2023-08-23 14:48:55

Miks töötajad lahkuvad firmast?

16.06.2016

Tööandjana peate Te tihtipeale tegelema uue personali värbamisega ja teate hästi, kui kulukas ja ajamahukas see on. Aga kas olete piisavalt mõelnud ka selle peale, kuidas oma uusi ja juba olemasolevaid töötavaid hoida? Kui ühel päeval hea töötaja paneb oma lahkumisavalduse lauale ja seab sammud ukse poole, siis võib olla juba hilja, et midagi ette võtta. On asju, millele tuleks tähelepanu pöörata, et vältida sellise olukorra tekkimist.

Siin on välja toodud peamised põhjused, miks töötajad lahkuvad ettevõttest. Mõelge, kas saate midagi muuta oma ettevõttes, et Teie töötajad ei lahkuks.

1. Vähene tunnustus
Tunnustuse saamine on iga inimese loomuses ja me vajame seda. Tunnustuse andmine töötajale ei maksa Teile midagi. Aga üks tunnustav sõna töötajal on määrava tähtsusega. Tunnusta töötajat hea saavutuse eest või meeskonda eduka projekti läbiviimse eest. Kui töötaja ei saa tunnustust oma tehtud tööle, tunneb ta enda tähtsusetuna, kaotab huvi pingutada parema töö nimel ja tunneb nördimust.

2. Madal töötasu
Just nii palju, kui olete nõus maksma, nii palju saate ka vastu. Kui olete suuteline maksma oma töötajatele miinimumilähedast palka, siis vastutasuks saate ka keskpärase töötaja. Kui töötaja saab terve kuu töötamise eest töötasu, millega on raske kuust-kuuni ära elada, siis ei ole oodata, et töötaja teeks midagi enamat ja seegi töö, mis ta teeb, ei ole nii kvaliteetne. Kui soovite head töötajat, kes oleks nõus pingutama ja tegema kvaliteetset tööd, siis peate olema valmis maksma ka vastavalt palka.

3. Vähene edutamine
Mitte iga töötaja sooviks ei ole tõusta karjääriredelil tippu, kuid selge on see, et enamik töötajad soovivad, et neil oleks olemas võimalus karjääriredelil tõusta, kui neil selleks soov peaks tekkima. See teadmine mõjub töötajale hästi ja ta ei pea tundma end tähtsusetuna. Veenduge, et pakute oma töötajatele arenguvõimalusi.

4. Ületöötamine
Veenduge, et Te ei koorma oma töötajaid ületundidega. Pidev ületöötamine tekitab stressi ja võtab töötajal isu töö vastu. Austage oma töötajaid. Töötaja on ka inimene, kes vajab puhkust.

5. Töö ei vasta ootustele
Leidub tööandjad, kes tööintervjuu käigus hindavad pakutava ametikoha üle või ei räägi uuele töötajale kõikidest tööga seonduvatest asjaoludest. Kui töötaja mõistab, et pakutav töö ei vastas tööintervjuul kirjeldatule, muudab see töötaja rahulolematuks, väheneb usaldus tööandja suhtes ja halvimal juhul töötaja lahkub.

6. Tööpuudus
Veenduge, et Teie töötajate töötunnid tuleksid täis vastavlt nende töökoormusele, kas selleks on siis osaline- või täistööaeg. Kui Te ei suuda pakkuda töötajatele ettenähtud normides tööd, siis on sunnitud töötajad lahkuma.

7. Kesised töötingimused
Selleks võib olla ebamugav kontorimööbel, puudulikud tööriistad autoremonditöökojas või väike tööpind kohviku köögis. Kui Teie töötajad ei tunnne ennast töökohal hästi, siis mõjutab see otseselt nende tööd ja tulemust. Töökoht ja selle seisukord omab suuremat tähtsust kui me arvame. See mõjutab töötajate tervist, heaolu ja muidugi töö efektiivsust.

8. Halvad kolleegid
Miski ei pane töötajat kiiremini ettevõttest lahkuma, kui pessimistlikud ja kiuslikud kaaskolleegid. Tööandjana pead jälgima, et Teie töötajad saaksid hästi omavahel läbi, sest nii on ka töö efektiivsem. Märgake, mis suhted valitsevad Teie töötajate vahel ja kuulake, kui Teile räägitakse probleemidest.