2023-08-23 14:48:55

Üllatav põhjus, miks iga teine töövõtja läheks konkurendi juurde tööle

09.09.2016

Tööandja maine

CV Keskuse küsitlus näitab, et iga teine töötaja on valmis vastu võtma tööpakkumise sarnasel ametikohal ja sama palgaga, kuid parema mainega ettevõttelt.
„Uurisime, mis tingimustel on töövõtjad valmis vahetama tööandjat ning kui paljud julgevad oma tänast töökohta soovitada,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Üllatuslikult selgus, et tervelt 49,2% töövõtjatest on valmis vastu võtma tööpakkumise sarnasel ametikohal ja sama palgaga, kuid parema mainega ettevõttelt.
„Veelgi suurema üllatusena selgus, et vaid 62,9% töövõtjatest soovitaksid oma praegust tööandjat heale sõbrale!“ lisas Henry Auväärt, kelle sõnul on soovitused üliolulised – tervelt 67,9% töövõtjatest kaaluks töökoha vahetamist, kui sõber soovitaks paremat tööandjat.
CV Keskuse värske küsitlus, millele vastas tervelt 2809 töövõtjat, näitas et Eestis tegutsevad ettevõtted on oma maine kujundamisel ning töötajate rahulolu ja lojaalsuse saavutamisel raskustes. „Tööandja bränding ei ole pelgalt „rikaste tööandjate“ mängumaa ning seda ei tohi seostada vaid rahaliste hüvedega: töötajate rahulolu ning soovituse saamisel peavad töövõtjad tähtsaimaks hoopiski töötajate väärtustamist, karjäärivõimalusi, sisekliimat, tagasiside jagamist ning ausust ja läbipaistvust,“ sõnas Henry Auväärt.
Huvitava tendentsina selgus, et kuigi meeskonnaüritused kannavad suurimat rolli tööandja soovitamisel, korraldatakse neid vähem kui pooltes ettevõtetes – vaid 40% vastanutest tõid välja, et nende tööandja korraldab (toredaid) üritusi. Kõige lojaalsemad ongi nende ettevõtete töötajad, kus korraldatakse toredaid meeskonnaüritusi ning töökohal on lubatud ka lemmikloomad, vastavalt vaid 32,5% ning 31,4% töötajates oleksid valmis vastu võtma tööpakkumise teises ettevõttes. Kõige väiksema kaaluga on töötaja lojaalsuse määramisel ettevõtete poolt pakutavatest lisaväärtustest aga kontori asukoht ning sporditoetuse olemasolu – üle 40% antud lisaväärtustega ettevõtete töötajatest oleks siiski valmis vastu võtma tööpakkumise teises ettevõttes.
Lisaväärtused
Henry Auväärt lisas, et samuti ei hoia töövõtjaid lojaalsena enam vaid huvitav ja väljakutseid pakkuv töö, vaid tööandja peab suutma oma töötajatele näidata, et neid väärtustatakse ja jagama piisavalt tagasisidet. Isegi kui töö on huvitav, on ikkagi 44% töövõtjatest valmis vastu võtma pakkumise parema mainega ettevõttes.