2023-08-23 14:48:55

UURING: Milliste valdkondade töötajad enim haigena tööl käivad?

19.03.2019

Uuring paljastab, milliste valdkondade töötajad enim haigena tööl käivad

Ehkki haigena tööl käivate inimeste osakaal on aasta-aastalt langustrendis, leidub siiski neid ametikohti, mille esindajad varasemast rohkem enda ja teiste tervisega riskivad.
Eesti suurim tööportaal CVKeskus.ee uuris juba viiendat aastat töövõtjatelt, kas nad on haigena tööl käinud. Kui 2013. aastal oli tõbisena tööl käimine väga levinud ja koguni 95% uuringus osalejatest vastasid, et vaatamata haigusele läksid nad ikkagi tööle, siis tänavu langes haigena tööl käivate töötajate osakaal 81%-le.

"Levinuimad põhjused haigena tööl käimisel on kindlasti soov vältida palgakaotust, kuid ka tunnetus, et teisiti jääb töö lihtsalt tegemata," kommenteeris uuringut CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „On hea tõdeda, et pea iga viies tööandja hüvitab palga ka esimestel haiguspäevadel, mis annab töötajatele selge signaali, et ka tööjõupuuduse valguses on töötaja tervis haigena töö rügamisest märksa olulisem.“

Henry Auväärt lisas, et vastutustundlikult käituv tööandja, kes loob keskkonna, kus töötaja ei pea tundma survet haigena tööl käimiseks, on ka tööturul kõrgelt hinnatud. Kindlasti tasub töökeskkonnaga seotud soodustused juba ka tööpakkumisel selgelt välja tuua.

Esirinnas toitlustajad ja juhid
Kui vaadata uuringu tulemusi valdkondade lõikes, siis käivad kõige enam haigena tööl toitlustuses töötavad inimesed, kus koguni 90% valdkonna töötajatest ei jää tõbisena olles ennast koduseinte vahele ravima. Teisel kohal on selles arvestuses juhid, kellest lausa 88% ilmub haigena olles alluvate ette. Tegemist on ka kahe ainsa valdkonnaga, kus võrreldes eelmise aasta uuringu tulemustega, on haigena tööl käimine kahanemise asemel hoopis kasvanud. Keskmisest enam käivad tõbisena tööl ka assistendid, finantstöötajad, müügiinimesed, transpordi- ja logistikatöötajad ning ehituses ja kinnisvara valdkonnas tegutsejad.

Kõige vähem käivad haigena tööl infotehnoloogia, tööstuse ja tootmise ning mehhaanika ja tehnika valdkondade inimesed.

17% tööandjatest säilitab keskmise palga ka esimestel haiguspäevadel
Palgainfo Agentuuri ja CVKeskus.ee 2018. aasta sügisel korraldatud tööandjate uuringust selgus, et 17% organisatsioonidest võimaldab esimestel haiguspäevadel keskmise palga säilitamise kõikidele töötajatele. Lisaks tõi 18% tööandjatest välja, et nad pakuvad haiguste ennetus- ja ravikulude hüvitamist. Tasuta tervislikku toitu pakub kõikidele töötajatele 17% tööandjatest.

CVKeskus.ee haigena tööl käimise uuringule vastas 2019. aastal 2047 töövõtjat erinevatest töövaldkondadest.

Haigena tööl käivate töötajate osakaal alates 2013. aastast
2013. aastal: 95%
2015. aastal: 94%
2017. aastal: 93%
2018. aastal: 84%
2019. aastal: 81%

Mis valdkondades on haigena tööl käimine kõige levinum?
Toitlustus – 90%
Juhtimine – 88%
Assisteerimine – 87%
Finants – 83%
Müük – 83%
Transport / Logistika – 82%
Ehitus / Kinnisvara – 82%
Klienditeenindus – 81%
Mehaanika / Tehnika – 79%
Tööstus / Tootmine – 77%
Infotehnoloogia – 76%

Allikas: CVKeskus.ee