2023-08-23 14:48:55

Miks on oluline olla vastutustundlikult käituv tööandja?

26.02.2018

Miks on oluline olla vastutustundlikult käituv tööandja?

Tööandja hea nimi on tänasel tööturul konkurentsis püsimiseks kahtlemata suureks eeliseks – mida parem on tööandja maine, seda lihtsam on värvata uusi töötajaid. Tööandja positiivne kuvand ei teki aga üksnes ultramoodsaid töötingimusi ja head tasustamissüsteemi pakkudes, vaid loeb ka see, kui vastutustundlikult ettevõte tegutseb.
Kui tööandja käitub vastutustundlikult, on töötajatel põhjust tunda uhkust oma tööandja üle ja olla heameelega ka tööandja brändi saadikuteks (hea sõna ja soovituste jõudu ei maksa kunagi alahinnata). Teadupärast on olukord tööturul minemas aina keerulisemaks ning tugev tööandja bränd ja hea maine aitavad kindlasti vähendada uute töötajate leidmiseks kuluvat ressurssi, aga ka koolituskulusid ja ülikõrgete töötasude maksmist.

Ajal, mil tööturule on sisenemas noorte põlvkond, keda iseloomustab proaktiivsus, empaatilisus, initsiatiivikus, vastutuse võtmine ja kiire reageerimine maailmas toimuvatele protsessidele, ei saa tööandjad loota, et tulevased töötajad „pigistaksid silma kinni“ potentsiaalse tööandja tegevusele või pigem hoopis tegevusetusele.

Selleks, et tööandja saaks aimu, kus vastutustundlikkuse skaalal üldse ollakse, tuleb appi Vastutustundliku Ettevõtluse indeks.

Tegemist on väärt tööriistaga, mille abil saab tõsta ettevõtte usaldusväärsust ja näidata, et tööandja hoolib nii oma töötajatest, elukeskkonnast kui ka majandusest. Märksõnadeks on kahtlemata usaldusväärsus, vastutustundlikkus ning tegevuste ja otsuste läbipaistvus. Selleks, et saada suurepäraseks ettevõtteks, on oluline teada, milliste teemadega juba tegeletakse ning millised on need valdkonnad, kus esineb praegu veel vajakajäämisi ja milles saaks oma käitumist paremuse suunas muuta.

Olles osa Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumist, liitub tööandja mainekate ja eesrindlike Eesti ettevõtetega, kus väärtustatakse igapäevaste tegevuste kaudu sotsiaalset, loodus-, töö- ja turukeskkonda.

Selleks, et saada teada, kuidas on lood Sinu ettevõttes vastutustundlikkusega, täida test, mis aitab Sind uuele tasemele siin.