2023-08-23 14:48:55

5 põhjust, miks kandidaadid tööpakkumisele „Ei“ ütlevad

25.09.2018

5 põhjust, miks kandidaadid tööpakkumisele „Ei“ ütlevad

Teie ettevõttel tekkis vajadus uue töötaja palkamiseks ja läbisite kõik järgnevad etapid? Koostasite ja avaldasite tööpakkumise, suhtlesite kõikide huvitatutega, kohtusite potentsiaalselt sobivate kandideerijatega, tegite parimale kandidaadile pakkumise, kuid saite kogu protsessi lõpuks väljavalitud kandidaadilt siiski „Ei“-vastuse?

Mis võib olla põhjuseks, miks väljavalitud kandidaadid viimasel hetkel pakkumisest loobuvad? Kuidas vähendada tööpakkumisele „Ei“-ütlejate osakaalu?
Panime kirja peamised põhjused, miks valituks osutunud kandidaadid siiski vahel viimasel hetkel neile tehtud ettepanekust keelduvad:
1. Parem palk
Palk on ja jääb kahtlemata üheks kõige olulisemaks faktoriks uue töö otsimise protsessis. Jah, ületades teatud palganumbri – mis on kahtlemata igaühe jaoks erinev – muutuvad märkimisväärselt tähtsamaks ka teised tegurid, nagu näiteks arenguvõimalused, põnevad ülesanded ja vastutusrikkad väljakutsed. Samas on suure kaaluga ka kollektiivi sobivus, tööandja maine, asukoht ja muud hüved.
2. Paremad tööandjapoolsed hüved
Lisaks igakuisele pangakontole laekuvale summale on üheks põhjuseks, miks kandidaadid võivad pakkumisest loobuda, paremad pakutavad hüved mõne teise tööandja poolt. Näiteks võib liikuva müügiesindaja ametikohale kandideerinu eelistada ettevõtet, kus talle pakutakse ka ametiauto kasutamise võimalust. 
Valikul võib tähtsat rolli mängida ka oma tööaja ja -koha üle otsustamise vabadus – on ju kodukontoris töötamine muudkui populaarsust kogumas ning lapsevanematel või õppijatel vahel vaja enda päevakava vastavalt vajadustele kohandada. Samuti võib teenida teine tööandja plusspunkte, kui pakub võimalust osaleda erialastel koolitustel ja panustab oma töötajate arengusse.
Selleks, et vähendada viimasel hetkel pakkumisest loobujate osakaalu, tasuks mõelda, kas oleks võimalik motivatsioonipakette nüüd ja tulevikus kujundada vastavalt värvatute prioriteetidele.
3. Parem pakkumine olemasolevalt tööandjalt
Tubli, haritud, erialaste oskustega ja initsiatiivikas töötaja on tööturul väga hinnas. Seega on üsna tõenäoline, et kui töötaja läheb lahkumissooviga olemasoleva tööandja jutule, võib juhtuda, et talle pakutakse uusi väljakutseid, kõrgemat palka ja paremaid hüvesid.
4. Kehv kandideerimiskogemus
Kandidaadid võivad loobuda võimalusest asuda Sinu ettevõttesse tööle, kui nad on kogenud kehva kandideerimisprotsessi. Peamiselt avaldub see liiga pikas värbamisajas ja mitmekuulistes pausides – kui mingil põhjusel vajab ettevõte rohkem aega, tuleks kindlasti anda sellest koos põhjendusega teada ka kandidaadile.
Samuti võib kehva kandideerimiskogemust põhjustada liiga põhjalike ja aeganõudvate kodutööde esitamine – kandidaadid peaksid mõistma, milliseid oskusi antud ülesannetega kontrollitakse ja miks on kodutöö just sellises mahus.
5. Kehv maine tööturul
Mida kehvem on ettevõtte maine tööturul, seda suurem on tõenäosus, et kandidaat võtab vastu konkureeriva pakkumise isegi, kui töö tundub huvitav. Eesti on väike ja uudised liiguvad kiiresti, seetõttu tuleb alati tegeleda ka negatiivsetele uudistele reageerimisega.

Loomulikult tuleb leppida tõsiasjaga, et isegi kui pakutav palk ja hüved on kandidaadi jaoks atraktiivsed, kandidaadi olemasolev tööandja ei tee talle paremat vastupakkumist, ühine sobivus ja hea kandideerimiskogemuski olemas, võib juhtuda, et kandidaat ütleb ikkagi tööpakkumisest ära. Alati jäävad põhjused, mille vastu tööandjana ei saa – näiteks perekondlikud (teise linna kolimised jms).