üles pildifailina, kuna nii väheneb töökuulutuse vaatamiste arv 51%. Väiksem vaatamiste arv tuleneb sellest, kuidas töövõtja tööpakkumiseni jõuab. Peamiselt otsitakse tööpakkumist tööportaali esilehel oleva otsingumootori abil või luuakse endale müügivaldkonna otsiagent, mis saadab värskeid tööpakkumisi kasutaja e-postile. Pildifailil olevat teksti ja sinna kirjutatud märksõnu ei suuda otsingumootorid ega otsiagent lugeda ning seepärast väheneb märkimisväärselt tööpakkumiste vaatamiste arv. Veelgi enam on kasvamas nutiseadmetega tööpakkumiste sirvimine ja tasub mõelda sellele, et pildifailil olev tekst on nutitelefonis lugemiseks liiga väike. Tekstiformaadis koostatud tööpakkumine muudab nutitelefonis automaatselt kuju ja muutub loetavaks. Seepärast soovitame kujundamise asemel pöörata suuremat rõhku sisu- ja tekstiloomele ning õigetele märksõnadele!

„Töö kirjeldus” – millele tähelepanu pöörata?

Uute klientide leidmine, läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine, kliendibaasi haldamine, arvete koostamine.. ja nõnda edasi. Jah, see kõik on kindlasti just see, millega Sinu tulevane müügiinimene tegelema hakkab, kuid need ülesanded on ju enam-vähem iga müügitöö puhul samad. Selle asemel, et panna kirja stamp-fraase, võiksid keskenduda hoopis informatiivsematele aspektidele ja vastata kuulutuses järgmistele küsimustele:

• Müügiesindaja töö lõpptulemuseks on loomulikult täita eeskätt numbrilisi eesmärke, kuid ei tasuks unustada ka inimeste missioonitunnetust – kui rahuldav palgatase on saavutatud, tahame me kõik töötada siiski mõne suurema eesmärgi nimel, mitte olla lihtsalt üks pisike mutter suures masinavärgis. Kas Sinu tulevane müügiesindaja hakkab müüma teenust või toodet, mis aitab olla teistel edukam? Või hoopiski aega kokku hoida? Kui suudad teha tööpakkumisel selgeks, et tulevane töötaja ei pea müüma „õhku“, suudad tekitada tunduvalt suurema huvi.
• Missugune saab olema töökeskkond ja kuidas tööd tehakse? Kas töö hakkab toimuma peamiselt telefoni ja e-kirja teel või saavad müügiinimese tööpäevad olema tihedalt täis kliendikohtumisi? Kas tegu on liikuva müügitööga? Ära unusta tööpakkumisel põhjalikult kirjeldada tööstiili.
• Millised on liikuva müügitöö puhul vastutuspiirkonnad – kas töö toimub samas linnas, maakonnas või hoopis pidevalt naaberriikides komandeeringutes viibides?
• Kui tegu on väga spetsiifilise valdkonnaga, siis kas müügiesindajat ootab esmalt ees ka väga põhjalik koolitusprogramm?
• Milline saab olema töögraafik? Kas uus töötaja käib esmaspäevast reedeni üheksast viieni kontoris või eeldab tööiseloom õhtuseid kliendikohtumisi (näiteks eraklientidega, kes päeval on tööl)?

Nõudmised kandidaadile” – mida kandidaadilt eeldada?

Millised eeldused panna töökuulutusse kirja, mis on tõesti ka informatiivsed? Töökuulutuses võiksid vastuse saada järgmised küsimused:

• Milliseid keeli ja mis tasemel on müügiinimesel igapäevatöös vaja?
• Kui on vajalik varasem töökogemus müügivaldkonnas, siis milline? Ettevõtte toodete ja teenuste müümine äriklientidele või hoopis eraisikutele? Kindlas valdkonnas, näiteks jaekaubanduses?
• Kas on oluline ka töökogemus rahvusvahelisel tasandil?
• Kas autojuhiloa olemasolu on vajalik?

“Ettevõte pakub” – mis on tõesti oluline?

Kaasaegsed töövahendid peaksid olema niigi elementaarsed, seetõttu on hoopis tähtsam leida vastused küsimustele:

Milline on pakutav palk? Sageli ei taheta palganumbrit töökuulutusse lisada küll konkurentide, küll väheste võimaluste, küll suure läbirääkimisruumi tõttu. Sel juhul tasub mõelda, kas on võimalik ehk välja tuua palgavahemik? Mainida, millised on parimate müügitöötajate palgad? Müügiesindaja tööpakkumisel on palgavahemiku väljatoomine kindlasti vajalik.
Kas töötajad saavad põhjaliku koolituse ja täiendkoolitusi, nii toodete/ teenuste, aga ka müügioskuste arendamise kohta?
• Kas müügiesindajal on võimalus rääkida kaasa ettevõtte kasvustrateegiate ja müügitulemuste planeerimises? Arenguvõimaluste kirjeldamine aitab värbamisprotsessi kaasata ambitsioonikaid ja suurte eesmärkidega töövõtjaid, kes soovivad omalt poolt panustada ettevõtte kasvu suurendamisse.
• Kuidas on korraldatud autoga liiklemine – kas pakutakse autokompensatsiooni või saab müügiinimene enda käsutusse tööauto (kas vaid tööajaks või 24/7)?

Miks on oluline ettevõttest kirjutada?

Lisainformatsiooni ettevõte kohta saad kirjutada tööandja profiili alt. Ära unusta lisada tööandja profiilile ka oma ettevõtte logo!

Mida rohkem on turul sarnaseid tööpakkumisi, seda olulisemaks muutub tööandja maine. Jah, guugeldamisel leiab üles ettevõtte kodulehekülje, kust saab lugeda lisainformatsiooni, kuid sellegipoolest võiks lühidalt kirjeldada, mis ettevõttega on tegu:

Mis valdkonnas ettevõte tegutseb, mille tooteid ja teenuseid tulevane meeskonnaliige müüma hakkaks?
• Kas tegemist on rahvusvahelisse suurkontserni kuuluva ettevõttega või kohaliku ettevõttega?
• Missugused on ettevõtte väärtused, millest igapäevatöös lähtutakse? Väärtused aitavad välja tuua selle, kuidas töötajad igapäevaselt omavahel suhtlevad, kuidas käitutakse keerukates olukordades ja missugused on ettevõtte eesmärgid ja plaanid.
Kuidas töötajaid motiveeritakse? Missuguseid ühisüritusi ettevõttes korraldatakse? Kas ettevõttel on ka koostööpartnereid, kes pakuvad töötajatele soodustusi? Ehk on ettevõttes välja töötatud motivatsioonipakett?

Sisuka tööpakkumise koostamine võib küll võtta veidi kauem aega, kuid kui soovid värvata oma ala parimaid spetsialiste, tuleb neid ka vääriliselt kõnetada – tööpakkumise koostamine on selleks esimene võimalus. Lisaks ei tohiks teha järeldust, et sisukas tööpakkumine peab olema pikk. Internetiajastu on muutnud kasutajate käitumismustreid ja keegi ei taha enam lugeda pikka ning lohisevat teksti. Tööpakkumise tekst peab olema täpselt nii lühike, et kõik vajalik saab öeldud ja teksti edasisel kärpimisel kaoks juba mõni väga oluline informatsioon.


Müügiesindaja tööpakkumise näidis:

Ametinimetus:
Müügiesindaja
(Kui vajad pikemat ametinimetust, lisa kõige tähtsamad märksõnad algusesse, kuna pikk ametinimetus ei pruugi igas seadmes olla lõpuni nähtav.)

Töö kirjeldus:
Sinu kanda on meie ettevõttes võtmetähtsusega roll, kuna just Sinu suurepärase müügitöö tulemusena leiavad Maasikamaiuse tooted tee iga eestlase snäkimenüüsse.

Milline saab olema Sinu tulevane töö?

Sinu tulevane töö on väga liikuv – Sa hakkad üle Eesti kohtuma potentsiaalsete koostööpartnerite ja olemasolevate klientidega. Umbes pool Sinu tööajast möödub telefoni ja kirja teel suhtlemisele, ülejäänud kliendikülastustele. Tööle asudes toetame Sind põhjaliku sisseelamis- ja koolitusprogrammiga. Tööaja planeerimisel saad Sa ise kaasa rääkida – me ei eelda üheksast viieni kontoris istumist, vaid hindame saavutatud tulemusi.

Nõudmised kandidaadile:
Töö edukaks tegemiseks soovime, et Sa valdaksid head eesti ja inglise keelt, vene keele oskus on suureks eeliseks. Loomulikult on oluline, et Sul oleksid olemas ka autojuhiload! Varasemast töökogemusest enam hindame me ambitsioonikust ja tahet end müügivaldkonnas tõestada.

Ettevõte pakub:
Pakume Sulle võimalust:
panustada kiirelt areneva ettevõtte arengusse,
kuuluda väiksesse, ent äärmiselt motiveeritud meeskonda (hetkel on meid 7, koos Sinuga juba 8!),
rääkida kaasa oma tööaja planeerimises,
teha töösõite ettevõtte autoga,
teenida põhipalgale lisaks ka tulemustasu (keskmiselt umbes kaks Eesti keskmist palka kuus),
võtta osa meeskonna lõbusatest ühisüritustest.

Ettevõttest:
Maasikamaius OÜ sai alguse kahe sõbra soovist tuua turule maitsvad ja tervislikud snäkid. Oleme tänaseks tegutsenud Eesti turul üle aasta ja ootame Sind meiega liituma, et iga eestimaalane saaks meie tervisest pakatavatest snäkkidest osa!