2023-08-23 14:48:55

6 soovitust, kuidas käituda vastutustundliku tööandjana

20.06.2018

6 soovitust, kuidas käituda vastutustundliku tööandjana

Vastutustundlik ettevõtlus peegeldab organisatsioonis oluliseks peetavaid väärtusi. Lubadus pingutada parema homse nimel võib kõlada esialgu keeruliselt, ent tegelikkuses on alustamiseks vaja vaid selgelt sõnastatud põhimõtteid ja tõelist soovi muutuda vastutustundlikumaks tööandjaks.
Igapäevane panus parema homse nimel
Juhtimisotsuseid langetades tuleb meeles pidada nende tagamaid ja analüüsida mõju nii töötajatele, koostööpartneritele kui ka ühiskonnale laiemalt. Iga ettevõte saab anda oma panuse, väärtustades töötajaid, võimaldades neil areneda ja end teostada või pakkudes klientidele kõrge kvaliteediga tooteid. Veelgi enam, parema homse loomine võib tähendada ka osa ettevõtte ressursside suunamist (mis ei pea ilmtingimata olema raha, vaid võib olla ka näiteks hoopis töötajate aeg) tagasi ühiskonda.

Mida peetakse ettevõttes oluliseks?
Vastutustundlike tegevuste teostamiseks on oluline sõnastada põhimõtted (ja tegevused), mida ettevõte tahab ja suudab rakendada. Kuigi teod on kohati määravamad kui sõnad, ei tohiks unustada põhimõtete kommunikeerimist ka väljapoole ettevõtet. Selle kaudu on hea võimalus olla ka teistele eeskujuks ja suunanäitajaks.

Muuda eetiline äritegevus konkurentsieeliseks tööturul
Lisaks sellele, et eetiline äritegevus on hea nii inimestele kui ka ühiskonnale, võib see olla ka märkimisväärseks konkurentsieeliseks. Üha rohkem pööravad ettevõtte väärtustele tähelepanu nii tööotsijad (eriti noored) kui ka teised ettevõtted, kes otsivad näiteks koostööpartnereid. Samuti leidub palju tarbijaid, kelle jaoks on vastutustundlikkus ja eetilisus muutunud aina tähtsamaks argumendiks, miks mõnda toodet või teenust eelistada. Seepärast tasuks vastutustundlikud juhtimispõhimõtted kirja panna ka tööpakkumistele ja võimaluse korral lisada tööandja profiilile ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi märgis, mis kinnitab, et tegemist on igati tubli ettevõttega.

Igapäevaselt tuleb järgida võrdse kohtlemise põhimõtteid
Kõigil ettevõtte töötajatel peaks olema võimalus avaldada oma arvamust. Piirates ettevõttesisest arutelu, on probleemid kahjuks lihtsad tekkima. Veelgi enam, võrdne kohtlemine tähendab ka seda, et igasugune vanuseline, sooline või usuline diskrimineerimine on täielikult lubamatu ja töötajatele tuleb tagada võrdsed tingimused.

Teadmiste ja kogemuste jagamine aitab suurendada vastutustundliku ettevõtluse tähtsust ühiskonnas
Mida rohkem ühiskonnaliikmeid ja ettevõtteid on kaasatud vastutustundlikku diskussiooni, seda suuremat mõju avaldab see meie igapäevasele käitumisele ja vastuvõetavatele otsustele.

Igaüks suudab vähendada kahjulikku mõju meie ühisele elukeskkonnale
Igaühel on võimalik anda oma panus elukeskkonda säästvatesse tegevustesse, nii ka ettevõtetel. Alustada saab näiteks väikestest tegevustest – soodustada mugavat ja arusaadavat prügi sorteerimist (ja teha selleteemalist teavitustööd), vähendada tarbetut printimist, vaadata üle koostööpartnerid, kelle käest tooteid või teenuseid ostetakse ning soodustada töötajate panustamist kogukondadesse.

Selleks, et vastutustundlikkus välja paistaks ja tõesti ka toimiks, on oluline jälgida põhimõtete järjepidevat rakendamist igapäevaselt ja kõikidel tasanditel.
Otsisõna:
värbamine
tööandja bränd
tööandja maine
Vastutustundlik tööandja
atraktiivne tööandja
Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi märgis