2023-08-23 14:48:55

Kuidas hoida häid suhteid teiseks jäänud kandidaadiga?

25.09.2018

Kuidas hoida häid suhteid teiseks jäänud kandidaadiga?

Kas värbamisprotsess on kulgenud nii edukalt, et väljakuulutatud ametikohale on pretendeerimas korraga lausa kaks täiesti suurepärast ja ideaalselt sobivat kandidaati? Palju õnne, see on väga hea tulemus! Küll aga tähendab see enamasti, et tuleb langetada raske otsus ja ühele kandidaadile siiski eitav tagasiside anda. Kui just ei ole võimalik luua täiesti uus ametikoht, kus saaks ka teise kandidaadi kompetentse rakendada.
Mida teha, et hoida teiseks jäänud kandidaadiga häid suhteid, isegi kui ei õnnestu talle antud hetkel töökohta pakkuda?
1. Anna tagasisidet
Tegelikult ei taha keegi kuulda seda, et ta jäi huvipakkuvast töökohast napilt ilma. Siiski on võimalik muuta antud kogemus kandidaadi jaoks veidi positiivsemaks, andes talle ausalt ja siiralt tagasisidet. Mida põhjalikum on info, mida jagad, seda suurem on tõenäosus, et teiseks jäänud kandidaat kaalub ka tulevikus uue võimaluse avanedes teie ettevõttega liitumist.
2. Küsi luba edaspidiseks suhtluseks ja tulevikupakkumisteks
Selleks, et jätta endale võimalus suhelda väga hea kandidaadiga ka edaspidi, tasub eitava tagasiside andmise järel uurida, kas ta oleks huvitatud tulevikus saama infot uute tööpakkumiste kohta. Samuti, kui kandidaat ei osutunud töökoha saajaks lõpetamata hariduse või vähese võõrkeeleoskuse tõttu, kuid ettevõte näeb temas suurt potentsiaali, siis olekski väga mõistlik hoida suhtlust ja võimaluse avanemise korral uurida kas ehk vahepeal on poolelijäänud õpingud lõpetatud või vajalik keelepraktika saadud.
3. Ole suhtluses läbinisti aus!
Loomulikult võib tekkida kiusatus teiseks jäänud kandidaati n-ö konksu otsas hoida, ent kui reaalsus on see, et lähiaastatel tõenäoliselt samasuguste tööülesannetega inimest otsida ei ole vaja (kui olemasolev töötaja just ei lahku vahepeal), siis tuleks seda ka kandidaadile öelda. Häid suhteid tasub aga alati säilitada ja jätta alles kandideerija loal tema kontaktid, et võimaluse korral uutest väljakutsetest rääkida, kuid kindlasti ei tohiks anda alusetuid lubadusi ja tekitada võltslootusi.