2023-08-23 14:48:55

4 teistsugust töövestluse küsimust

30.08.2018

Töövestlus – see on oluline kohtumine nii tööotsija kui ka tööandja jaoks. Just selle jooksul peaks kandidaat saama rohkem aimu ees ootavatest võimalikest tööülesannetest, kollektiivist ja üldiselt ettevõttest. Tööandja esindaja saab aga esimese silmast silma kohtumise, millest sõltub edasine kaalukas otsus.

Ei tasu unustada, et töövestlusele tulles ootab tööotsija ausat ja meeldivat vestlust. Seetõttu on värbaja poolt esitatavad küsimused ja vastused just need, mis loovad kandidaadil tunde, kas ta soovib liituda antud meeskonnaga või mitte.

Kuna pikka aega värbamisega tegelevad inimesed kipuvad jääma oma harjumuspäraste ja tihtipeale veidi iganenud küsimuste juurde, siis toome välja mõned hästisõnastatud küsimused, mis täidaksid töövestlusel oma eesmärki ja näitaksid Sind tööandjana heast küljest:

1. Mida ma võiksin Sulle antud ametikohast rääkida?

See küsimus annab tööotsijale võimaluse küsida just tema jaoks olulisi küsimusi. Samas näitavad need ka ettevalmistust ja üldist arusaama, mida antud ametikohalt võidakse oodata. Võib-olla soovib kandidaat kohe alguses teada saada palgataseme kohta – ka selle põhjal saab teha mõningaid järeldusi.

2. Kuidas antud ametikoht sobib Sinu karjääriplaanidesse?

Esmapilgul võib tunduda, et see on „Kus Sa end viie aasta pärast näed?“ küsimuse ümberkirjutatud variant, kuid tegelikult annab see hoopis aimu sellest, milline on inimese motivatsioon just sellel ametikohal alustamiseks. Võib-olla soovib tööotsija asuda sellisele põnevale ja väljakutseid esitavale töökohale selleks, et end ametialaselt täiendada ja saada veelgi paremaks spetsialistiks. Võib-olla tuleb aga vastuseks hoopis lause: „pakkumine tundus huvitav ja mõtlesin oma CV saata“. Vastavalt saadud tagasisidele ja ametikoha eesmärkidele saab otsustada, kas kandidaat sobib antud kohale või mitte.

3. Kui peaksid selle töökoha saama, siis mida Sa esimesel päeval või esimesel nädalal teeksid?

See küsimus annab aimu kandidaadi ettevalmistuse kohta – kui inimene saadab päevas kümneid ja kümneid sooviavaldusi laiali, ei jõua ilmselgelt kõikidesse kandideerimisprotsessidesse süveneda. Kui aga kandidaat vastab, et parandaks või laseks parandada kodulehel esinevad vead, sooviks „värske pilguga“ vaadata üle ettevõtte infomaterjale/ pakkumiste põhjasid vms, siis see annab märku, et kandidaat on tõepoolest võtnud aega, et viia end kurssi potentsiaalset tulevast tööandjat puudutava infoga ja tal on olemas selge ettekujutlus sellest, kuidas saaks kohe esimesest päevast oma panust anda.

4. Mis Sa arvad, milline saab antud ametikohal olema Sinu kõige suurem väljakutse?

See on üks neist küsimustest, mis näitavad, kas tööotsija on tegelikult süvenenud pakutava ametikoha kirjeldusse ja enda jaoks läbi mõelnud, miks see koht talle sobiks. Võib-olla leiab kandidaat, et tema viimaste aastate jooksul vähene kokkupuude Exceli programmiga saab olema suurimaks komistuskiviks või teab kandidaat juba ette, et tema inglise keel on natukene roostes ja ta peab selle kallal tööd tegema. Saades teada, milles tööotsija end ebakindlalt tunneb, on võimalik sellega arvestada ja vajadusel hiljem tööprotsessis toetada.

Tutvu ka cvkeskus.ee värbamisteenustega